Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Kære Lars Løkke Rasmussen!

Brev til statsministeren fra Forebyggelses- og Patientrådet.

Den 6. december 2009.

Kære Lars Løkke Rasmussen!

På Venstres landsmøde opstillede du en smuk række punkter som målsætning for Danmarks fremtid, en fantastisk, vidunderlig optimisme i en tid, hvor det hele synes at gå den modsatte vej.

Her anføres i tilfældig rækkefølge ti vigtige punkter, som vi i Forebyggelses- og Patientrådet, FPR, mener, ligger danskerne meget på sinde:

  • Overforbrug - klimakvaler
  • Overfiskning - kvotekaos
  • Overdosering - kemikaliekatastrofe
  • Overspisning - kræftkrig
  • Overlevelse - konkurrenceforvridning.

Overforbrug - klimakvaler
Ser vi på overforbruget, så kan det knyttes direkte til klimakvalerne. Disse skyldes naturligvis også, at der gennem årene ikke har været lyttet tilstrækkeligt til de nationale kræfter, som har tydeliggjort fordelene ved vedvarende energikilder samt en bæredygtig udvikling.

Hvorfor bygger folk stadig huse, som ikke mindst er nul-energihuse?

Hvorfor kører danskerne stadig i firhjulstrækkere?

Hvorfor udnyttes termoenergien fx under København ikke? Termisk energi under København vil ifølge undersøgelser kunne forsyne hele Danmark med energi i 70 år - inklusiv forbruget i transportsektoren.

Hvorfor bygges der huse uden brug af jordvarme og solenergi?

Moderne solceller virker helt ned til minus 5 grader.

Sådan kunne man blive ved med at anføre besparelsesmuligheder.

Overfiskning - kvotekaos
Havet er ved at blive tømt for mad, uden at der gribes effektivt ind!

Hvad ligner det, at fiskerne smider mere ud end de tager med hjem?

Kan EU ikke finde ud af det, må Danmark vise en ny vej!

Overdosering - kemikaliekatastrofe
Det synes mindre heldigt for danskernes sundhed at fortsætte med den forældede, håbløse overdosering af borgerne, når naturmedicinen gennem utallige år har vist sin gavnlige indflydelse på bl. a. livsstilssygdommene. Lad danskerne få naturmedicin og naturbehandling på lige vilkår, som der har været anmodet om i årtier.

I 2004, da du var sundhedsminister, havde FPR fornøjelsen at sende dig et udkast til et helt nyt, visionært, besparende sundhedssystem.

Det vil stadig kunne tages i brug over en tiårs periode med store samfundsgevinster til følge både økonomisk og sundhedsmæssigt.

Fabrikation og anvendelse af naturmedicin i stedet for syntetisk medicin reducerer desuden CO2-udslippet væsentligt, og samtidig reduceres klimaekstremerne, som slår millioner af mennesker ihjel hvert år.

Forslag til godkendelsesprocedure for naturbehandlere har vi været så forudseende at udarbejde og fremkomme med ved en senere lejlighed.

Landbrugets overdrevne kemikalieforbrug er en væsentlig årsag til danskernes livsstilssygdomme. Dyrkning med kunstgødning og sprøjtemidler bør over en tiårs periode helt og holdent erstattes af økologi og biodynamik.

Overspisning - kræftkrig
Fedme er et kæmpe problem i de industrialiserede lande, medens befolkningerne på grund af forældede samfundsmønstre og grådighed sulter i store dele af verden.

Maden er efterhånden så elendig, et flere og flere får kræft af den.

Hertil kommer alle de mistænkelige, sygdomsforvoldende kemikalier, som under forarbejdningen yderligere tilføres produkterne.

Ved fx en voldsom reduktion i kødindtaget spares husdyrene for mishandling og menneskene for megen sygdom.

Vegetarer lever fx længere end kødspisere og de er mindre syge.

Husk på, hvor raske danskerne var, da dr. Hindhede stod for ernæringen under 1. Verdenskrig og senere.

Regeringerne verden rundt støtter fx på kræftområdet udelukkende de interesser, som går ind for operation, kemoterapi og strålebehandling.

Ingen ministre, folketingsmedlemmer eller departementschefer ses nogensinde at blive gjort ansvarlige, selvom de rask væk forhindrer befolkningen i at holde sig rask. Ikke desto mindre burde de skyldige anklages, al den stund de på forskellige måder prøver at holde befolkningen i medicinmafiaens vold.

Intet kommer der ud fra sundhedsmyndighedernes side om de utallige, fantastiske muligheder for helbredelse, der er ved anvendelse af KAMB - komplementær, alternativ medicin + behandling.

