Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Naturhelbredelser

Af Grethe Schmidt

Hvad der kunne have endt som en stor tra­gedie blev forvandlet til en hel families sundhed og lykke. Den familie, der her skal fortælles om, var ramt af flere af de civilisationssygdomme, som lurer på ethvert menneske, som ikke lever i overensstemmelse med naturens love. Det, der skulle være en ganske naturlig og selvfølgelig ting, er blevet til et helt studium. Vi mennesker har fjernet os mere og mere fra det oprindelige og kender til sidst ikke årsagen til vor egen ulyk­ke. For at kunne forstå, at det er en nødvendig­hed at gå over til en mere naturlig levevis, må man enten høre om overbevisende eksempler fra andre eller selv være så selvstændigt tænkende, at man indser, at det er den eneste vej.

Hvor mange sundhedsforkæmpere har ikke kæmpet mod folks store uvidenhed, manglende selvstændige tænkeevne og store dovenskab. De har fået skubbet det hele i den rigtige retning; men når man ved, hvor enkelt og hvor sandt, det er, er det ganske utroligt, at det ikke er gået hur­tigere. Store skuffelser og hån har disse menne­sker været udsat for. En af dem, som vi er stor tak skyldig, er dr. naturopat Axel O. Hansen. Samtidig må vi sende en tak til alle de menne­sker, der har lyttet til ham, fulgt hans anvisnin­ger og vist stor karakterstyrke ved at gennemføre hans kure. De har hjulpet ham og os ved at be­kræfte hans teorier. De er blevet strålende eksempler til efterfølgelse, hvad enten vi vil be­vare vor sundhed og vitalitet, eller vi er nødt til at genopbygge det, vi selv har ødelagt. Hvis no­gen ad naturopatisk vej har taget kampen op mod en farlig sygdom og undervejs er ved at bryde sammen, behøver disse eksempler blot at blive holdt frem for dem, og de får kræfter til at kæmpe videre mod målet. Når ens vej pas­serer et af vore overfyldte hospitaler, rystes man over al den lidelse, som i de allerfleste tilfælde kunne være undgået ved den rette vejledning og den rette kampånd.

I Nyboder - i et charmerende hjem - aflagde vi for nylig besøg. Straks ved ankomsten i en­treen konstaterede vi, at her var en familie, som modigt havde taget kampen op mod en af nu­tidens svøber, rygningen. Husets frue havde lavet et rim, som på en pæn måde fortalte gæsten, at man nødig så sit hjem forurenet af røg. Familien havde utrolig mange helbredelseshistorier at be­rette om gennem virksomme råkost- og urtete­kure. Først og fremmest er der fru Vera Schrøder selv. Hun er 39 år, mor til tre voksne børn og mormor til en dejlig lille pige. Fru Schrøder ser strålende sund ud, har en meget smuk teint, ser ikke ud til at være over 30 år. Dette til trods for, at hun endnu har en sidste lille rest af en knude i underlivet og i de sidste tre år har stridt sig gennem en alvorlig kræftsygdom! Det kræver stort mod, stor karakterstyrke, forståelse, tillid og ikke mindst støtte fra familien.

For 15 år siden, da orlogskaptajn Franz Schrøder var på tjenesterejse i USA, boede fru Schrøder og børnene hos en søster, som var vegetar. På det tidspunkt mente fru Schrø­der, at hun ikke kunne leve en dag uden kød, men da der var gået 14 dage, opdagede hun til sin store overraskelse, at de overhovedet intet kød havde fået, og at de endda befandt sig ovenud godt på denne kost. Søsteren var blevet vegetar efter at være opgivet af lægerne, da hun led af en sjælden karsygdom, hvilken gav de frygteligste kramper og i øvrigt svækkede organerne. Fremtidsudsigterne: En rullestol! Ef­ter konsultationer hos dr. Axel O. Hansen og dr. Nolfi påbegyndtes råsaft- og råkostkure. Når disse bliver fulgt, befinder søsteren sig vældig fint, men lige så snart kurene ikke gennemføres punktligt, kommer der igen svækkelser. Lægen lo hende ud, da hun fortalte ham om kostens virkninger. Kort efter fik han lungekræft, men han lyttede ikke til hendes råd. Først da der ingen redning mere var, kom han og bad om hjælp. Desværre var det på det tidspunkt for sent, idet han døde få dage efter.

Kaptajn Schrøder kom tilbage fra sit USA-ophold. Han var ovenud tilfreds med at gå over til vegetarismen, da han i Amerika havde væn­net sig til et stort forbrug af grønsager. Fami­lien har levet vegetarisk siden da. Men vegetarisme er ikke ensbetydende med, at man nu er på den sikre side.

Efter en abort, hvor der på hospitalet efter begge ægtefællers opfattelse ikke blev udvist til­strækkelig omhu, har der været kvaler med underlivet, indtil i 1962, da fru Schrøder følte sig mere og mere svækket og næsten intet kunne overkomme. Hun kunne græde bare ved tanken om at skulle rede en seng. Pludselig en dag opda­gede hun en ret stor knude i underlivet og gik straks til læge, til en meget mangelfuld under­søgelse. Manden tilskyndede hende nu til at gå til dr. Hansen, da han selv havde haft de bedste erfaringer der. Han havde nemlig i 20-25 år lidt af mavesår og flere gange været indlagt på hospital uden bedring, tværtimod! Ustandse­lig ulidelige smerter. Efter at have konsulteret dr. Hansen forsvandt smerterne på 14 dage, og kort efter var mavesåret helet. En kæbehule-betændelse, som også havde plaget meget, blev ved samme lejlighed kureret, og endelig for­svandt plagsomme hæmorroider på to dage. Urteteerne blev lavet i orlogskaptajnens lukaf på "Dannebrog", et bevis for, at kuren kan gen­nemføres under alle forhold, når viljen er til stede. Siden denne kur har Franz Schrøder haft den bedste konstitution og får flere og flere kræfter til trods for, at det er en udbredt opfat­telse, at man, når man har passeret de 40, skal begynde at tage den lidt med ro og må se i øjnene, at der kommer flere og flere småskavanker. Dette er ikke tilfældet, det kan mange bevise, som helt er gået over til naturlig levevis.

