Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Alfa-liponsyre og diverse lidelser - opdateret

Stofskiftesyndrom og diabetes
Overbevisende forsøgsresultater tyder nu på, at alfa-liponsyre kan have afgørende betydning - ikke kun ved at hjælpe kroppen til at udnytte glukose, så blodsukkerniveauet er optimalt, men også ved at understøtte insulinfølsomhed og vigtige kredsløbselementer, f.eks. endothelialets funktion.

Ifølge en netop offentliggjort meta-analyse kan alfa-liponsyre påvirke adskillige af de elementer, der indgår i stofskiftesyndrom - en kombination af risikofaktorer, der ofte går forud for type II-diabetes. Analysen afslørede, at alfa-liponsyre reducerer blodtryk og insulinresistens, forbedrer lipidprofilen og reducerer vægten. Ifølge forskerne er det gode nyheder, at alfa-liponsyre muligvis kan indgå i behandlingen af personer med stofskiftesyndrom.

Desuden har en anden ny undersøgelse af 36 patienter med sygdom i hjertets kranspulsårer vist, at en kombination af alfa-liponsyre og acetyl-L-carnitin reducerer blodtrykket og fremmer den endotheliale funktion i overarmens arterier. Disse to næringsstoffer kan sammen måske være en effektiv måde at sikre et sundt blodtryk på, særligt i forbindelse med stofskiftesyndrom.

I 2012 påviste forskere en drastisk virkning ved alfa-liponsyre til forbedring af insulinfølsomheden hos overvægtige voksne, der lider af type II-diabetes. Alfa-liponsyretilskud gav en signifikant forbedring i løbet af kun fire uger. Dette resultat kan have stor betydning, eftersom insulinresistens er en af de underliggende årsager til type II-diabetes.

Selv efter at man har udviklet diabetes-komplikationer, kan alfa-liponsyre hjælpe. Stoffet har vist sig at være effektivt til behandling af diabetisk neuropati, en form for nerveskader, diabetikere oplever som resultat af den toksiske virkning ved et højt glukoseniveau. Diabetisk neuropati er karakteriseret ved følelsesløshed, prikken og stikken og smerter, der bedst kan beskrives som en "brændende" fornemmelse i arme og ben.

Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet multicenter-forsøg med 328 type Il-diabetikere afslørede, at alfa-liponsyre i signifikant grad mindskede symptomerne på diabetisk neuropati,herunder den brændende fornemmelse, prikken, kløe og smerter. Selvom dette tidlige forsøg blev udført ved hjælp af intravenøse infusioner af alfa-liponsyre, har senere forskning vist, at orale tilskud også er effektive. Efter kun fem uger blev smerter, brænden og følelsesløshed i fødderne således betydeligt bedre hos patienter med diabetisk neuropati. Den effektive dosis lå på 600-1.800 mg alfa-liponsyre i orale doser pr. dag.

Fremmer synet
Alfa-liponsyre viser lovende takter, når det gælder at sikre et godt syn. Med alderen øges risikoen for at udvikle grå stær, dvs. en mathed i linsen, som mindsker synet. Et af hovedproblemerne ved dannelse af grå stær er iltningsbelastning i øjets linse. Alfa-liponsyre viste sig at give en bemærkelsesværdig beskyttelse mod dannelse af grå stær i en eksperimentel dyremodel. Forskerne mener, at alfa-liponsyre giver denne virkning ved at øge indholdet af kroppens egne essentielle antioxidante enzymer, f.eks. glutathion peroxidase.

En anden almindelig grund til synstab er grøn stær. Et forsøg med patienter med åbenvinklet grøn stær har vist, at nedsat syn og andre markører blev forbedret i den gruppe, der dagligt i to måneder fik enten 75 mg eller 150 mg alfa-liponsyre, i forhold til den gruppe, der ikke fik alfa-liponsyre.

Desuden har et nyt forsøg vist, at en kombination af alfa-liponsyre og E-vitamin bidrager til at forebygge celledød i nethinden hos dyr med øjensygdommen retinitis pigmentosa, der også kan ramme mennesker. Der er p.t. ingen effektiv medicinsk behandling af denne sygdom, så det er i høj grad gode nyheder, at man potentielt kan behandle den næringsmæssigt.

Nervebeskyttelse
På grund af sin udtalte evne til at neutralisere skadelige virkninger af iltningsbelastning er alfa-liponsyre genstand for intens forskning i forebyggelse af fri radikal-skader på nervesystemet.

Alfa-liponsyre kan frit passere ind i hjernen og nå alle dele af nervecellen. Forsøg har vist, at stoffet reducerede omfanget af hjerneskader efter en hjerneblødning, og at blandt de dyr, der fik alfa-liponsyre, overlevede tre gange så mange som i kontrolgruppen. Noget af den beskyttelse, alfa-liponsyre giver nervefunktionen, kan skyldes dets evne til at regenerere antioxidanten glutahion, der ofte forsvinder ved skadelig iltningsbelastning i forbindelse med hjernekarsygdomme som hjerneblødning.