Se Bilag 1: Jeg er nødt til at lade hende dø samt Bilag 2: 100 års fejlagtige kæftbehandlinger.

Overlevelse - konkurrenceforvridning.
Skal kloden og befolkningerne have en chance for at overleve, så må der helt andre boller på suppen!

Fx må konkurrenceforvridningen på sundhedsområdet ophøre, og befolkningen må tilbydes RAB-behandling og naturmedicin på lige fod med behandling i det kirurgiske, medicinske behandlingssystem.

På energi- og transportområdet må der også nytænkning til, og al den nuværende slaphed må skrottes!

Hvad med en mere effektiv kildesortering hvor den våde fraktion anvendes til biogas? For 26 år siden foreslog partiet DE GRØNNE det samme.

Tidligere har FPR skrevet om fordelene ved at satse på helt nye energiformer som fx brint.. Glemmes må bestemt heller ikke mulighederne på området for overskudsenergi. De fleste systemer er opkøbt af kapitalstærke regeringer, ellers sælges der jo ikke nogen olie!

Konklusion
Skal udviklingen vendes, så dine smukke ideer udtalt på landmødet skal have bare en mikroskopisk chance for at se dagens lys, så slipper Danmark aldrig uden om radikale ændringer på alle førnævnte områder.

Der er lang vej til de 90 mia., som underskuddet på nationalregnskabet er budgetteret til.

I Tingbjerg stemte fx kun 37,1% af borgerne ved sidste valg. Kunne det evt. tænkes, at danskerne som englænderne hør et regeringstillidsproblem?

Tidligere har du været så fremsynet at afskaffe supervisionen mellem læge og akupunktør. Primus motor må det formodes, at du ligeledes har været i sagen om fjernelse af momsen på komplementær, alternativ behandling.

Som led i. fjernelsen af det danske medicindiktatur kan det meget anbefales, at du læser bogen, som er udgivet af 35 nordiske læger: "Kan sundhedsvæsenet skabe usundhed?". Bogens konklusion er: Ja desværre.

Udgiver: Månedsskrift For Praktisk Lægegerning. Bogen anbefaler, at man stopper op og spørger: "Hvad er det egentlig, vi har gang i?"

De bedste hilsener.

Louis Montana
Sekretær i FPR

PS: Som en katastrofe må det betragtes, at din fødevareminister Eva Kjer Hansen går voldsomt ind for GMO. Hun ønsker heller ikke at lytte til forskere eller et politisk flertal i sagen om det kræftfremkaldende bisphenol A. Hvad hun lavede hos Monsanto i USA må hun selv forklare.

Cc: Klima- og energiminister Lykke Friis.
Seks involverede folketingsudvalg

Lad Danmark gå mod lysere tider,
vis os kærligst dine gode sider,
slut med syntesemedicindominans,
sygdomme kræver anden observans

Bilag 1: Jeg er nødt til at lade hende dø!

Fra DIT HELBRED DIN FREMTID nr. 3/93

Af Guy Forest

En 27 årig kvinde kom til mig sammen med sin mand og sin 3 år gamle datter. Hendes problem var, at hun havde brystkræft med hjernemetastaser. Og hun sagde til mig: "Lad mig ikke dø!". Jeg kan ikke kurere hende. Jeg har intet at tilbyde hende!

Dr. Seymour Brenner, kræftforsker, talte i marts 1990 på kongressen for teknologisk vurdering af utraditionel kræftbehandling.

Han var, ligesom alle amerikanske læger, opmærksom på, at hvis han havde grebet ind med en hvilken som helst af de alternative terapier, som han havde studeret de sidste fem år, terapier, som har kureret kræftpatienter andre steder - så ville han blive brændemærket som kvaksalver af den amerikanske lægeorganisation, selvom han ville have reddet hendes liv. Så ville han være blevet stævnet for den medicinske domstol i den stat, hvor han boede for uforsvarlig behandling og var blevet frakendt sin tilladelse til at praktisere.

Behandlingen kunne have været rensning af tyktarmen, afgiftning med rå, giftfri grønsager, grønsagsjuice, krydderurter og naturligvis kosttilskud. Eftersom disse naturlige produkter ikke kan patenteres, så er der ingen firmaer, der vil bruge 20-40 millioner dollars på at teste dem for den amerikanske sundhedsstyrelse. Hvidløg er et godt eksempel.

