Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Antarktisk Krill Omega-3 kapsler har en gavnlig indflydelse på ADHD-børn

Fosfolipiderne EPA og DHA fra krillolie kan i signifikant grad forbedre hjernefunktionen hos drenge med diagnosticeret ADHD

Oslo, 12. oktober 2010. Aker BioMarine meddeler i dag, at et klinisk forsøg med børn, der lider af ADHD, viser en statistisk signifikant forbedring både i klinisk score og påviste EEG-mønstre sam­menlignet med det 'typiske ADHD EEG-mønster'. 18 drenge (7-11 år) med ADHD (Attention Deficit/Hyperactive Disorder) fik et dagligt tilskud af SuperbaTM Krill Oil igennem 13 uger. EEG-mønslrene for forsøgsdeltagerne blev sammenholdt med en database over flere end 400 børn med diagnosticeret ADHD. hvorved man opnåede en stor mængde sammenlignelige data.

Ifølge Hogne Vik, MD, PhD, fra Aker BioMarine "er det en vigtig iagttagelse, der viser, at tilskud af krillolie har en positiv virkning på menneskers centralnervesystem (CNS). For første gang har objektive EEG-målinger - før og efter en 90-dages interventionsperiode med krillolie - bekræftet observerede forbedringer i en klinisk CNS-tilsland. Resultaterne af dette forsøg vil blive offentlig­gjort og fulgt op med forsøg i befolkningsgrupper med risiko for at udvikle CNS-lidelser".

"Det er fristende at fokusere på teknologi og data i delte banebrydende forsøg", fortsætter Vik. "Men deltagernes forældre rapporterede signifikante forbedringer i f.eks. opmærksomhed og ad­færd. Hos disse børn opnåede man egentlige sundhedsmæssige forbedringer, hvilket gør dette for­søg særligt tilfredsstillende for alle involverede ".

Om teknologien
Den anvendte teknologiske platform hedder Database Supported Diagnoslics (DSD).

DSD kræver en informationsdatabase over kendte tilfælde. Informationen i databasen er biologiske og sundhedsrelaterede data fra grupper af patienter med kendte sygdomme samt forsøgspersoner, der bedømmes til at være raske i forhold til disse sygdomme.

Med basis i denne database anvendes moderne multivariale statistiske metoder til at fastslå, hvor godt en kommende forsøgsperson passer i de specifik­ke databasegrupper. Det er på mange måde analogt med den måde, en erfaren praktiserende læge diagnosticerer en patient: Lægen ser efter symptomer (biologiske og sundhedsrelaterede data) og sammenligner dem med tilfælde, som han/hun har erfaring med eller har læst om (databasen), hvil­ket fører til en diagnostisk konklusion for patienten (statistisk sammenligning med kendte tilfælde).

En sådan teknologisk platform er udviklet for demens - med særligt fokus på Alzheimer's. Elektro­encefalografi (EEG) er følsomt over for hjernens stofskiftestatus.

En informationsdatabase er ind­samlet fra en række raske kontrolpersoner samt fra demenspatienter.

Om Antarktisk Krill Omega-3 olie
Antarktisk Krill Omega-3 olie er en ren, naturlig kilde til sundhedsfremmende EPA og DHA omega-3 essentielle fedtsyrer og den naturligl forekommende antioxidant astaxanthin. Det unikke ved Antarklisk Krill Omega-3 er, at omega-3 fedtsyrerne er i fosfolipid form.

Såvel reagensglas- og dyreforsøg som kliniske forsøg på mennesker har vist, al Antarktisk Krill Omega-3 er både sikkert og effektivt.

Om Aker BioMarine
AkerBioMarine er en integreret bioteknologisk virksomhed, der er dedikeret til bæredygtig høst af krill og udvikling af krill-afledte bioteknologiske produkter. Virksomheden leverer biomarine ingre­dienser gennem en optimeret værdikæde fra råvarer til kunder. Antarktisk Krill Omega-3 kapsler og andre produkter har 100% sporbarhed fra havet ved Antarktis til slutbrugeren. Aker BioMarine er den eneste krill-høster med Marine Stewardship Council (MSC)-certificering.

Om Mentis Cura
Mentis Cura blev grundlagt i 2000 og er en innovativ diagnostisk virksomhed med base på Island.

Virksomheden har specialiseret sig i tidlig påvisning af CNS-relaterede sygdomme og har netop nu fokus på demens af Alzheimer-typen og forskellige andre diagnoser blandt ældre. Desuden har Mentis Cura udviklet teknologi, der er i stand til at følge udviklingen af Alzheimer's og overvåge reaktionen på behandling. Virksomheden har et separat program til påvisning af ADHD hos børn, teenagere og voksne.

Islandske og norske invesiorer finansierer Mentis Cura. Det beskrevne klini­ske forsøg med Superba Krill Oil har anvendt Mentis Curas EEG-udstyr. Få flere oplysninger om Mentis Cura på www.mentiscura.com

"På trods af at lidelsen har været kendt i over 100 år, eksisterer der ingen vejledninger eller guidelines, så de professionelle kan få overblik over eksisterende viden og dermed kan arbejde kvalificeret fagligt.

Der findes ingen beskrivelser af, hvilke forløb mennesker med mistanke om ADHD skal igennem for at blive udredt og behandlet, og der findes ingen specialiserede organisationer, som samler den faglige ekspertise, så de berørte borgere ved, hvor de kan hente støtte og behandling".

Anne Worning, direktør i ADHD-foreningen i Kristeligt Dagblad 27. oktober 2010.

Læs også:
Antarktisk Krill olie kapsler med kan reducere risikoen for prostatakræft
Antarktisk Krill olie kapsler med omega-3 styrker kredsløbet
Antarktisk Krill olie kapsler med omega-3 mindsker risikoen for øjensygdom
Antarktisk Krill olie kapsler med omega-3 hjælper patienter med kronisk hjertesvigt
Antarktisk Krill olie kapsler med omega-3 beskytter mod fremskreden prostatakræft
Antarktisk Krill olie har en positiv indvirkning på hjertet hos postmenopausale kvinder
Fakta om Antarktisk Krill olie
Antarktisk Krill olie kapsler har en positiv virkning på dit kolesteroltal
Antarktisk Krill olie gavner humør og adfærd
Antarktisk Krill olie - bæredygtighed
Krillolie er 48 gange så stærk som omega fiskeolier!

Health News 2010

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012