Nye forskningsresultater tyder desuden på, at alfa-liponsyre kan beskytte mod en af de mest frygtede alderdomslidelser - Alzheimers. Forskerne har identificeret en række mekanismer, hvormed alfa-liponsyre formodes at medvirke til at øge produktionen af acetylcholin, et essentielt signalstof, der mangler i Alzheimer-patienters hjerne.

Endelig tyder foreløbige resultater på, at alfa-liponsyre kan være nyttigt for personer, der lider af multipel sclerose (MS). Forskere har påvist, at alfa-liponsyretilskud forbedrer en lang række inflammatoriske målepunkter med forbindelse til sygdommen. Yderligere resultater viser, at alfa-liponsyretilskud lindrede symptomerne hos dyr, der lider af en eksperimentelt påført form for MS.

Bevarelse af knogletætheden
Et andet område, hvor alfa-liponsyre viser lovende takter, er i kampen for at undgå knogletab i forbindelse med knogleskørhed (osteoporose) og andre nedbrydende knoglelidelser. Dette alsidige stof kan måske medvirke til at bevare sunde knogler ved at kvæle den iltningsbelastning, som truer med at nedbryde en sund knogletæthed.

Ved tests med knoglemarvsceller og osteoblaster (knogledannende celler) undertrykte alfa-liponsyre dannelsen af knoglenedbrydende osteoklastceller på en dosis-afhængig måde. Stoffet reducerede også processen med inflammationsfremkaldt knogletab i både laboratorie- og levende systemer. Forskerne mener, at alfa-liponsyrens evne til at forebygge knogletab til dels skyldes dets hæmmende virkning på pro-inflammatorisk prostaglandin E2 og det inflammatoriske cytokin TNF-alfa.

Disse lovende resultater tyder på, at alfa-liponsyre spiller en behandlingsmæssig rolle for forebyggelse af og kontrol med knogleskørhed og andre lidelser, der udgør en trussel for knogletætheden.

Metal-kelering
Alfa-liponsyre kan måske også beskytte kroppen mod de skadelige metalgiftstoffer, der findes i miljøet og vores fødekæde. Det fungerer ved at kelere disse farlige stoffer, f.eks. arsenik, cadmium, bly og kviksølv, og gøre dem inaktive, så de kan fjernes fra kroppen. I dyreforsøg har alfa-liponsyre vist sig at forhindre arsenik-forgiftning og beskytte leveren mod cadmium-påvirkning. Et andet forsøg har vist, at alfa-liponsyre medvirker til at beskytte det skrøbelige nervesystem mod de skadelige virkninger af kviksølv-forgiftning.

Forebyggelse af migræne
Foreløbige beviser tyder på, at alfa-liponsyre kan være en velkommen hjælp til migrænikere. En gruppe patienter, der fik et tilskud på 600 mg alfa-liponsyre hver dag i en periode på tre uger, oplevede, at frekvensen og intensiteten af deres migræneanfald faldt beskedent, og de rapporterede også om færre dage med hovedpine.

Fordele ved alfa-liponsyre
På basis af beviser fra dyreforsøg og kliniske forsøg med mennesker har alfa-liponsyre følgende sundhedsfremmende virkninger:

 •  Reducerer iltningsbelastningen i kroppen via en kraftig antioxidant-aktivitet
 • Forbedrer adskillige komponenter i stofskiftesyndrom - en kombination af risikofaktorer, der øger risikoen for diabetes
 • Sænker blodtrykket
 • Reducerer insulinresistensen
 • Forbedrer lipidprofilen
 • Reducerer vægten
 • Øger insulinfølsomheden
 • Lindrer diabetisk neuropati
 • Beskytter mod dannelse af grå stær
 • Forbedrer synet ved grøn stær
 • Forebygger - sammen med E-vitamin - celledød i nethinden ved retinitis pigmentosa
 • Reducerer hjerneskader efter hjerneblødning
 • Forebygger knogletab, muligvis via en betændelseshæmmende virkning
 • Fjerner skadelige metaller fra kroppen
 • Reducerer frekvens og intensitet i migræneanfald

Brug af alfa-liponsyre
Den mængde alfa-liponsyre, kroppen producerer, falder naturligt med alderen, og det giver let spil for de frie radikaler. Der findes kun små mængder af alfa-liponsyre i fødevarer som spinat og kål, broccoli, kød og indmad, så der kan være behov for tilskud for at få en tilstrækkelig mængde.

I de forsøg, der påviser sundhedsfremmende virkninger ved alfa-liponsyre, har man doser på 300-1.800 mg pr. dag. For en optimal virkning anbefaler nogle behandlere samtidige tilskud af B-vitaminkompleks med biotin.

Alfa-liponsyre har generelt vist sig at være sikkert, når det indtages i de anbefalede doser. Blandt de sjældne bivirkninger hos mennesker er allergi og mave-/tarmproblemer.

Da alfa-liponsyre kan sænke blodsukkerniveauet, skal diabetikere og glucoseintolerante holde øje med deres blodsukkerniveau, når de indtager alfa-liponsyre. De bør også konsultere lægen for en tilpasning af evt. diabetes-medicin, så de undgår hypoglykæmi (for lavt blodsukker).