Yderligere bruger den amerikanske sundhedsstyrelse manglen på netop sådan en test til at forhindre læger i at bruge en lang liste af "utestede" produkter og terapier. Sagen er, at disse billige kosttilskud, der nemme at få fat i, ville konkurrere med dyre medikamenter, som den amerikanske sundhedsstyrelse har kontrol over, og behovet for læger ville blive kraftigt formindsket. I en retssag om Dr. Emanuel Rivici i staten New York instruerede dommeren juryen i om, at brug af alternativ terapi regnes for uforsvarlig behandling, der kan retsforfølges. Var politikerne, som vedtog disse love, under indflydelse af bidrag fra medicinalverdenen? I 1992 betalte den medicinske gruppe ca. 8 mill. dollars til dette formål.

Dr. Brenner fortsætter: "Min store frustration er, at i de 39 år jeg har praktiseret som læge og behandlet kræft, må jeg sige, at vi ikke har set nogen væsentlig fremgang".

Siden 1976 da kræft-krigen blev erklæret og op til denne konference, har kræftortodoksi med dens monopolistiske kontrol formøblet mere end en billion af vore dollars. Kun i de sidste år er symbolske beløb blevet brugt til at understøtte naturlige, livsbevarende, alternative terapier - disse er brugt til at undersøge føde, som forhindrer kræft.

Hver 4. af os har kræft. (ved årets slutning kan det være hver 3.). For hvert dødsfald forårsaget af kræft bliver to nye diagnosticeret. Ca. 550.000 er anslået at ville dø af kræft i år - til en gennemsnitlig omkostning på mere end 80.000 dollars - en lægeregning på 44 billioner dollars.

Efter godt 60 år med fuldstændig kontrol over behandling af kræft, indrømmer den amerikanske sundhedsstyrelse nu, at den ikke ved, hvordan kræft kan helbredes. Dog dikterer den, at de eneste tilladelige behandlinger er de samme, som har ført til dette sammenbrud: Kirurgi, strålebehandling og kemoterapi. Så langt tilbage som i 1969 udtalte forfatter af videnskabelige artikler, Hardin Jano, ph.D, på det amerikanske kræftselskabs seminar for forfattere af videnskabelige artikler, at "beviset for krav om traditionel kræftbehandling er altoverskyggende". I 1975 påstod han, at ubehandlede kræftpatienter havde det lige så godt eller bedre end dem, der var behandlet af ortodokse læger.

Dr. Brenner: "De taler ikke om det faktum, at folk søger alternative behandlinger, fordi de har hørt om flere, der er blevet helbredt. På grund af min frustration har jeg de sidste fem år på egen hånd undersøgt alternative måder at behandle kræft på. Påstanden, om at alternative metoder ikke virker, er en fejltagelse. Jeg kan vise denne komité 150 patienter, hvor jeg kan bekræfte diagnoser, sygdommens stadium, samt tilfældets håbløshed, og jeg kan vise jer datoer med lysbilleder og øvrige nødvendige fakta på personer, som er live og har haft det godt i 3-10 år. De ville være døde, hvis jeg, en godkendt læge, havde behandlet dem".

Om bare én af patienterne sagde han: "Et eller andet må have reddet patienten fra døden, så han har overlevet i 5 år". På kongressen foreslog den alternative behandler, at virkningen af deres behandlinger kunne bevises ved resultaterne og tilbød 500 sygehistorier til gennemsyn.

Patienterne kunne interviewes, men dette blev afslået af OTA, Office of Technology Assessment.

Mr. Eyerby svarede, idet han talte for det amerikanske kræftselskab: "Det er klart, at det er umuligt at demonstrere virkningen ved gennemsyn af de bedste sygehistorier. For at bevise, at en behandling er effektiv mod kræft, må metoden demonstreres i peer-journaler (alm. skolemedicin-journaler), de objektive studier skal foregå i åbenhed og skal godkendes af en neutral studiekomité".

Hvad han ikke sagde, var, at "peer" er traditionel, og at "peer-journaler ikke trykker utraditionelle tekster, og at den neutrale studiekomite ville være valgt af dem blandt traditionelle medicinske forskere. Ms. Helen Gelband, projektdirektør, OTA. klagede over vanskeligheder med at finde oplysninger om alternative behandlinger i "peer"-journalerne.

Resultaterne af de skolemedicinske behandlinger skulle ikke betragtes som effektivitetskriterium. Det kom an på, om den benyttede behandling vor traditionel. Skønt patienten døde, var behandlingen korrekt.

Vi kan forestille os Mr. Eyerby fra ACS, American Cancer Society, udtrykke denne form for "logik" over for en tilhørerskare, der består af disse 500 patienter, der havde fået diagnosen "i terminalstadiet"

"Hvad kan vi gøre?"