Fru Schrøder gik så efter mandens råd til dr. Hansen, som konstaterede cancer! Efter blot 14 dages forløb var der gennem ren råkost og urtekur en tydelig bedring. Teinten blev klar; tungen, som før var grå, blev lyserød; det gule i øjnene forsvandt, og disse blev klare; kræf­terne bedredes. Men som husmor med ansvaret for en families trivsel er det ikke let at følge en naturopatisk kur. Kurplanen skal ved en så al­vorlig lidelse følges 100%, og der skal bade og ikke mindst hvile til. Alt skal punktligt over­holdes. En overgang, da det af forskellige årsa­ger var vanskeligt helt at følge kuren, gik det hurtigt ned ad bakke. Knuden voksede med rivende hast, og der kom en kraftig blodstyrt­ning. Hvor mange ville på dette stadium have holdt ud? Stærkt støttet af manden kæmpede fru Schrøder videre. Ved blodstyrtningerne ordi­nerede dr. Hansen kulsukkerrod og padderok, hvilket også hurtigt standsede blødningerne. Af egen tilskyndelse blev en kraftig hvidløgskur gen­nemført med billigelse af dr. Hansen, op til 3 hele hvidløg om dagen! "Meget svært at gen­nemføre, når man skal være blandt andre men­nesker, men når man kender dette vidunderlige middels fantastiske virkning, gør man det gerne," siger Vera Schrøder. Dr. Hansen lovede fuld­stændig helbredelse i det forløbne efterår. At det ikke gik sådan, siger fru Schrøder, er ude­lukkende egen skyld. Men hun er lige ved at nå målet og har gennem en speciel lup kunnet følge sygdommens tilbagetræden i øjets regnbue­hinde, set hvorledes det angrebne sted langsomt heledes og kan i dag iagttage, at der kun er kort vej tilbage, hvilket også kan konstateres på knu­den, som næsten er væk. Det fine ved Axel O. Hansens kure er, at man nøje bliver sat ind i sygdommen og teoretisk kan forstå dens forløb, således at man selv kan arbejde med. Fru Schrøder tænker i dag slet ikke på, at hun er syg. Hun føler sig så let, ser så sund ud og har et velbefindende som ikke tidligere i de sidste 20 år. Efter sidste tandlægebesøg udbrød tandlæ­gen: "Hvad har De dog gjort ved Dem selv?" I så fin en stand var tænderne.

Kuren består i dag af følgende:

Teer: Først og fremmest en hjertete, da syg­dommen har svækket hjertet, 103 te, mistelten og korbendikt, som bliver blandet før indtagelsen (skal nedbryde knuden), dyvelsdræk. -

Kosten: Ren råkost, naturligvis bio-dynamisk, dog kan nu tillades ganske lidt kogt mad og evt. en skive grahamsbrød lørdag/søndag.

Hele familien står om morgenen i kø for at få et glas friskpresset gulerodssaft, dernæst får alle diverse vitaminer. Morgenmaden består for hr. og fru Schrøders vedkommende af rå grønsager, frokosten af frugt og nødder, og aftensmaden er igen rå grønsager. Vil de unge have lidt kogt mad, laver de det selv og vasker selv op efter sig. Alle gør, hvad de kan, for at støtte moderen.

Som før nævnt har familien mange helbredelseshistorier at berette. Den ældste datter led som mindre meget af opsvulmede hænder og fødder. Efter forgæves forsøg på råd fra lægerne gik moderen med hende til dr. Hansen, som sagde, det var hjertet og for lavt stofskifte. Hun gik i kur i tre måneder og blev rask. Mineral­vand har kureret forkølelsessår, og efter gen­tagne ganges badning forsvandt vorter på hæn­derne. - Det lille barnebarn havde fået for me­gen kulde ude i barnevognen, da hun var 14 gammel, hvilket bevirkede, at der kom slim i brystkassen. Lægen påstod, det var fostervand, og at det nok skulle forsvinde med tiden. Dr. Hansen ordinerede te af valnøddeblade, et gan­ske fantastisk slimløsende middel! Allerede da­gen efter indtagelsen kom der en bunke slim op og ligeledes næste dag, og så var den lille pige rask. Sundhedsplejersken undrer sig over hendes ranke ryg, men det undrer ikke familien, der ved, hun har fået en sund start.

Om tre år går kaptajn Schrøder af med pension, og hele familien inclusive diverse hus­dyr trækker sig så tilbage til landlivets glæder. De har en grund ved Præstø, hvor jorden natur­ligvis bliver dyrket bio-dynamisk. Her vil de leve resten af deres liv i pagt med naturen. Livet har lært dem, at det er den eneste vej til sund­hed og lykke. Netop under vort besøg blev de ringet op og fik at vide, at tegningerne var god­kendt til deres selvbyggerhus. Til foråret tager de fat med skovl og med spade, og vi ønsker dem held og lykke!

NY TID OG VI, nr. 2, 1966

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012