Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Rapport om en National Katastrofe - 1

Nærværende rapport redegør detaljeret for konsekvenserne af flere års umådeholdende udskrivning af psykofarmaka, som har medført, at 548.302 danskere, heriblandt 25.000 børn, lige nu er på psykofarmaka.

Hvert år dør et ukendt antal mennesker af behandlingen, da alle regler om påpasselighed for det meste tilsidesættes, og der kastes røgslør ud i statistikkerne, så disse er svære at blive kloge på.

Selv om psykofarmaka er forbeholdt mennesker med psykiske problemer, er disse blevet udskrevet til hvem som helst mod hvad som helst under paroler fra Dansk Psykiatrisk Selskab om, at det er "helt harmløse midler omtrent uden bivirkninger".

Bivirkninger er da heller ikke det, der er blevet talt højest om i alle de år, psykofarmaka er blevet udskrevet mod alle mulige små dagligdags problemer. Men i den senere tid er der imidlertid blevet rørt lidt ved, at der faktisk er bivirkninger ved midlerne. Men det er bemærkelsesværdigt, at selv om læger i udlandet er begyndt at advare og skrive bøger om det i lande som USA, England, Tyskland og Norge, er der i Danmark aldrig blevet sat fokus på, at antidepressive og antipsykotiske midler er hjernemedicin og derfor har indflydelse på hjernen.

Udenlandske læger og forskere har længe advaret om, at denne indflydelse er så voldsom, at den for det meste ødelægger hjernen og ofte giver brugeren en kemisk lobotomi og i hvert fald afstedkommer, at det er svært at lægge pillerne på hylden, da der sker så store ændringer i hjernens struktur og signalstoffer, at der reelt er tale om hjerneskader, fakta som overhovedet ikke har været berørt i Danmark. Faktisk beskriver den her i rapporten omtalte Joseph Glenmullen i sin bog, "Prozac Backlash, Overcoming the Dangers of Prozac, Zoloft, Paxil and Other Antidepressants with Safe, Effective Alternatives" (side 62) en lægekonference på Harvard, hvor en artikel af psykofarmakologen dr. Ronald Pies, offentliggjort i januar 1999 i Psychiatric Times, blev diskuteret.

Dr. Pies mente og skrev om, at patienterne burde informeres om, hvad de risikerede at udsætte sig selv for, men det blev stemt ned på konferencen, hvor flere var af den mening, at man ikke kunne fortælle patienterne, at det, der skulle hjælpe dem, faktisk forgiftede dem. Det var nødvendigt at holde ansigtet udadtil.

Det har heller aldrig været fremme i Danmark, at mange journalister, forskere og læger i udlandet påpeger, at det hele er et kæmpemæssigt bedrageri, hvor selv læger er blevet ført bag lyset.

Udover hjerneskader er det i udlandet også dokumenteret, at midlerne kan medføre parkinsonisme, hvilket der heller aldrig har været sat fokus på i Danmark, ligesom overvægt, diabetes II, knogleskørhed og seksuel dysfunktion stadigvæk relateres til "livsstilssygdomme" uden at tage højde for, at disse sygdomme kan være bivirkninger ved den psykofarmaka, som nu har floreret i mange decennier.

Også børn bliver livligt medi­cineret. Selv om det i England er forbudt at give antidepressive midler til børn, og EU advarede mod dette i 2005, er dette blevet overhørt, ligesom flere og flere børn medicineres med amfetaminlignende stoffer, alt sammen med fare for hjerneskader til følge.

Der gambles altså på meget højt niveau med borgernes hjerner. Og der tages ikke hensyn til, at mange slet ikke tåler den stærke hjernemedicin, og at denne, trods direktiver fra Lægemiddelstyrelsen, ofte gives i overdoser, og at klager over bivirkninger ignoreres og i de fleste tilfælde blot medfører endnu mere medicin af samme skuffe. Med mindre der bliver eksperimenteret med et nyt præparat, eller en anden type.

Dette medfører, at mange men­nesker mister deres erhvervsevne, og at mange bliver fastholdt i systemet som "psykiatriske patienter", og nu kan risikere at blive medicineret med alle mulige former for psykofarmaka, selv om deres problem fra begyndelsen bare var en lille hverdagsgene.

Dette er ingen patienter forberedt på, da der aldrig har været sat fokus på, at hjernemedicinen er stærkt sindsændrende - og personlighedsændrende.

Dette kan være årsagen til den stigning i antallet af "sindslidende", vi for øjeblikket ser over hele den vestlige verden, hvor psykofarmaka har vundet indpas, men som er mest markant her i Danmark, hvor hele 10,27 % af befolkningen medicineres med psykofarmaka - benzoediazepiner er ikke medregnet i denne rapport - og hvor 22 mennesker om dagen parkeres på førtidspension på grund af "psykiske problemer". Der er intet tal på kontanthjælpsmodtagerne med "psykiske problemer".

Det ligger i sagens natur, at det er kostbart for samfundet, som ikke blot skal tage sig af alle disse "sindslidende", men også betale til en psykiatri i stadig vækst. Alt inklusive beløber det sig til omkring 100 milliarder kroner om året, hvilket måske på sigt vil vise sig kun at være toppen af isbjerget, da det i udlandet har været fremme, at mange mennesker med irreversible strukturændringer i hjernen måske ad åre vil udvikle hjernelidelser som Alzheimers, Parkinsons og demens. Af sidstnævnte var der 25.000 i Danmark i 2009, og tallet var støt stigende, hvilket burde afstedkomme en undersøgelse af, om tilfældene skyldes tidligere indtag af psykofarmaka.

Men læs denne alarmerende rapport, hvor dokumentationen fremlægges.

Læs hele rapporten:
Rapport om en National Katastrofe - 2
Rapport om en National Katastrofe - 3
Rapport om en National Katastrofe - 4
Rapport om en National Katastrofe - 5
Rapport om en National Katastrofe - 6
Rapport om en National Katastrofe - 7
Rapport om en National Katastrofe - 8
Rapport om en National Katastrofe - 9

Elsebeth Halckendorff - Henrik H. Linde, Frederiksberg, den 12. februar 2010.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012