"Lad mig minde de af jer, som har fået disse farlige utraditionelle behandlinger af kvaksalvere og tilfældigvis er i live og har det godt 5, 10 og 15 år efter behandlingerne om. at disse behandlinger ikke er omtalt i "peer"-litteraturen. De var heller ikke godkendt af en "peer" gennemsynskomité, og de havde ikke godkendelse fra det amerikanske sundhedsministerium. Bare fordi du har det godt efter behandling, er det ikke videnskabeligt bevis på, at denne behandling virker. I 500 patienter er alle anekdotiske, statistiske spidsfindigheder. Og jeg advarer de af jer, som nu er diagnosticeret som værende i terminalstadiet og skal dø, om at disse utraditionelle behandlinger kan være farlige. Og, som svar på dit spørgsmål, hvorfor er naturlige produkter, som har været brugt i århundreder, uden at de er blevet registreret som skadelige, pludselig skadelige. Hvorfor skulle I rådes til, medens I er på en sådan "utraditionel" behandling, at få en godkendt, traditionel behandling".

Absurd, ja! Men de har den juridiske styrke til at fortsætte lemlæstelserne. Det er heller ikke sandsynligt, at det medicinske monopol vil påtage sig ansvar for for tidlig død af de hundredtusinder, som blev nægtet sandheden og let adgang til alternative klinikker.

"The London Times" skrev i 1990, at det britiske sundhedsministerium har indtaget den officielle holdning, at alternativ medicin ikke er kvaksalveri. Dr. Brenner konkluderer: "Jeg er ikke nogen dårlig læge. Men jeg bliver frustreret, vred og deprimeret, når jeg ser en 27-årig pige, som siger "Lad mig ikke dø!", og jeg så er nødt til at lade hende dø".

Mere end halvdelen af amerikanske læger er ikke medlem af AMA. American Medical Association.

Citaterne er fra den ordrette tekst refereret i publikationen "Choise". Artiklen er fra Health Freeedom News, maj 1993. Hvordan tror læserne, Den Almindelige Danske Lægeforening ser på problemet?

Bilag 2: KRÆFT - Dens Årsager, Forebyggelse og Helbredelse

Uddrag fra bogen "KRÆFT - Dens Årsager, Forebyggelse og Helbredelse" af Dr. H. W. Anderschou, dansk læge med naturhelbredelse som speciale - Klinik i London i 1920'erne.

Det er et ubestridt faktum, at en kvinde, som på grund af en knude eller en fortykkelse i nærheden af brystvorten har underkastet sig en "extirpation (= fjernelse) i tide" af det ene bryst inklusive kirtlerne, kort tid efter til sin rædsel vil opdage en ny knude af samme art i det andet bryst. Dette fører hende igen langs den røde tråd direkte til operationsbordet, og hvis det så bare var slut med det - men det er det ikke. Når det andet bryst er helt og aldeles fjernet, og alle kirtler og alt væv er skrabet bort fra knoglerne, så begynder den værste del af alle hendes forfærdelige lidelser. Kræftgiften, kræftdiatesen (diatese = sygdomsanlæg), som nu er berøvet sine kanaler og lagerpladser i brystkirtlerne og deres omgivelser fordeler sig nu gennem hele kroppen, cirkulerer med blodet rundt, angriber nye grupper af kirtler og absorberes gennem lymfekarsystemet og så videre, indtil vi har et ægte billede af kachexia (kakeksi = kraftløshed), og døden efter kortere eller længere tid indfinder sig som den eneste mulige befrielse.

Dette er selvfølgelig ikke en forklaring, jeg ikke kan bevise, og jeg er heller ikke den eneste, der har observeret det. Praktiserende læger verden over har præcis samme erfaring, hvilket kan bevises af tallene i de statistikker, der omhandler denne frygtelige sygdom.

Det ville føre for vidt at gå nærmere ind på disse statistikker, og de, der interesserer sig for det, vil kunne finde udtømmende materiale samlet i Dr. John Shaws bog: "Cancer, its Fallacy, Theory and Fact" (Kræft, dens vildfarelse, teori og kendsgerninger) - offentliggjort 1923 - som vil tilfredsstille ethvert krav. Jeg behøver blot her at nævne enkelte autoriteter, som på forskellige tidspunkter har bragt statistisk begrundet bevismateriale for kræft. Den fremragende kirurg Sir James Paget viste i sin "Kirurgisk Patologi" (patologi = sygdomslære) for nogle år siden, at den gennemsnitlige levealder for kræftsyge aldrig var mere end fire år, idet han regnede fra det tidspunkt, hvor kræften diagnosticeredes første gang, til døden indtrådte.

