Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

En gammel rapport om ægte ginseng

Thi ginseng er nu engang ikke bare ginseng.
Ældre bliver alle, men ikke alle behøver være ældre.

Skønt man i vore dage måler sportsstyrke og sportspræstationer i brøkdele af sekunder, gælder omtrent lignende vurderinger også for hver enkelt iblandt os. Den i sporten overdrevne del af et sekund, stiller også i bestemte situationer vores legeme og ånd på pludselige prøver. De viser sig ofte som kæmpestore og udløser tilsvarende følger. Enhver stress, selv den mest uventede påvirkning gør sig tydeligt bemærket ved bestemte symptomer. Hovedsmerter efter forskrækkelse, udmattelse og energimangel og deres følger, såsom manglende koncentrationsevne, lader ofte den angrebne henfalde til resignation og derudover til svære depressioner.

Ikke sjældent hører man så sukket: Ja, er man virkelig så gammel?

Dog behøver det ikke at komme dertil. Som enhver sportsmand, der bestræber sig på ved uafbrudt træning at opretholde og forøge sine kræfter, sådan skulle vi alle uden undtagelse sørge for vor sundhed.

To ting er nødvendige. For det første en naturlig ernæring forbundet med en tilpas kropspleje, og for det andet er et tilskud af uundværlige opbygnings- og opretholdelsesstoffer, thi vores ernæring har gennem ukyndig behandling lige fra såningen til den færdige kost mistet mange værdifulde bestanddele, eller også er de blevet ubrugelige. At mennesket til trods for ethvert hovmod, er et led i samtlige biologiske hændelser, bør det altid ihukomme.

Imidlertid forstyrrer det sin omverden og endelig sig selv med sin uophørlige stræben efter selvstændighed og sin indtrængen i det naturgivne.

Det må her være passende at anføre nogle eksempler.

Vores højtpriste civilisationserhvervede goder kaster sine uheldige skygger på vores måde at lev på. Derfor bør opretholdelsen og plejen af vor sundhed iagttages og understøttes med største opmærksomhed. Her hjælper naturen selv til erkendelsen, for ønsket om frisk, ozonrig luft og kravet om anstændige omgivelser viser, i hvilket omfang mennesket har trængt sig ind på den strenge, og dog opretholdende naturlov. Et umiskendeligt tegn er forlangendet om en nogenlunde tilfredsstillende miljøbeskyttelse, som mere og mere trænger sig i forgrunden.

Ginseng - et tryllemiddel?
Blandt alle helbredende urter står i første række står en rod, der i mere end femtusinde år har været højt skattet af østasiatiske folk, især af kinesere, koreanere og japanere, på grund af dens usædvanligt gunstige indflydelse på hele organismen, ja, ved flere lejligheder er den blevet betegnet som "den guddommelige" eller som "de udødeliges spise." Det er denne ginsengrod, som af videnskaben bliver betegnet som Panax Ginseng C. A. Meyer. Siden tidernes morgen har millioner af asiatere brugt ginseng som et vidundermiddel, selvom der ikke kan være tale om noget vidunder i traditionel betydning. Med mindre man betragter ethvert hemmelighedsfuldt og ind i hinanden gribende "virkestof-tandhjul" i det menneskelige legeme som noget sådant.

Men at kejseren på Dragetronen i det gamle Kina under alle omstændigheder lod denne ginsengrod skaffe, er intet eventyr. Dengang var roden vildtvoksende og meget vanskelig at finde, og kejseren lod den opveje med 10 gange rodens egen vægt i guld. Man var på den tid (ca. 2500 f. Kr.) på grundlag af gjort erfaring kommet til den overbevisning, at der fra denne rod udgår en regenererende og livsglædestyrkende virkning.  Stadig i år 1890 e.Kr. blev der for en tael (640 g) ginsengrod betalt ikke mindre end 300 taeler sølv. Således fortæller det Store Herder Leksikon. En så dyr rod kom i begyndelsen kun de rige til gavn. Men også den brede befolkning forlangte at få del deri. Så der kom snart en ringere kvalitet i handlen. Og vidunderroden blev snart bragt gennem Asien til det europæiske marked. Hertuginden af Burgunds livlæge Claude Bourdelin den Yngre berettede i 1697 på følgende vis om den i Videnskabernes Akademi i Paris:

"Af en sjælden urts, den hedder ginseng, virkning, helbredes legemet, og mændene modtager styrke, den fordriver træthed, styrker nerverne og holder mennesket ungt..."

Skulle enhver livlæge ikke meddele hele hertugindens hof om denne "underbare" virkning, for at de alle derved kunne blive stimuleret af denne udenlandske rod? Imidlertid - som det allerede er omtalt - var det ikke altid en ginsengrod og selvfølgelig ikke altid den ægte ginseng rod, der kom til Europa. Her gælder jo det samme som for alle planter, nemlig at klima, sted og behandling af den indsamlede plante spiller en stor rolle for dens kvalitet.