Man har endnu ikke undersøgt langtidsvirkningerne af alfa-liponsyre for gravide og ammende, som derfor ikke bør indtage stoffet, før der findes flere tilgængelige oplysninger.

Referencer:
Ceriello A. New insights on oxidative stress and diabetic complications may lead to a "causal" antioxidant therapy. Diabetes Care. Maj 2003;26(5):1589-96.
Uden forfatter. Alpha-lipoic acid. Monograph. Altern Med Rev. September 2006;11(3):232-7.Pershadsingh HA. Alpha-lipoic acid: physiologic mechanisms and indications for the treatment of metabolic syndrome. Expert Opin Investig Drugs. Marts 2007;16(3):291-302.
McMackin CJ, Widlansky ME, Hamburg NM, et al. Effect of combined treatment with alpha-lipoic acid and acetyl-L-carnitine on vascular function and blood pressure in patients with coronary artery disease. J Clin Hypertens.(Greenwich). April 2007;9(4):249-55.
Kamenova P. Improvement of insulin sensitivity in patients with type 2 diabetes mellitus after oral administration of alpha-lipoic acid. Hormones(Athen). Oktober-december 2006;5(4):251-8. Ziegler D, Hanefeld M, Ruhnau KJ, et al. Treatment of symptomatic diabetic peripheral neuropathy with the anti-oxidant alpha-lipoic acid. A 3-week multicentre randomized controlled trial (AL AD IN Study). Diabetologia. December 1995;38(12):1425-33.
Ziegler D, Ametov A, Barinov A, et al. Oral treatment with alpha-lipoic acid improves symptomatic diabetic polyneuropathy: the SYDNEY 2 trial. Diabetes Care. November 2006;29(11):2365-70. Maitra I, Serbinova E, Trischler H, Packer L. Alpha-lipoic acid prevents buthionine sulfoximine-induced cataract formation in newborn rats. Free Radic Biol Med. April 1995;18(4):823-9.
Filina AA, Davydova NG, Endrikhovskii SN, Shamshinova AM. Lipoic acid as a means of metabolic therapy of open-angle glaucoma. Vestn Oftalmol. Oktober 1995;111(4):6-8.
Komeima K, Rogers BS, Lu L, Campochiaro PA. Antioxidants reduce cone cell death in a model of retinitis pigmentosa. Proc Natl Acad Sci USA. 25. juli 2006;103(30):11300-5.
Packer L, Tritschler HJ, Wessel K. Neuroprotection by the metabolic antioxidant alpha-lipoic acid. Free Radic Biol Med. 1997;22(1-2):359-78.
Panigrahi M, Sadguna Y, Shivakumar BR, et al. alpha-Lipoic acid protects against reperfusion injury following cerebral ischemia in rats. Brain Res. 22. april 1996;717(l-2):184-8.
Holmquist L, Stuchbury G, Berbaum K, et al. Lipoic acid as a novel treatment for Alzheimer's disease and related dementias. Pharmacol Ther. Januar 2007;113(1):154-64.
Marracci GH, McKeon GP, Marquardt WE, et al. Alpha lipoic acid inhibits human T-cell migration: implications for multiple sclerosis. J Neurosci Res. l. november 2004;78(3):362-70. Marracci GH, Jones RE, McKeon GP, Bourdette DN. Alpha lipoic acid inhibits T cell migration into the spinal cord and suppresses and treats experimental autoimmune encephalomyelitis. J Neuroimmunol. Oktober 2002;131(1-2):104-14.
Koh JM, Lee YS, Byun CH, et al. Alpha-lipoic acid suppresses osteoclastogenesis despite increasing the receptor activator of nuclear factor kappaB ligand/osteoprotegerin ratio in human bone marrow stromal cells. J Endocrinol. Juni 2005;185(3):401-13.
Ha H, Lee JH, Kim HN, et al. Alpha-Lipoic acid inhibits inflammatory bone resorption by suppressing prostaglandin E2 synthesis. J Immunol. 1. januar 2006;176(1):111-7.
Kim HJ, Chang EJ, Kim HM, et al. Antioxidant alpha-lipoic acid inhibits osteoclast differentiation by reducing nuclear factor-kappaB DNA binding and prevents in vivo bone resorption induced by receptor activator of nuclear factor-kappaB ligand and tumor necrosis factor-alpha. Free Radic Biol Med. 1. maj 2006;40(9): 1483-93.
Muller L, Menzel H. Studies on the efficacy of lipoate and dihydrolipoate in the alteration of cadmium2+ toxicity in isolated hepatocytes. Biochim Biophys Acta. 22. maj 1990;1052(3):386-91. Anuradha B, Varalakshmi P. Protective role of DL-alpha-lipoic acid against mercury-induced neural lipid peroxidation. Pharmacol Res. Januar 1999;39(1):67-80.
Magis D, Ambrosini A, Sandor P, Jacquy J, Laloux P, Schoenen J. A randomized double-blind placebo-controlled trial of thioctic acid in migraine prophylaxis. Headache. Januar 2007;47(1):52-7.

Health News 2013

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012