Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Det danske sundhedsvæ­sens storhed og fald

Professor, overlæge, dr. med. Niels Høiby har udgivet en debatbog, som allerede har været flittigt omtalt i medi­erne. Hans hovedtese er, at det dan­ske sundhedsvæsen er blevet udsultet, bureaukratiseret og DJØF'iseret til ukendelighed de sidste mange år, at alle taler uden om problemerne, og at ingen tager ansvaret.

Bogen er en veloplagt og indigneret gennemgang af forholdene i især sy­gehussektoren, hvor nye ledelsesprin­cipper, omorganiseringer og system­ændringer indføres i stigende tempo uden at gøre synderlig gavn i patient­behandlingen. Der er ikke råd til den nyeste og bedste behandling eller til nyt apparatur til trods for, at de danske sundhedsudgif­ter, målt i for­hold til brutto­nationalpro­duktet, er i bund i forhold til Norden, EU og USA. Sundheds­væsenet er dårligt, og det er ned­slidt..

Bogen bæres oppe af et væld af eksempler på ufornuftige handlinger fra de ansvarliges side, det vil sige fra politikerne og fra korpset af ikke-fagkyndige em­bedsmænd. Der refereres mange ek­sempler på NEWSPEAK, det vil sige systemets egne påstande om, at det faglige niveau er i orden, men for frem­tiden er truet af pres udefra. Man taler sig ud af problemerne.

Endvidere er der et stort antal ek­sempler på patientbehandlinger, der ender i uværdige, overflødige, livstru­ende og meningstomme forløb, som viser, hvor lidt sundhedssystemet er i stand til at honorere selv basale krav og ønsker.

Bogen afsluttes med en bidsk liste over "De ti regler i dag" (blandt andet: Enkeltsager kommenteres ikke, men medfører indkaldelse af den læge, der har været årsagen til omtalen af sagen, til "kammeratlige samtaler" hos ledel­sen). Derefter følger "De ti håb og krav i morgen«" (blandt andet: Hold de politi­ske valgløfter om sundhedsvæsenet efter valget).

Noget på hjerte
Der er ikke tvivl om, at Høiby har fat i noget centralt, og man lades ikke et sekund i tvivl om, at han har noget på hjerte. Men når han tager afstand fra, at prioritering er nødvendig, kan det være lidt svært at følge ham, i hvert fald i et system, hvor ydelserne ikke skal betales direkte af brugeren, og hvor behovet til tider forekommer at være umætteligt. Hvad skal vi stille op, hvis en enkelt patient kan reddes til en pris af 10 millioner kroner? Til 10 millarder kroner? Vi har haft eksempler på det første, men (endnu ikke?) på det sidste.

Det er nemmere at følge Høiby, når han påpeger den manglende eller dårlige ledelse, bureaukratiseringen, ansvarsforflygtigelsen. Overenskom­sten af 1981 for yngre læger trækkes igen frem som et lysende eksempel på en højt udviklet form for idioti, der har fået lov til at skyde systemet i sænk. Der omorganiseres og styres, og der arbejdes med administrative systemer, hvor hele hemmeligheden nok er, at der i alt for ringe grad er lokal kompe­tence til at tilrettelægge tingene på et fornuftigt, fagligt grundlag. Den, der har forstand på sagerne, har ikke lov til at bestemme.

Man mindes den gamle Cajus Petronius, romersk embedsmand under kejser Nero: "Vi arbejdede hårdt, men hver gang vi begyndte at fungere, blev nye planer iværksat. Jeg lærte mig se­nere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde enhver ny situation gennem omorgani­sering. Og jeg lærte også, hvilken vid­underlig metode dette er til at skabe illusion om fremgang, mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivisering, demoralisering".

Niels Høiby: Det danske sundhedsvæsens storhed og fald. Gyldendal. København 1999. 140 sider, pris 150 kr. ved udgivelsen.


Health News 2011

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012