Forbrugerens garanti - regeringens garanti
I løbet af det sidste århundrede overtog den koreanske regering monopolet og tilbageviste enhver mindre værdifuld vare. Det garanterede ikke alene en kulturel dyrkning på særligt velegnet jord, men også den vedvarende videnskabelige kontrol og undersøgelse.

I kæmpemæssige statslige plantager bliver ginsengplanten dyrket, og først efter fire års vækst bliver den indsamlet. Udstrakte undersøgelser beviset, at ginsengroden som er dyrket under sådanne betingelser, har den samme værdi og styrke som de vildtvoksende rødder.

Derfor - og det skal fremhæves her - er den ginsengrod, som forarbejdes af os af højeste kvalitet og - hvad der er særdeles vigtigt, så indsamles den først efter en firårig vækstperiode.

Dette resultat beror ikke mindst på den kendsgerning, at forskere, videnskabsmænd og farmakologer fra forskellige lande har beskæftiget sig seriøst med planten, især med roden og dens virkestoffer. Thi hvad der i så lang tid har været ment, og som stadig bekræftes om dens virkning, lader sig ikke fjerne med en foragtelig og afvisende latter.

Ginseng - verdensomspændende forskning og videnskab
I september 1974 blev der i Seoul, Sydkoreas hovedstat, afholdt den første internationale ginsengkongres. Her kunne videnskabsmænd og biologer fra Sverige, Rusland, Tyskland, Japan og USA udveksle deres forskningsresultater.

I rækken af tilstedeværende skal kun nævnes Prof. Karlfried Karzel fra Bonn, som redgjorde for, at der findes en hel række af virkestoffer i roden. De er endnu ikke alle fuldstændigt udforsket, og deres indflydelse på den menneskelige organisme er endnu ikke fuldstændigt klarlagt. Farmakologen Professor L. Hörhammer fra München understregede, at ganske vist måtte betegnelsen "vidunder-rod" føre til falske forhåbninger, men at rodens ofte overraskende virkning på organismen ubetinget må værdsættes højt. Den svenske forsker Finn Sandberg opsummerede sine personlige erfaringer med forsøg på mennesker i forskellige aldre i følgende ord:

"Ginseng fører til storhjernens og binyrernes forøgede reaktionsberedskab og derved til en forbedring af nervevirksomheden, som kommer til udtryk i større intellektuel og legemlig arbejdsevne, såvel som til forbedret tilpasningsevne for hele kroppen. Stress belaster mindre".

Deri er han i overensstemmelse med den russiske mediciner Petkow, som giver den selvsamme vurdering. Dette viser igen, at det ikke er vigtigt at kende de enkelte virkestoffer isoleret (om end dette dog ikke er uinteressant) eller kun at betragte planten som et selvstændigt lægemiddel, men snarere at roden som helhed tilfører legemet et opbygnings- og regenerationsmiddel). Virkestofferne, i form af udtræk eller anden udnyttelse af roden, følger som "små tandhjul" naturens uudforskelige love og trænger ind i den menneskelige organisme, hvor der er mest brug for dem. Således siger også den vidtberømte ginsengforsker fra Rusland Professor I. I. Brekman, der har berettet om ginseng i mere end 30 publikationer. Han er kommet til følgende resultat:

Det forbavsende ved Panax Ginseng er, at når man betragter de kendte virkestoffer alene, forklarer de ikke på nogen måde den mangfoldige virkning, som tilskrives roden i den oprindelige asiatiske og den nyere russiske og europæiske forskning.

Her fremfører endelig den amerikanske forsker og biolog Popov følgende: "De kemiske lægemidler bør være forbeholdt de alvorligste sygdomme. Men hvis et naturlægemiddel også kan hjælpe, vil jeg altid foretrække dette".

At blive ældre uden at være gammel - et ønske?
Det i begyndelsen omtalte hjertesuk "Ja, ja, man bliver gammel!" er fuldstændig unødvendigt! Ginseng hæver nemlig legemsstyrken mærkbart, forkorter rekonvalescensen efter langvarige, alvorlige sygdomme betydeligt, stabiliserer hormonfremstillingen på grund af en særlig påvirkning af binyrerne, beroliger og virker til en vis grad ansporende på nervesystemet, intensiverer celleudvekslingen i leveren, styrker muskulaturen, hvorved for tidelige træthedsanfald udebliver og blodtrykket og de fænomener, der følger med det, bliver påvirket på en god måde. Det ovennævnte medfører en forbedring af hukommelsen og koncentrationsevnen.

Med andre ord: Man bliver ganske vist ældre, men ikke ældre på en negativ måde. Et i den grad stærkt menneske kan imødegå og afværge det daglige stress.

I denne sammenhæng honorerer ginseng-præparaterne fra Natur-Drogeriet A/S de højeste kvalitetskrav!

Ginseng G1000 tonikum og kapsler og Rød Ginseng kapsler fremstilles af ægte Panax Ginseng C. A. Meyer af firårige ginsengrødder til forlængelse af livets bedste år!

Health News Update 2011

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012