Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Inositol til behandling af psykiatriske lidelser: Artikel

En videnskabelig vurdering af den kliniske virkning

Inositol er en naturligt forekommende isomer af glucose, men stoffet anses generelt for at være et medlem af E-vitaminfamilien. Det spiller en væsentlig rolle som transportør i den intracellulære mekanisme, hvor fosfatidyl-inositol fungerer som sekundært signalstof, og som aktiveres af adskillige serotonerge, cholinerge og noradrenerge receptorer. I denne egenskab fungerer det som et vigtigt signaloverføringsmolekyle, men inositol er også en strukturel komponent i cellemembranens fosfolipider.

Forskningsresultater tyder på, at inositol er et effektivt og sikkert middel til behandling af panik­angst, OCD (obsessive compulsive disorder - tilbagevendede tvangstanker og -handlinger), bulimi, overspisning og/eller depression. Eftersom der ikke er bivirkninger ved indtagelse af inositol, er dette effektive næringsstof et velkomment hjælpemiddel til behandlingen af specifikke psykiske sygdomme. Det følgende er en videnskabelig gennemgang af inositol til behandling af psykiske sygdomme, herunder patientberetninger om brugen af stoffet til behandling af søvnløshed samt en advarsel til gravide kvinder om at være varsom med at indtage næringsstoffet til forebyggelse af neuralrørsdefekter og fosterskader.

Inositol findes naturligt som fytinsyre i fiberdelene i adskillige plantefødevarer, specielt fuldkorn, citrusfrugt, nødder og kerner, og som myoinositol i kød. I tarmkanalen nedbryder bakterier fytins yren til biologisk tilgængeligt inositol, som let optages via tarmens epithel. Myoinositol har vist sig at ophobe sig i de største mængder i centralnervesystemet - hvilket understøtter, at stoffet spiller en rolle for nervesystemets funktion.

Depression
Depressive patienter har generelt et lavt inositol-niveau i cerebrospinalvæsken. Forskerne arbejder ud fra teorier om, at inositol giver positive, kliniske resultater hos patienter med depression, fordi intracellulært fosfatidyl-inositol funger som et sekundært signalstof for 5-hydroxytryptamin (5-HT2) receptor-signaleringsmekanismer. Serotonin-selektive resorptionsinhibitorer (SSRI), en type medi­cin, som ofte anvendes til behandling af depression, har en behandlingsmæssig profil, der minder om den. man finder i inositol, i og med at begge hæmmer genoptagelsen af serotonin i den synaptiske kløft.

Levine et al. gennemførte et dobbeltblind, placebo-kontrolleret forsøg i 28 dage på 28 depressive patienter, som fik store doser inositol (12 g pr. dag). Man anvendte Hamilton Depression (HAMD)-skalaen til at evaluere patienterne efter forsøgsperioden på 28 dage, og man kunne generelt iagttage en signifikant positiv ændring hos inositol-gruppen sammenlignet med placebo-gruppen. Derimod kunne man ikke påvise ændringer i lever-, nyre- eller hæmatologisk funktion som følge af den store dosis inositol.

Placebo

Inositol

Ved forsøgets start

32,87±5,4

33,38±6,1

Efter 2 uger

29,27±7,2

27,31±8,0

Efter 4 uger

28,93±9,7

21,61±9,7

Samlet ændring

-3,94

21,61±9,7

Tabel 1: Inositol vs. placebo (Hamilton Depression Scale) til behandling af depression hos 28 depressive patienter.

Bipolær depression
Blandt 22 forsøgspersoner, der gennem 6 uger blev behandlet for bipolær depression, kunne man iagttage en positiv tendens - dog uden statistisk signifikante udsving. Dette forsøg lagde vægt på det positive i, at der kun er minimale bivirkning, og at stoffet er 'naturligt'.

