Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Konkurrenceforvridning på sundhedsområdet

Fra forebyggelses- og Patientrådet

Til Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen

Fax: 72 26 90 01

Kære Jakob Axel Nielsen,

Tillad først Forebyggelses- og Patientrådet, FPR, at indlede med lidt statistik. Ifølge CAST-undersøgelsen fra Syddansk Universitet (ISBN 87 00923-93-6) fra september 2007 praktiserer der i Danmark 50 KAB'er (komplementære alternative behandlere), 65 læger og 54 tandlæger pr. 100.000 borgere.22,5% af den danske befolkning anvendte KAMB i 2006.

KAMB står for komplementær, alternativ medicin og behandling.

50% af den danske befolkning har på et eller andet tidspunkt anvendt KAMB. 20% af lægerne benytter selv KAMB, når de er syge.

I de omkringliggende lande har KAMB'en gennemsnitligt bedre betingel­ser end i Danmark, hvor flere og flere får livstruende sygdomme.

Se venligst bilag 1 for sygdomsinformation.

Danmarks statsminister udtalte under sit besøg i Washington den 28.2. 2008 følgende:

"Frihed er ganske enkelt en fundamental del af at være menneske". Friheden bør naturligvis også gælde på sundhedsområdet, hvor konkurrenceforvridningen er total, idet syntetisk medicin får kæmpe tilskud, og lægelig behandling er gratis, medens man selv skal betale for KAMB. Venstre udtalte i 2002, at der ingen skat skulle være på sygdom, af hvilken grund befolkningens sundhedsforsikringer skulle kunne trækkes fra i skat og modtageren af sundhedsydelser på privathospitaler mm. skulle ligeledes være skattefrie.

Ordningen er i virkeligheden en del af det frie valg på sundhedsområ­det.

Hvorfor gælder det så ikke naturmedicin, som kun koster en fjerdedel? FPR afgav allerede i 2004 et detaljeret, visionært forslag til indførelse af et helt nyt, demokratisk sundhedssystem uden konkurrencefor­vridning. (Bilag 2).

Systemet blev foreslået indført successivt over en tiårs periode be­gyndende ved regionsstart i 2007.

Det må i allerhøjeste grad frygtes, at det nuværende sundhedssystem, som allerede spået af mange, vil bryde delvist sammen uden etablering af et samarbejde eller i det mindste inddragelse af ekspertisen fra terapeuter, praktiserende KAMB.

Tilhængere af KAMB bliver konstant af politikere og læger holdt hen med, at behandlingerne ikke er videnskabeligt bevist.

Det er 80-90% af lægernes behandlinger heller ikke ifølge Office of Technology Assesment (USA's Direktorat for Teknologivurdering). Se bilag 4 for vigtige forskningsmæssige sammenhænge. Sundhedsvæsenet bør selvfølgelig være indrettet på befolkningens betingelser og ikke på medicinalindustriens.

Derfor ser sundhedssituationen globalt så håbløs ud. Medicinalindustrien har som primært sigte overskud til aktionærerne, ikke borgerne livskvalitet.

En ekstremt sygdomsforværrende faktor er uheldigvis også EU's forbud mod salg af de fleste kosttilskud, produkter som her været kendt og anvendt i 1000'er af år. Situationen forværres ovenikøbet af de danske myndigheders overstrikse fortolkning af EU kosttilskudsdirektiv.

Alt i alt så trænger der sig på sundheds­området så uhyre vigtige beslutninger på, at FPR benytter lejligheden til at genfremsætte forslaget om oprettelse af en særskilt, kompetenceindehavende NATURSUNDHEDSSTYRELSE sidestillet med Sundhedsstyrelsen.

Ved den tiltrængte visionære nytænkning med inddragelse af KAMB skånes miljøet betydeligt, idet naturmedicin og fremstilling heraf ikke forurener.

Der sker i disse år en katastrofal, global surhedsforurening. På ingen tid er der sket en 39%'s havisafsmeltning. Statsministeren har sammen med forskellige landes ministre konstateret, at mindst en gletsjer på 6 år her trukket sig 15 km tilbage.

Danmark stræber efter i udlandet at være kendt for andet end tegningerne, af hvilken grund der fra regeringens side satses hårdt på miljøområdet op til miljøkonferencen i 2009.

FN's klimapanel konstaterede allerede i 2007, at den globale opvarmning med 90%'s sikkerhed var menneskeforårsaget.

Den delvist unødvendige overproduktion af både farmaceutiske og kemi­ske produkter står i alle henseender for en væsentlig del heraf. Mange fisk, padder og smådyr skifter uheldigvis efterhånden køn eller bliver syge af affaldet fra farmaceutisk og kemisk industri.

Tilskudsberettigelse: Hvorledes kan udøvere af KAMB blive tilskudsberettigede?

FPR kender naturligvis RAB-ordningen under Sundhedsstyrelsen, men den omfatter uheldigvis ikke tilskudsberettigelse!

Som oplæg hertil har vi fornøjelsen at vedlægge bilag 3 indeholdende netop et forslag om, hvorledes tilskudsordningen kunne indrettes. Som det i øvrigt yderligere vil fremgå af bilag 3, så er der mange penge at spare ved inddragelse af KAMB.

Fx blev det på en alternativ kræftkongres i Sydney i Australien i 1994 konkluderet, at der ved overgang til KAMB på kræftområdet vil kunne spares 75% på kræftbudgetterne!

Se også bilag 3a: "100 års fejlagtige kræftbehandlinger". Overbevisende er bilag 5: "Jeg er nødt til at lade hende dø". Glemmes bør konstateringer af ældre dato heller ikke.

I Föllinge i Sverige forsøgte man for mange år siden med naturmedicin til befolkningen - herved sparedes mange millioner!

Samme resultat kom man til ved et lignende forsøg i Nordkarelens amt i Finland - kæmpe besparelser ved anvendelse af KAMB.

Cuba er efter Sovjetunionens sammenbrud gået helt over til naturmedicin, og lægerne er overraskede over, hvor effektivt det virker.

Undskyld at FPR føler trang til at gentage det gamle udsagn: Man kan narre en del af menneskene hele tides, eller man kan narre alle mennesker er del af tiden, men man kan ikke narre alle mennesker hele tiden.

Såvel statsministeren som erhvervsministeren og velfærdsministeren henviser til dig som eneansvarlig for sundheden i Danmark.

Hele befolkningen venter stadig spændt på ovennævnte, visionære og livsvigtige ændringer på sundhedsområdet!

De bedste hilsener

Louis Montana

PS: Velfærd uden sundhedsdemokrati er en vattet, vederstyggelig vits.

Cc:
Sundhedsstyrelsen
Regionerne
Kommunernes Landsforening
Folketingets Sundhedsudvalg

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012