Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Screening virker ikke

Af Peter C. Gøtzsche, professor, dr.med., Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet.

Idéen med at screene for brystkræft er at finde kræft, før det har bredt sig uden for brystet. Hvis scree­ning ikke reducerer forekomsten af fremskredne tilfælde af brystkræft, virker screening ikke og kan derfor ikke nedsætte risikoen for at dø af brystkræft.

Henrik Støvring og Mette Lise Lousdal fra Institut for Folkesund­hed, Aarhus Universitet, omtalte i kronikken 4/3 et studie, de publi­cerede samme dag i European Journal of Public Health. Desværre afspejler deres kronik ikke deres resultater.

Ingen effekt i Norge
De skrev, at der i Norge havde været et fald på 30 pct. for de aller­mest fremskredne tilfælde af bryst­kræft i den screenede aldersgrup­pe. Det ser rigtig godt ud, men de glemte at nævne, at de fandt et lige så stort fald i fremskredne til­fælde i aldersgruppen 20-49 år, som ikke var blevet inviteret til screening. Helt præcist var faldet i de allermest fremskredne tilfælde 33 pct. for dem, der var inviteret til screening, og 38 pct. for dem, der ikke blev inviteret. Ser man på alle fremskredne kræfttilfælde (in­klusive de allermest fremskredne), var der slet ikke noget fald, men derimod en 35 pcts øgning for dem, der var inviteret til scree­ning, og 32 pct. for dem, der ikke blev inviteret.

Tallene viser derfor meget klart, at screening ikke har haft nogen effekt i Norge. Mange andre studi­er viser det samme. F. eks. viste en oversigt af en række europæiske lande, Australien og USA, at scree­ning ikke havde medført et fald i antallet af kræftknuder, der var større end 2 cm.

Størrelse af knuderne er reduceret
En anden undersøgelse viste, at der havde været en reduktion på 8 pct. i forekomsten af fremskredne tilfælde i USA i løbet af 30 år, men det kunne sagtens skyldes, at kvin­derne havde lært at søge læge tid­ligere, når de mærkede noget unormalt i brystet.

I Danmark, for eksempel, blev størrelsen af kræftknuderne redu­ceret fra 3,3 cm i 1978-79 til 2,4 cm kun 10 år senere, hvilket intet havde med screening at gøre, fordi ændringen skete, før screening startede i Danmark.

En officiel rapport fra Schweiz fra december lagde op til, at scree­ning for brystkræft bør afvikles, fordi det er skadeligt på grund af de man­ge raske kvinder, der overdiagnosticeres og overbehandles. Det kunne man også overveje at gøre i Danmark.

Kilde:Jyllands-Posten, 7. marts 2014.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012