OCD (tvangstanker og -handlinger)
Levine gennemførte en analyse af forskningsresultaterne ved anvendelse af inositol til psykiatriske patienter. Analysen satte fokus på en række interessante resultater med OCD-patienter. Serotonin spiller en afgørende rolle for OCD - hvilket også bekræftes af, at SSRI-præparater er effektive til behandling af OCD-patienter, og at serotonin-agonister forværrer syndromet. Det lykkedes Rahman og Neuman effektivt at øge følsomheden i serotonin-receptorerne ved indgivelse af myoinositol til OCD-patienterne.

Disse forskningsresultater - sammenholdt med den eksisterende viden om, at SSRI-præparater har en positiv indvirkning på OCD - var baggrunden for, at Fux et al. besluttede at gennemføre et dob­beltblind, placebo-kontrolleret, randomiseret overkrydsningsforsøg med inositol-behandling af OCD-patienter.

13 patienter, som alle opfyldte DSM-III-R-kriterierne for OCD, gennemførte forsøget. Seks patien­ter begyndte forsøget med indtagelse af placebo, og syv begyndte med indtagelse af inositol (18 g pr. dag) i i alt seks uger i første fase og seks uger i den efterfølgende overkrydsningsfase. Forskerne gav 18 g inositol i stedet for 12 (som er den typiske dosis til depressive patienter), fordi OCD-pati­enter generelt reagerer på højere relative doser af SSRI-præparater i forhold til de doser, der er nød­vendige for at fremkalde en reaktion ved de fleste andre depressive sygdomme.

Ingen af OCD-patienterne var misbrugere af alkohol eller narkotika, og der var ingen tegn på diabe­tes eller andre blodsukkersygdomme. Graden af OCD blev vurderet efter Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (Y-BOCS), og graden af depression og angst blev vurderet efter Hamilton De­pression Scale (HDS) og Hamilton Anxiety Scale (HAS). Den gennemsnitlige forbedring af OCD-symptomerne fra forsøgets start til overkrydsningstidspunktet efter seks uger var 5,9±5,0 for inosi­tol vs. 3.5±2.8 for placebo (p=0,04; t-test). Dette tyder på, at OCD-patienterne reagerer målbart po­sitivt på inositol.

Tabel 2 viser de detaljerede resultater af dette forsøg i forhold til inositols indvirkning på tvangstan­ker, tvangshandlinger, angst og depression - alle områder, hvor indgivelsen af inositol gav en mar­kant forbedring i forhold til placebo.

Patient

Samlet ændring i Y-BOCS-score

Ved forsøgets start

Placebo (6 uger)

Inositol (6 uger)

1

-10

22

17

11

2

-5

17

15

12

3

-7

27

24

20

4

-8

30

27

22

5

-11

14

13

3

6

-15

28

20

13

7

-11

16

8

5

8

o

21

17

18

9

-4

18

11

14

10

+1

24

23

25

11

+1

24

23

23

12

0

34

35

34

13

-2

26

23

24

HAS±S.D.

N/A

15,00±9,7

13,50±9,5

12,33±10,3

HDS±SD.

N/A

14,83±8,6

13,75±9,6

11,0±9,1

Tabel 2. Inositols indvirkning på OCD-patienter: Placebo vs. inositol målt efter Y-BOCS.

Panikangst
Panikangst er gentagne anfald af svær angst uden egentlig grund. Agorafobi (irrationel angst for åb­ne pladser, som medfører, at man undgår større forsamlinger, rejser og en lang række andre situatio­ner), depression, alkoholmisbrug og selvmord er hyppige symptomer, og de kan alle forværres af post-traumatisk stress. Den nuværende behandling omfatter som regel brugen af antidepressive mid­ler og kognitiv adfærdsterapi.

Antidepressiv medicin, der påvirker serotonin-stofskiftet, er effektivt ca. 70% af tiden til kortsigtet forbedring af panikangsten. Men kroniske, tilbageblivende symptomer bliver ofte ved med at plage patienterne. 25-75% af panikangst-patienterne holder op med at tage medicinen på grund af bivirk­ninger, og disse patienter får i løbet af relativt kort tid tilbagefald. Dette har fået forskerne til at un­dersøge virkningen af inositol på patienter, der lider af panikangst.

