Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

E-vitamin reducerer kvinders risiko for at dø af hjertesygdom

6/7-2005 - E-vitamin kan formentlig ikke forebygge hjertesygdom eller kræft, men vitaminet kan måske reducere risikoen for hjerteanfald, hjerneblødning og dødsfald som følge af kredsløbssygdom hos ældre kvinder, skriver Dominique Patton.

Resultaterne fra det til dato største forsøg med E-vitamintilskud - med deltagelse af tæt ved 40.000 amerikanske kvinder - synes at bekræfte tidligere forskningsresultater, der har vist, at vitaminet ikke kan forebygge hjertesygdom eller kræft.

Når E-vitamin skal være naturlig, virksom og prisgunstig

Men kvinder over 65, der tog høje doser af naturligt alfa-tocoferoltilskud, havde en statistisk signi­fikant lavere risiko for dødsfald og en langt lavere risiko for hjerteanfald og hjerneblødning, viser tal fra den store undersøgelse, som netop er blevet offentliggjort.

Forskerne bag forsøget, som blev offentliggjort i 6. juli-udgaven af Journal of the American Medi­cal Association (bind 294, nr. 1), siger, at resultaterne kræver yderligere forskning.

Kosttilskudsbranchen vil desuden hilse det faktum velkomment, at man i løbet af det 10 år lange forsøg ikke fandt negative bivirkninger ved E-vitamintilskud. Forsøget er det hidtil længstvarende af sin art.

Forskerteamet fra Harvard Medical School skriver, at man ikke kunne iagttage forskelle mellem de rapporterede negative bivirkninger hos de kvinder, der fik hhv. placebo og E-vitamintilskud - bort­set fra en lille forøgelse i risikoen for næseblod.

Denne iagttagelse er i modstrid med en ny meta-analyse, som har gennemgået forsøg med personer, der allerede lider af kræft, hjertesygdom eller andre alvorlige sygdomme, og som synes at have en langt højere risiko for dødsfald, hvis de tager tilskud af E-vitamin.

Men forfatterne til forsøgsrapporten fra det såkaldte Women's Health Study, et randomiseret, dob­beltblind, placebo-kontrolleret forsøg, som også undersøgte virkningerne af lave doser af aspirin, bemærker, at mange tidligere forsøg med E-vitamin "er blevet gennemført med deltagelse af per­soner med risikofaktorer for hjerte-/karsygdomme og/eller kredsløbssygdomme eller en høj risiko for kræft".

Desuden var en stor del af disse forsøg begrænset til en periode på fem år. Det heromtalte forsøg var struktureret, så man kunne iagttage den potentielle virkning ved E-vitamin over en længere periode og på raske personer.

Dr. Andrew Shao, underdirektør for lovgivningsmæssige og videnskabelige spørgsmål ved den a­merikanske brancheorganisation Council for Responsible Nutrition (CRN), hilser det velkomment, at der her er anvendt data fra en rask befolkningsgruppe, og udtaler videre, at tidligere forsøg med E-vitamin har undersøgt grupper af patienter og derefter ukorrekt anvendt resultaterne til at drage konklusioner om sikkerheden ved indtagelse af E-vitamin blandt raske.

"Women's Health Study bør aflive nogle af de mere tvivlsomme myter om E-vitamin. Vi håber, at disse resultater vil inspirere andre forskere til at fortsætte undersøgelserne af vitaminet og dets potentielt sundhedsfremmende egenskaber", siger han.

Men Rita Redberg, der er lederskribent i samme tidsskrift, bemærker, at de fleste af kvinderne i dette forsøg i forvejen havde en meget lav risiko for hjertesygdom, og at dette derfor kan have fjer­net enhver form for sundhedsfremmende virkning ved vitaminet, når det gælder generel forebyg­gelse af hjertesygdom.

Ikke desto mindre kan de nye forskningsresultater være banebrydende, hvis de bekræftes af yder­ligere forsøg. Hjertesygdom er den hyppigste årsag til dødsfald blandt kvinder i alle de europæiske lande og hos mænd i alle europæiske lande undtagen Frankrig. Næsten halvdelen (49%) af alle dødsfald i Europa skyldes hjertesygdom - det svarer til 4,35 mio. hjertedødsfald om året, viser tal fra European Heart Network.

Forsøget viste en 24% reduktion i antallet af dødsfald som følge af kredsløbssygdomme blandt de næsten 20.000 kvinder, som fik E-vitamintilskud, sammenlignet med de næsten 20.000 andre kvin­der, som fik placebo.

For kvinder på 65 år og derover havde indtagelsen af E-vitaminet en endnu større, positiv indvirk­ning i og med, at antallet af dødsfald som følge af kredsløbssygdomme faldt med 49% sammenlig­net med placebo, og antallet af hjerteanfald faldt med 34%.

Ifølge forfatterne til forsøgsrapporten er det muligt, at reduktionen i antallet af dødsfald som følge af kredsløbssygdomme, som man ikke undersøgt i andre forsøg, kan "skyldes tilfældigheder", og de anerkender da også behovet for, at resultaterne "bør udforskes yderligere".

Desuden bemærker de, at det kun er meget få andre forsøg med E-vitamintilskud, der har taget høj­de for forsøgspersonernes alder.

Professor Maret Traber, som er ledende forsker ved Linus Pauling Institute ved Oregon State Uni­versity og en af de førende eksperter inden for E-vitamin, siger: "E-vitamin har en klar værdi i og med, at det hjælper med til at reducere risikoen for hjertesygdom og andre alvorlige, degenerative lidelser".

"Dette er særligt vigtigt for personer, der ryger, har forhøjet blodtryk, eller som ikke spiser en ordentlig kost - vaner, der hver for sig eller tilsammen kan gøre, at kroppens indhold af dette livsnødvendige vitamin bliver utilstrækkeligt".

Resultaterne fra et langsigtet forsøg med fordelene ved E-vitamintilskud til mænd - det såkaldte Physicians' Health Study - vil blive offentliggjort i 2008, og også her vil man kunne hente ny vi­den, der kan kaste yderligere lys over de her omtalte resultater.

Health News 2008

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012