Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Forsøg med desinfektionsvæske "3001"

Af Axel O. Hansen

Som jeg har fremhævet i min bog "Helbredelse" er al lidelse uden undtagelse fremmedstoffer, der enten stammer fra en forsinket afføring og en forstoppet tarms øgede forrådnelses­bakterie og heraf forurenet blodbane og ikke mindst fra arvelige anlæg, men de er alle uden undtagelse små eller større mikrober, der fin­des overalt og i alle lidelser. Til eksempel er kræft en udpræget mikrobesygdom i forbindelse med aminosyrernes sygelige tilstand og en øgelse af de hvide blodlegemer. Vi vil dog ikke i indledningen fortabe os nærmere herom og skal derfor senere komme tilbage til mikroberne.

Da lægestanden, og især den danske, er meget langt tilbage i diagnostisk henseende, fordi det hele i virkeligheden beror på symptomdiagno­se sammen med enkelte bakterielle diagnosticeringer, som de heller ikke kender til, fordi de kun kender et fåtal af bakterierne og navnlig - ikke bakterielle kombinationer - lige­som den fineste kemi af i dag ikke kender til netop de bakterielle kombinationer, skal jeg li­ge i praksis vise Dem, mine kære læsere, nogle eksempler, De kan tage og føle på.

Hvis jeg har tre flasker stående foran mig, den ene med almindeligt vand, den anden med ilt og den tredje med brint, så venter jeg jo ikke, at den første flaske vand skal have alle iltens plus alle brintens egenskaber, der er i henholdsvis flaske 2 og 3.

Men det forbløffer ofte lægerne og kemikerne, at det ikke forholder sig anderledes med mikroberne.

Flasken med vand vil jo ikke brænde, men derimod slukke både ild og tørst, fordi her er en kombination, der forandrer hele billedet. Hvis en patient har plasmodi vivax (malaria) - spirochæter (syfilis) og tuberkulosebaciller (tuberkulose), har han ikke en typisk malaria, ikke en typisk syfilis og ikke en typisk tuber­kulose - men han har kræft.

Der følger heraf, at lægerne ikke kan gå til de kombinerede infektioner med deres sympto­mer fra de rene, enkle, typiske infektioner - med én eneste bakterie, fordi symptomerne aldrig vil stemme. Lægen kan for så vidt sige, patienten har ikke terzana, syfilis eller tuber­kulose, men i virkeligheden er det en strid om kejserens skæg, fordi mikroberne har patien­ten, og det er i virkeligheden det afgørende både som profylakse og terapi. Læge og ke­miker må derfor udvide deres horisont i be­tydelig grad, hvis de skal blive gode diagnosti­kere, de skal ikke alene kende mikrobens samt­lige egenskaber, men også alle de forskellige kombinationer. Som De så grundstoffernes kombinationer i vand få helt andre egenska­ber, således fik også de tre mikrobers kombi­nationer en helt anden egenskab i denne kom­bination, nemlig kræft.

Et typisk eksempel for lægernes mangelfuld­hed er, at vi aldrig ser en skriftlig diagnose af­givet af en dansk læge til sin patient. Ja, man svarer endda ikke, hvis der spørges direkte der­om, i hvert fald ikke fyldestgørende, og grund­årsagsdiagnosen mangler altid. Men netop en rigtig diagnose er grundlaget for en rigtig terapi, og vi kommer da ind på, hvad en rig­tig terapi er.

Det er bogstaveligt talt at dræbe mikroberne; først når disse er dræbt, er patienten helbredt. Og hvad angår den profylaktiske behandling, altså forinden lidelsen fremstår akut eller synlig, da også at dræbe mikroberne, så han aldrig får lidelsen akut eller bevidst, til eks. kræft. Store dele af befolkningen er født med kræft nedarvet fra forældrene, og mange er smittet ved et almindeligt myggestik og har båret på kræften i tiårvis, hvilket senere let skal bevises i de følgende artikler. Men vi vil straks gå over til det første af de tre hoved­afsnit, jeg her har omtalt, atomstråleterapi­en, for senere at komme tilbage til mikrobe­fremmedstofferne og diagnosen.