I et forsøg, hvor 21 patienter med diagnosen panikangst med eller uden agorafobi, gav man 12 g inositol pr. dag eller placebo. I behandlingsgruppen faldt omfanget og frekvensen af panikangst-anfaldene i statistisk signifikant grad med kun minimale bivirkninger. Det gennemsnitlige antal pa­nikanfald pr. uge faldt fra 10 til 3,5 hos de patienter, der fik inositol. Forskerne konkluderede, at resultaterne viste en "klinisk betydningsfuld virkning" ved behandling af panikangstanfald.

Et nyere forsøg har sammenlignet inositol med det antidepressive middel fluvoxamin til behandling af panikangst. Dette forsøg repræsenterer en mere stringent test af inositols indvirkning på behand­lingen af panikangst, fordi det er det første, der sammenligner inositol med et velanskrevet medi­cinsk præparat.

I dette forsøg viste inositol sig at være let, men signifikant mere effektivt end fluvoxamin til at redu­cere antallet af panikangstanfald (p<0,049). I andre henseender var det sammenligneligt med fluvo­xamin (HAS, fobi og Clinical Global Impression Scale (CGI)). Eftersom inositol synes at være lige­så effektivt som fluvoxamin, vil en del patienter formentlig foretrække dette stof på langt sigt, fordi bivirkninger er yderst sjældne og i givet fald meget milde.

Bulimi og overspisning
Gelber et al. gennemførte et dobbeltblind overkrydsningsforsøg, der sammenlignede 18 g inositol med placebo hos 12 patienter, der led af bulimia nervosa eller overspisning. Deltagerne tog teststof­ferne gennem en periode på seks uger. Inositol viste sig at være signifikant bedre end placebo målt efter Global Clinical Impression Scale, Visual Analogue Scale og Eating Disorders Inventory. For­skerne konkluderede, at "inositol er lige så velegnet til behandling af patienter, der lider af bulimi og overspisning som til patienter med depression, panikangst og OCD".

Søvnløshed
Ekstremt pres i visse situationer kan have en stor indvirkning på søvn- og drømmemønstrene. På nuværende tidspunkt er der ikke gennemført anerkendte, kontrollerede forsøg med brugen af inosi­tol til søvnløse mennesker. Men på basis af den eksisterende viden om inositols rolle i reguleringen af serotonin-niveauet har forskere fremsat teorier om, at inositol måske kan hjælpe personer med søvnproblemer. Da stoffet ikke har kendte bivirkninger og findes i sunde, hele fødevarer, kan en kost, der er rig på inositol, forbedre et forstyrret søvnmønster.

Retinopati som følge af for tidlig fødsel
I en helt anden boldgade påviste Friedman et al., at der blandt spædbørn, der fik store doser moder­mælkserstatning indeholdende inositol, og som havde et højere serum-indhold af inositol ved fød­slen og efter 30 dage, var et signifikant lavere antal tilfælde af svær retinopati som følge af for tidlig fødsel i forhold til spædbørn, der fik en modermælkserstatning med en lavere mængde inositol og havde et lavere serum-indhold. P-værdien var <0,05, og forholdet lå på 4,7.

Bør ikke indtages under graviditet
Forskere har dokumenteret inositols forebyggende virkning på folsyreresistente neuralrørsdefekter hos rotter og mus, samt dets positive effekt ved behandling af hyperglykæmi-fremkaldt embryopati.

