Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Granatæbleekstrakt kan måske styrke leddene

Et ekstrakt fra granatæble kan muligvis undertrykke den inflammation og skade i leddene, der opstår som følge af ledegigt. Resultaterne fra et dyreforsøg skal gentages på mennesker.

Ledegigten udviklede sig både langsommere og mindre alvorligt i de anvendte musemodeller, viser resultater, der er offentliggjort online forud for trykning i tidsskriftet Nutrition.

Forsøget er endnu et bidrag til den mængde forskning, der er foretaget i granatæblets indvirkning på leddene i kroppen. Tidligere resultater har peget i retning af, at granatæbleekstrakt muligvis kan blokere for de enzymer, der bidrager til nedbrydningen af brusk ved slidgigt.

"Resultaterne af disse overgangsforsøg og tidligere forsøg giver tilsammen stærke og overbevi­sende indikationer, der understøtter behovet for, at der foretages yderligere kliniske forsøg med granatæbleekstrakt til forebyggelse af ledegigt og slidgigt", skriver forskningsleder Meenakshi Shukla fra Case Western Reserve University og University Hospitals of Cleveland.

Granatæblet, som er en rig kilde til antioxidanter, er sat i forbindelse med et sundere hjerte, men en stadigt stigende mængde forskningsresultater tyder på, at frugen også kan beskytte mod prostata­kræft og forsinke tabet af ledbrusk i forbindelse med ledegigt.

Det er disse antioxidanter - og specielt ellagitannin-stoffer som punicalaginer og punicaliner, der står for ca. halvdelen af frugtens antioxidante egenskaber - som ifølge forskerne er årsagen til de sundhedsfremmende egenskaber.

Udviklingen af ledegigt kan bremses
Ved at påføre ledegigt ved hjælp af kollagen på mus, som er den dyremodel, der generelt anvendes, når det gælder forskning i ledegigt, vurderede Shukla og hans kolleger den potentielle virkning ved et polyfenolrigt granatæbleekstrakt (POMx) i pulverform til at reducere markører for inflammation og måle den generelle tilstand i leddene.

 

24 dyr blev inddelt i tre lige store grupper og fik enten en standardkost med vand (kontrolgruppen), vand + 13,6 mg POMx pr. kg legemsvægt eller vand + 34 mg POMx pr. kg legemsvægt i 10 dage før påføring af ledegigt.

Ledegigten udviklede sig langt mildere hos de dyr, der havde fået POMx i drikkevandet - med reduktioner på 69,2% og 76% i de to grupper, som fik henholdsvis 13,6 mg og 34 mg POMx pr. kg legemsvægt.

Desuden gav POMx et fald i antallet af ledegigttilfælde. Alle dyrene i kontrolgruppen udviklede sygdommen, mens kun 70% og 60% af dyrene i de to grupper, der fik henholdsvis 13,6 mg og 34 mg POMx pr. kg legemsvægt.

Det gennemsnitlige antal dage, det tog ledegigten at udvikle sig efter collagen-behandlingen, blev i begge de grupper, der fik granatæbleekstrakt med drikkevandet, forøget fra ca. 34 dage i kontrol­gruppen til hhv. 46 og 43,5 dage. Desuden blev omfanget af ledskaderne, målt i form af indholdet af nitrogenoxid i leddene, reduceret.

"Eftersom en høj ekspression af nitrogenoxid påvirker cellernes reaktion på skader, og et højt ind­hold kan være sygdomsfremkaldende, tyder disse resultater på, at POMx muligvis kan hæmme ledskader ved at undertrykke produktionen af nitrogenoxid", skriver forskerne.

Biomarkører for inflammation

Ved at tilsætte granatæbleekstrakt til dyrenes drikkevand opnåede man en gavnlig indvirkning på de inflammatoriske cytokiner. Shukla og hans kolleger rapporterer, at indholdet af det knoglenedbry­dende molekyle interleukin-6 (IL-6) blev reduceret i statistisk signifikant grad hos de dyr, der fik POMx, i forhold til kontrolgruppens dyr.

Desuden faldt indholdet af IL-1beta - et immunforsvarsprotein, som angiveligt spiller en vigtig rolle i nedbrydningen af ledbrusk hos personer med ledegigt - hos de dyr, der fik granatæbleeks­trakt, men reduktionen var ikke statistisk signifikant, tilføjer forskerne.

"Vores forsøg tyder på, at hæmningen af et spektrum af signaloverførselssstier og den sygdoms­fremkaldende cellereaktion på POMx og deraf afledte stoffer kan være en nyttig fremgangsmåde, når det gælder forebyggelse af ledegigt og hæmning af sygdomsudviklingen", skriver de.

Alene i Storbritannien lider ca. 7 mio. mennesker af langvarige helbredsproblemer, der skyldes le­degigt. Ca. 206 mio. arbejdsdage blev tabt i Storbritannien i 1999-2000, hvilket svarer til 26 mia. euro i tabt produktivitet.

Sikkerhedsaspekter

"Det skal nævnes, at såvidt vi ved, er der endnu ikke udført kliniske forsøg på ledegigtpatienter, der kan dokumentere sikkerheden og effektiviteten ved POMx eller andre af de ekstrakter af granat­æble, der er tilgængelige i håndkøb".

Der er ganske vist ikke foretaget forsøg med sikkerheden i relation til ledegigt, men forskere fra University of California, Los Angeles (UCLA) rapporterede sidste år, at et ellagitannin-rigt gra­natæbleekstrakt er en sikker og effektiv måde til at fremme menneskets antioxidant-profil på.

To forsøg - begge med deltagelse af overvægtige forsøgspersoner - bekræftede sikkerheden i det ellagitannin-rige ekstrakt uden meldinger om negative bivirkninger, og samtidig viste forsøget en signifikant reduktion i blodets indhold af thiobarbitursyre-reaktive stoffer (TBARS). TBARS er stoffer, der er sat i forbindelse med risikoen for kredsløbssygdomme.

Referencer:
Shukla M., Gupta K., Rasheed Z., Khan K.A., Haqqi T.M. Consumption of hydrolyzable tannins-rich pomegranate extract suppresses inflammation and joint damage in rheumatoid arthritis. Nutrition. Offentliggjort online forud for trykning 18. maj, 2008, doi: 10.1016/j.nut.2008.03.013

Journal of Agricultural and Food Chemistry, november 2007, bind 55, s. 10050-10054.

Health News 2008

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012