Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Blåbær kan reducere risikoen for Alzheimer's

Hvis resultaterne fra dyreforsøg kan overføres til mennesker, kan man måske reducere omfanget af neurodegenerative sygdomme som f.eks. Alzheimer's eller de mentale forstyrrelser, der følger med alderen, hvis man spiser en kost med mange blåbær

"De foreliggende forsøgsresultater tyder på, at en kost, der er beriget med blåbær, kan hæmme de degenerative processer, der skyldes iltnings- og betændelsesbelastninger, og det i samme grad som farmakologiske strategier til behandling af Alzheimer's", skriver hovedforfatteren Kara Duffy i tidsskriftet Neurobiology of Aging.

Alzheimer's er den mest almindelige form for demens, og sygdommen har ramt over 13 mio. men­nesker verden over. De direkte og indirekte omkostninger til behandling af Alzheimer-patienter lig­ger på over 100 mia. dollars i USA. De direkte omkostninger i Storbritannien skønnes at ligge på 22 mia. euro.

Det er ikke første gang, at blåbær er blevet nævnt som en mulig form for beskyttelse mod Alzhei­mer's, og salget af bærret rapporteres at være i stærk vækst - fra 14,9 mio. euro i 2003 til næsten 58 mio. euro i 2005, viser tal fra den britiske virksomhed BerryWorld.

Teamet bestående af forskere fra National Institute on Aging (National Institutes of Health), Tufts University og Louisiana State University System, gav vilkårligt inddelte unge Fischer-344-hanrotter enten en kost indeholdende blåbærekstrakt (2%) eller en kontrolkost i en periode på minimum otte uger. Derefter fik rotterne vilkårligt enten en fosfat-tilsat salinsyre eller kainsyre med det formål at undersøge muligheden for at replikere det tab af nerveceller, som sker hos mennesker, der lider af en neurodegenerativ sygdom.

Man foretog derefter adfærdsforsøg og undersøgte rotternes hjernefunktion for at fastslå, om der var nogen forskel i tabet af nerveceller i de to grupper.

Resultaterne viste, at de rotter, som fik en blåbær-beriget kost, havde forbedret deres adfærdsmæssi­ge præstationsevne målt efter deres resultater ved gennemløb af en 14-enheders T-labyrint. Duffy og hendes kolleger rapporterer desuden, at rotterne, der fik blåbær-beriget kost, udviste langt min­dre tab af hjerneceller, og at deres hjerneceller var mere levedygtige efter udsættelse for iltnings­belastning.

"Disse resultater tyder på, at rotternes præstationsevne var nedsat ved labyrint-tests efter ind­sprøjtning af kainsyre i hippocampus, og at en blåbær-beriget kost gav en betydelig beskyttelse mod denne reduktion i præstationsevnen," skriver Duffy.

"Desuden... har vi klare, dokumenterede beviser for, at en blåbær-beriget kost reducerer det tab af nerveceller, der sker som følge af de excitotoksiske virkninger ved kainsyre."

Selvom den grundlæggende årsag til Alzheimer's endnu ikke er klarlagt, fremkommer efterhånden der flere og flere beviser for, at ophobningen af plak fra beta-amyloide aflejringer har en indflydel­se. Disse aflejringer har en sammenhæng med en forøgelse af de skader, der sker på hjernecellerne, og som i sidste ende kan føre til dødsfald som følge af iltningsbelastning.

Tidligere forsøg har indikeret, at polyfenolerne især synes at have en virkning mod iltningsbelast­ning, selvom Duffy og hendes kolleger mener, at blåbær-ekstraktets virkemåde muligvis skyl­des andre ting end blot bærrets antioxidante virkning.

"[Ved at kombinere vores forskningsresultater] med anden forskning...har vi fundet tegn på, at i hvert fald en del af virkningen ved blåbærtilskud kan være at fremme nervesignalerne i de områder af hjernen, som påvirkes af kainsyre. Dette vil give en mere effektiv cellekommunikation i og om­kring området og i sidste ende facilitere både den kognitive og den motoriske funktionsevne", skriver forfatterne.

Der er behov for yderligere forskning på dette område, men resultaterne tyder på, at de vidunderlige bær med alle deres antioxidanter, f.eks. blåbær, formentlig spiller en rolle i forebyggelsen og mulig­vis også i behandlingen af Alzheimer's og andre neurodegenerative sygdomme.

Kilde:

K.B. Duffy, E.L. Spangler, B.D. Devan, Z. Guo, J.L. Bowker, A.M. Janas, A. Hagepanos, R.K. Minor, R. DeCabo, P.R. Mouton, B. Shukitt-Hale, J.A. Joseph, D.K. Ingram. A blueberry-enriched diet provides cellular protection against oxidative stress and reduces a kainate-induced learning impairment in rats. Neurobiology of Aging (Elsevier), offentliggjort online forud for trykning, doi:10.1016/j.neurobiolaging.2007.04.002.

Health News 2008

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012