Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Interaktioner mellem urter og medicinske præparater

Undersøgelse kan ikke bekræfte frygten for disse interaktioner...
Fra tid til anden har der været artikler i aviser og blade - skrevet i alarmerende toner - om faren ved interaktion mellem urter og medicinske præparater. Så det er ganske forfriskende at støde på et for­søg, som har undersøgt realiteterne bag risikoen for sådanne interaktioner i stedet for blot at frem­sætte overdrevne bekymringer. Det heromtalte amerikanske forsøg udforskede risikoen for og styr­ken af interaktioner mellem lægeordineret medicin og kosttilskud (herunder urtemedicin) hos to praktiserende læger.

Man foretog en undersøgelse af brugen af kosttilskud blandt 458 patienter, der tog lægeordineret medicin. Patienternes oplysninger om kosttilskud blev krydsrefereret med hver patients liste over lægeordineret medicin, og man identificerede mulige interaktioner fra forskellige tekster og søgning i medicinsk litteratur.

Man fandt frem til, at 197 patienter (43%) ved forsøgets start tog mindst ét kosttilskud sammen med lægeordineret medicin. De mest almindelige produkter omfattede vitaminer og mineraler, hvidløg, ginkgo biloba, saw palmetto og ginseng. Heriblandt havde 89 (45%) en teoretisk risiko for en signi­fikant interaktion mellem kosttilskuddet og medicinen. De fleste af disse potentielle interaktioner (n=84 (94%)) var ikke alvorlige, baseret på en begrænset mængde tilgængelige beviser. Resultat er en forekomst på 6% (5/89) af potentielt alvorlig interaktion blandt patienter, der tager interagerende medicin og kosttilskud, og 3% (5/197) blandt patienter, der tager sammenfaldende kosttilskud og medicin.

Kommentar: Dette forsøg er meget værdifuldt, men det har en betydelig mangel. De potentielle eller teoretiske interaktioner, man identificerede, blev ikke yderligere udforsket med det formål at fastslå, om der rent faktisk VAR opstået interaktion. Man kan have en mistanke om, at hvis dette var blevet undersøgt, ville antallet af faktisk forekommende, alvorlige interaktioner ligge lavere end selv et par procent - måske endda på 0.

Og vores viden vokser fortsat...
Litteraturen indeholder en række kliniske forsøg og patientbeskrivelser af interaktioner mellem me­dicin og urter. Et af disse forsøg undersøgte den mulige interaktion mellem digoxin og hvidtjørn (Crataegus oxyacantha) og fandt frem til, at hvidtjørn ikke havde nogen indvirkning på digoxins farmakokinetiske profil.

Ligeledes viste det sig, at saw palmetto (Serenoa repens) ikke ændrede cytokrom P450 2D6 og 3A4 hos raske frivillige - evalueret med testmedicinen dextromethorfan (CYP2D6) og alprazolam (CYP3A4). Det samme gjaldt ginkgo biloba evalueret med samme testmedicin.

Når det gælder patientberetningerne, har man for nylig beskrevet en interaktion mellem antikoagu­lationsmidlet phenprocoumon (hindrer blodet i at størkne) og ingefær. Ifølge beretningerne resul­te­rede dette i en forøgelse af INR (International Normalized Ratio) på op til 10 og flere tilfælde af næseblod. INR faldt igen til et normalt niveau, da indtagelsen af ingefær (i form af ingefærte, dosis ikke specificeret) ophørte.

Grunden til denne mulige interaktion (farmakodynamisk eller farmakokinetisk) kendes ikke, men da ingefær ikke menes at have antikoagulerende aktivitet, er den formentlig farmakokinetisk - dvs. at der kom en større mængde phenprocoumon ud i patientens blodstrøm som følge af indtagelsen af ingefærte.

Referencer:
Peng, C.C., Glass, P.A., Trilli, L.E. et al. Incidence and severity of potential drug-dietary supplement interactions in primary care patients. Arch. Intern. Med. 2004; 164:630-636.
Tankanow, R., Tamer, H.R., Streetman, D.S. et al. Interaction study between digoxin and a preparation of hawthorn (Crataegus oxyacantha). J. Cln. Pharmacol. 2003; 43: 637-642.
Markowitz, J.S., Donovan, J.L., Devane, C.L. et al. Multiple doses of saw palmetto (Serenoa repens) did not alter cytochrome P450 2D6 and 3A4 activity in normal volunteers. Clin. Pharmacol. Ther. 2003; 4(6):536-542.
Markowitz, J.S., Donovan, J.L., Devane, C.L. et al. Multiple doses of Ginkgo biloba did not alter cytochrome P450 2D6 and 3A4 activity in normal volunteers. Clin. Pharmacol. Ther. 2003; 23(6):576-581.
Krüth, P., Brosi, E., Fux, R. et al. Ginger-associated overanticoagulation by phenprocoumon. Ann Pharmacother 2004; 38:257-260.

Health News 2008

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012