Atomstråleenergi
Det er lykkedes mig at opfange virkelig atom­stråleenergi for en kort tid i vand og der­igennem ved disse strålers hjælp at slå mi­krobeskallerne i stykker, se disse videnskabe­lige beretninger.

Resultatet af en undersøgelse
af en prøve desinfektionsvæske, modtaget 11. ds., indsendt af hr. dr. Axel O. Hansen.
- forsegling
- mærke nr. 3001

Efter anmodning har laboratoriet undersøgt desinfektionsvæskens bakteriedræbende evne på følgende måde:

Med samme platinøsken er på 6 dækglas overført en øskenfuld opslæmning af staphylecocus aureaus, hvorefter dækglassene er anbragt i termostat ved 37º C i 30 minutter til indtørring. 6 andre dækglas, hvorpå er overført en øskenfuld af en opslæmning af en coliaeroge­nesbakterie type I, anbragt ligeledes ved 37º C i 30 minutter til indtørring.

Dækglassene mod de indtørrede kulturer er herefter med pincet anbragt således:

Dækglas

Inficeret med

Anbragt

1

Staph. aureus

i 100 ml steril destilleret vand

2

Coli

i 100 ml steril destilleret vand

3

Staph. aureus

i 100 ml desinfektionsvæske "3001"

4

Coli

i 100 ml desinfektionsvæske "3001"

5

Staph. aureus

i 10 ml desinfektionsvæske "3001"

6

Coli

i 10 ml desinfektionsvæske "3001"

7

Staph. aureus

liggende tæt op mod den udvendige side af et tyndvægget klart glas indeholdende desinfektionsvæske "3001"

8

Coli

liggende tæt op mod den udvendige side af et tyndvægget klart glas indeholdende desinfektionsvæske "3001"

9

Staph. aureus

i 4 cm afstand fra et klart glas indeholdende desinfektionsvæske "3001"

10

Coli

i 4 cm afstand fra et klart glas indeholdende desinfektionsvæske "3001"

11

Staph. aureus

i hver sin petriskål og uden indvirkning af desinfektionsvæske "3001"

12

Coli

i hver sin petriskål og uden indvirkning af desinfektionsvæske "3001"

Samtlige glas og skåle er herefter anbragt i termostat ved 37º C.

Efter 24 timers henstand ved 37º C er hvert enkelt dækglas behandlet på følgende måde: Med en steril pincet er dækglasset taget op og overført i 10 ml steril destilleret vand og af­skyllet ved grundig omrystning: overført i an­dre 10 ml steril destilleret vand og på ny af­skyllet, hvorefter dækglasset er taget op og an­bragt i en steril petriskål. Efter påhældning af sterilt halvflydende kalve-pepton agar (pH 7,5) er petriskålen anbragt i termostat ved 37º C.

Efter et døgns henstand ved 37º C fandtes ingen vækst i følgende skåle:

Dækglas nr. 3 inficeret med staph. aureus og påvirket af 100 ml desinfektionsvæske "3001" i 24 timer ved 37º C.

Dækglas nr. 4 inficeret med coli type I og påvirket af 100 ml desinfektionsvæske "3001" i 24 timer ved 37º C.

Dækglas nr. 6 inficeret med coli type I og påvirket af 10 ml desinfektionsvæske "3001" i 24 timer ved 37º C.

Alle de øvrige skåle var tilvoksede.

Undersøgelsens resultat, som dog er for spin­kelt et grundlag at bygge en eksakt udtalelse på, synes at vise, at desinfektionsvæske "3001" under de anførte forsøgsbetingelser (100 ml væske ved 37º C i 24 timer) vir­ker dræbende på staphylococcus aureus og (10 ml væske med 37º C i 24 timer) på en bakterie hørende til coli-aerogenesgruppen ty­pe I (fæcal coli).

