Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Rapport om en National Katastrofe - 2

Uregelmæssigheder i statistik

..det må forventes, at mange, som er døde af medicin, bliver opført under noget andet som eksempelvis hjertestop, nyresvigt...

Det er vanskeligt at danne sig et overblik over psykiatriens virke og konsekvenserne af psykiatrisk behandling, da disse forhold ikke belyses tilfredsstillende i statistikker.

Et godt eksempel er den statistiske forvirring, der hersker omkring opgørelser omkring antallet af døde i psykiatrien, idet der eksempelvis i Dødsårsagsregisteret henvises til en liste 31, som ikke eksisterer, ligesom der også hersker uoverensstemmelse mellem tallene, idet der i 2006 opgives at have været 2.719 døde af psykiske lidelser, adfærdsmæssige forstyrrelser, demens, Alzheimers o.lign., mens døde alene af Alzheimers og demens i samme statistik opgives at være 2.926. Regner man derimod mænd og kvinder for sig og lægger tallene sammen, så er antallet i samme statistik 2.699 døde af disse lidelser.

Derudover er det påfaldende, at der i 2004, 2005 og 2006 er anført nøjagtigt 160 døde af skizofreni per år, hvilket er omtrent en statistisk umulighed.

Pinder man tallene ud på de forskellige dødsårsager i hovedstatistikken og lægger dem sammen, får man i det hele taget et helt andet resultat end i de mindre samlede statistikker.

Der er heller ingen sammenhæng mellem antallet af psykiatriske patienter, der i Danmark i 2005 blev opgjort til 89.000 (der findes ingen opgørelse for 2008, men det er kun nævnt i materiale fra Sundhedsministeriet, at 108.201 personer var i kontakt med psykiatriske afdelinger i dette år) og salget af daglige doser psykofarmaka, idet der i 2008 blev solgt 86 millioner daglige doser til en værdi af 837 millioner kroner. Dette alene på apotekerne, da der i dette tal ikke er indregnet medicinudlevering på hospitaler, plejehjem og i Distriktspsykiatrien, som ikke er flittige til at indberette.

Det er heller ikke muligt at danne sig et overblik over, hvor mange mennesker, der er døde i psykiatrien, idet det må forventes, at mange, som er døde af medicin bliver opført under noget andet som eksempelvis hjertestop, nyresvigt eller noget helt tredje og derved optræder som mørketal.

Samme kritisable forhold gælder, når det drejer sig om vore ældre, hvoraf mange bliver fyldt med psykofarmaka.

En artikel i Dagens Medicin, 14. juli 2009, kunne oplyse, at hver fjerde demente plejehjemsbeboer fik antipsykotisk medicin, trods gentagne advarsler fra Sundhedsstyrelsen. På dette tidspunkt var der anslået 25.000 svært demente, og tallet var kraftigt stigende.

I december 2007 oplyste en artikel i avisen Nordjyske, at en undersøgelse fra midten af halvfemserne viste, at 18% af beboerne på plejehjem fik antipsykotisk medicin, hvilket i 2005 fik tidligere embedslæge Søren Gustavsen, i dag sundhedspolitisk konsulent i Ældresagen, til selv at undersøge problemet og derved finde ud af, at dette tal var steget støt til 28%. Levnedsmiddelstyrelsen udarbejdede derefter en rapport, som bekræftede et tal på 27%, hvorefter Sundhedsstyrelen nedsatte en arbejdsgruppe, der udarbejdede en lille tryksag, en såkaldt pixibog, som beskrev, hvornår det var i orden at anvende antipsykotisk medicin.

Og så skete der ikke mere ved det!

Ikke andet end at vore gamle døde som fluer, mens alle skændtes om, hvem der mon havde ansvar for det, og dødsfaldene naturligvis ikke blev opført i dødsstatistikkerne under psykiske årsager, adfærdsmæssige forstyrrelser eller demens, men som noget helt fjerde.

Der er ved denne rapports udarbejdelse endnu ikke kommet tal fra Danmarks apotekerforening om, hvor mange mennesker i Danmark, som får henholdsvis antidepressive og antipsykotiske midler, men Politiken offentliggjorde den 24. januar 2010 en oplysning fra foreningen om, at man regnede med, at omkring 425.000 danskere tog "lykkepiller", og at tallet var steget med 30% fra 2005 til og med november 2009. Det seneste år var stigningen på hele 9%. Det endelige tal for 2009 er ved denne rapports udarbejdelse i januar 2010 endnu ikke opgjort.

Men en rapport fra Lægemiddelstyrelsen viser i det hele taget en støt stigning gennem de seneste decennier. Fra 1994-2003 steg forbruget af de nyere antidepressiver med 495%, og i samme periode steg det samlede forbrug af alle antidepressiver med 260 %.

En vækst ses også i antallet af danskere behandlet med antipsykotisk medicin. Lægemiddelstyrelsen kunne således i 2007 oplyse, at antallet af danskere i behandling med et af disse præparater var på 111.285 mennesker i 2006, men at der her kun var tale om en stigning på 1,6% siden 2002. I døgndoser var stigningen derimod på hele 24%, fra omkring 18.500 daglige doser i 2002 til omkring 23.000 daglige doser i 2006, en udregning som var baseret på tal fra Danmarks Apotekerforening. I 2008 var antallet af danskere på antipsykotisk medicin steget lidt til 112.602 personer. I disse tal er ikke medregnet de personer, som bliver behandlet med antipsykotiske midler på hospitaler og plejehjem, hvorved det reelle tal godt kan blive en del højere.

Her oveni skal lægges medicineringen af børn, som vil blive omtalt i denne rapport i et senere kapitel for sig.

Kilder:
Sundhedsstyrelsens dødårsagsstatistik 2000-2006
Dagens Medicin, 14. juli 2009
Nordjyske, december 2007
Politiken, 24. januar 2010
Lægemiddelstyrelsen
Danmarks Apotekerforening

Læs hele rapporten:
Rapport om en National Katastrofe - 1
Rapport om en National Katastrofe - 3
Rapport om en National Katastrofe - 4
Rapport om en National Katastrofe - 5
Rapport om en National Katastrofe - 6
Rapport om en National Katastrofe - 7
Rapport om en National Katastrofe - 8
Rapport om en National Katastrofe - 9

Udarbejdet af Elsebeth Halckendorff 2010

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012