Men inositol kan forårsage dosis-relaterede sammentrækninger af livmoderen, fordi stoffet er nært beslægtet med oxytocin, som er en af de vigtigste livmoderstimulerende stoffer. Oxytocin aktiverer fosfolipase C, så det producerer inositol-1,4,5-trifosfat, der på sin side sætter gang i udskillelsen af kalk fra intracellulære lagre og stimulerer til sammentrækninger i livmoderen. Det betyder, at inosi­tol i høje doser muligvis kan stimulere til livmodersammentrækning på grund af dets rolle i den oxytocin-stimulerende mekanisme, og det kan dermed være potentielt skadeligt for gravide kvinder.

Inositol i fødevarer
Forskere har forslået, at inositol i form af fytinsyre kan være en af forklaringerne på, hvorfor fuld­korn har en kræftbekæmpende indvirkning. Stoffet er varme- og syrebestandigt og findes i store koncentrationer i mange fødevarer, bl.a. korn, nødder og frø.

Fytinsyre er en metalkelator, som kan undertrykke skadegørende metal-katalyserede redox-reaktioner, hvilket gør syren til en naturlig antioxidant. Og en høj koncentration af fytinsyre i frugter og grønsager forebygger da også, at de bliver brune og går i forrådnelse ved at hæmme enzymet polyfenol-oxidase.

De fødevarer, som indeholder fytinsyre, har typisk også et højt indhold af adskillige andre antioxidanter, bl.a. quercetin og flavonoider. Fytinsyre er også en god kilde til fosfor. Det er uklart, om fy­siologisk effektive doser af inositol til behandling af psykiske lidelser kan opnås udelukkende via kosten.

l laboratoriet
Carey har for nylig påvist på 14 OCD-patienter, at lindring af sygdommen ved hjælp af inositol-behandling giver sig udslag i specifikke SPECT-dokumenterede ændringer (single-phothon emission computed tomography) i visse områder af hjernen. Disse resultater tyder på, at inositols kliniske virkning fremkommer gennem neuronale kredsløb, som er forskellige fra dem, der reagerer på SSRI-præparaterne, hvilket kan betyde en "overlappende, men tydelig virkemekanisme".

Brink et al. fandt ved at analysere mI-virkemekanismen ved depression og relaterede angstlidelser både ligheder og forskelle i virkningen af myoinositol (mI), fluoxetin og imipramin på serotonin 5HT2A og muscarin-acetylcholin receptorer i menneskets neuroblastom-celler. Disse forsknings­resultater kan måske give en del af forklaringen på, at mI synes at virke udelukkende i sygdomme, der reagerer på serotonin-selektive resorptionsinhibitorer.

Konklusion
Inositols kliniske virkning og det faktum, at næringstoffet ikke af betydelig bivirkninger, peger i ret­ning af, at det kan være et attraktivt bidrag til behandlingen af patienter, der lider af panikangst, kli­nisk depression og/eller OCD.

Inositol har vist sig at have en virkning på visse sygdomme, der reagerer på SSRI-behandling, men der er ingen indikationer på, at stoffet kan anvendes som erstatning for SSRI-præparater eller til be­handling af alle patienter, der reagerer på SSRI-behandling. Der er behov for yderligere forskning til at belyse dette naturlige stofs fulde potentiale i behandlingen af psykiske sygdomme og andre lidelser.

Indikationer

 • Mild til moderat depression

 • OCD

 • Panikangst

Mulige indikationer

 • Diabetes

 • Søvnløshed (baseret på patientberetninger)

 • Alzheimer's

 • Leverproblemer (baseret på patientberetninger)

 • Bipolær depression

 • Retinopati som følge af for tidlig fødsel

 • Bulimi og overspisning

Ingen videnskabeligt bevist indikation

 • Depressioner, der ikke kan behandles med SSRI-præparater

 • Præmenstruelt dysforisk syndrom

 • Synergi med SSRI-præparater

 • Anerg schizofreni, ADHD og autisme

Medicin-/næringsstofinteraktion: Inositol arbejder synergistisk med metyldonorer. Dosisanbefaling: 12-18 g pr. dag, afhængig af anvendelsesområde.

Se referencer HER:

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012