Sidste forsøg
I de sidste forsøg har det vist sig, at vandet indtil og med 10. døgn har absolut svækkende virkning på de overfor nævnte bakterier. Dette gør hele forsendelsen lettere, ligesom det er lettere med afhentningen, der da kun skal ske en gang om ugen, imod to gange forhen. Dernæst kommer interessante ting af betyd­ning. Det har vist sig, at man, hvis man foto­graferer de af mig anvendte grundstoffer i en substans bestående af forskellige bakterier, danner der sig et bakteriefrit rum omkring grundstofferne, altså et stråleangreb, hvor bakterierne dræbes i umiddelbar nærhed af grundstoffet.

Ligeså har det vist sig, at bakterieantallet ved forskellige bakteriearter kan nedsættes fra 2.000.000 til 100.000 bakterier blot ved at op­holde sig i vandet i 24 timer.

Ved en enkelt bakterieart som colibacillen, der er en udpræget levedygtig bacille i vand, for­øges bacillen dog også i mineralvand 3003 i lettere grad, men - det mærkelige er - at vandet helbreder colibacillebærere, som ses af hoslagte beretning om Fru S. fra Lyngby, der helbredtes for sin lidelse på 7 måneder ved at drikke vandet. Flere lignende tilfælde foreligger.

Vandet er nu gennemprøvet overfor næsten alle lidelser gennem et år og på over 1000 for­skellige patienter, og det viser sig i praksis at være en enestående alsidig hjælp, der bog­stavelig talt giver kræfter til patienten, idet det nedsætter mikrobernes virkemåde gang på gang gennem den systematiske drik­ning i døgnet.

Tilberedning af mineralvand 3001
Køb på apoteket frisk destilleret vand. Tilberedes straks efter købet, således at De tager en knivspids svarende til ½ g 3001 pulver pr. liter destilleret vand. Flasken rystes og står et halvt døgn, hvorefter vandet kan drikkes i løbet af dagen.

3001 pulver skal ikke drikkes, men på ny overhældes med destilleret vand og stå ca. 12 timer. 3001 pulveret kan anvendes 1 måned, før det skal skiftes til nyt. 3001vand hjælper med at spalte og bortlede sygdomsstoffer.

Forfatter til den store lægebog:

HELBREDELSE VED HJEMMEBEHANDLING og fuldkommen sundheds varige bevarelse.
Den store og helt nye udgave. 2. oplag, kommer i 1947. Bestillinger modtages her.

 • I størrelse, sideantal og indhold bliver den ti gange større end alle tre bind af det gamle oplag.
 • Den bliver på 1000 til 1500 storsider indbundet mod bedste bind.
 • 40.000 patienters behandling gennem 26 år danner grundlag for hele denne bogs viden.
 • Enhver sygdom kan behandles i hjemmet med undtagelse af visse kirurgiske skadessygdomme og visse smitsomme lidelser, der ikke må behandles i hjemmet.
 • Noget ganske særligt nyt er: 1500 forskellige urteopskrifter med de enkelte urters navne og deres hele sammensætning inden for hver enkelt lidelse.
 • Hele øjendiagnosen med hundredvis af skitser og diagnose for hver enkelt lidelse.
 • Fuldkommen behandlingslære for hver enkelt lidelse, der nævnes i alfabetisk orden.
 • Diæter inden for enhver sygdom og for ethvert alderstrin; måltid for måltid, dag for dag, uge for uge.
 • Hjemmebadene, motion, sundhedsforebyg­gelselære.
 • Bogen bliver den mest omfattende bog, der indtil dato er skrevet.
 • Den omhandler alt om sygdommene her­under også anatomi, fysiologi, behandlingslære og diagnoselære.
 • Prisen kommer til at ligger omkring 100,- kr.

A. Det bliver en hjemmenes helbreder.
B. Det bliver en hjemmenes sundheds­højner.
C. Det bliver en hjemmenes sygdomsforebygger.

D. 22. december 1950.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012