Desuden bekræftede han, at en operation ikke kan forlænge patientens liv det mindste. Af 70 brystkræft-patienter, som han selv opererede, døde de 23 inden for tre måneder, 25 inden for seks måneder, 21 inden for 12 måneder, og et af de 70 tilfælde var endnu i live fire år efter at have udsat sig for "rationel operation i tide".

Gynækologi = læren om sygdomme i de kvindelige kønsorganer.

Dr. Nassauer fortæller i "Magazin der Gynäkologie" nr. 43 om undersøgelser og statistikker leveret af den berømte kirurg, professor Kroenig i Freiburg og bemærker, at den operative behandling af kvindesygdomme var en fiasko. I henhold til Kroenigs statistik døde 165 ud af 209 tilfælde af carcinom (ondartet svulst), som han selv opererede, inden for tre år, efter fem års forløb var kun 11 endnu i live, efter syv år betegnes fire som endnu værende i live, og efter ti års forløb var de alle døde.

Trods vægten af det stadigt voksende bevismateriale forbrændes og beskæres de ulykkelige kræftsyge stadig efter de mest indtrængende påbud fra de selv samme kirurger, som i den medicinske presse åbent erkender, at de er ude af stand til at helbrede kræft.

I modsætning hertil har erfaringerne fuldt ud bekræftet, at kvinder i adskillige tilfælde har kunnet leve i årevis med indkapslede svulster, ja, selv med åbne kræftsår i brystet, uden nogen nævneværdige lidelser, og uden at andre organer blev angrebet, blot forudsat at de blev forskånet for indgreb form af operation. Af bogen, som er skrevet i 1924 fremgår det tydeligt, at nogle af kirurgerne allerede i 1890'erne udmærket vidste, at førnævnte metoder var komplet uegnede til at kurere kræft.

Bogen er oversat og udgivet i 1992 af Landsforeningen til Forebyggelse af Kræft.

Hundrede år senere kommer tyske og amerikanske forskere på verdenskongressen for kræft i Hamborg (august 1990) uafhængigt af hinanden til den samme konklusion: "Kirurgi, strålebehandling og kemoterapi er nytteløse i kræftbehandlingen".

En anden yderst interessant undersøgelse blev foretaget for mere end 50 år siden af Dr. Hardin Jones fra Berkeley Universitetet.

I en mega-analyse strækkende sig over 25 år påviste han, at ubehandlede kræftpatienter lever i gennemsnit fire gange så længe som behandlede. Igen og igen er disse meget alvorlige sammenhænge blevet påtalt over for Regering, Folketing, Amtsrådsforening, Kommunernes Landsforening, Etisk Råd og endeløse rækker af opinionsdannere, men uheldigvis er det danske sundhedsvæsen styret af den "Medicinske Mafia", med gevinstmaksimering som eneste målsætning.

Læs evt. "Medicinens Mafia" af Guylaine Lanctot, amerikansk, fransk-canadisk læge.

I tilslutning til ovennævnte beskrivelse af den manglende effektivitet, hvad angår de lægelige kræftbehandlingsmetoder, kunne det være på sin plads med et par ord om kemoterapien.

British Medical Journal, BMJ, bragte på forsiden af sit blad den 8. dec. 2003 følgende meddelelse forfattet af GlaxoSmithKlines vice-verdenspræsident for genetik, følgende afslørende meddelelse:

"Vores medicin virker ikke på de fleste patienter".

Hvad lægerne ved, er imidlertid ikke almindeligt kendt, nemlig at der skal behandles mange patienter, for at en enkelt af disse har en positiv virkning af medicinen.

Begrebet, som anvendes i lægekredse, er NNT (numbers needed to treat) = det antal det er nødvendigt at behandle.

Offentligheden ved normalt ikke, at ved behandling af kræft er kemoterapiens NNT-tal ofte over 10 og 20.

I praksis betyder det, at med et NNT 10 er det kun 10% af patienterne, som statistisk set bliver hjulpet. Med et NNT-tal på 20 er det under 5% af patienterne, som kan regne med at få det bedre.

Kilder:
Smith. R (2003) BMJ:327(13. december). doi:10.1136bmj.327.7428.O-h.
Dyer, O. (2003) City reacts negatively as GlaxoSmithKline announces for a new drug. BMJ 327, 1366.

Health News 2010

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012