Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Sundhedsanprisningerne og censuren

Health Claims Censored udstiller EUs forordning om ernærings- og kosttilskudsanprisninger som et morads af modsætningsfyldte og utidige koncepter, der er ude af proportioner, og som har til formål permanent at lukke munden på alle fødevareproducenter med nogle få undtagelser. Selvom forordningen ikke omtaler Forsigtighedsprincippet, er det en hidtil uset og fuldstændig ubegrundet brug af dette princip inden for anprisnings­området, der ligger bag den ubetingede censur mod anprisninger på fødevareprodukter. Under påskud af 'et højt niveau af beskyttelse’ og 'de bedst mulige standarder for videnskabelig vurdering’ fører forordningen og EU-kommissionens og EFSAs administration af den til undertrykkelse af viden om de potentielt sundheds­fremmende egenskaber ved fødevarer. Forordningens tilhængere ser den som en Atlantvold mod vildledende marketingtekster, men den forbyder effektivt og uden hensyntagen også ikke-vildledende information.

Ud fra et 'ytringsfrihed-' og 'valgfriheds-'synspunkt udstiller Health Claims Censored desuden de politiske og ideologiske drivkræfter bag kosttilskudsforordningen som betingelsesløse og tvangsmæssigt anti-industrielle og anti-kommercielle. Resultatet er, at forordningen er omdannet til et forebyggende instrument til juridisk tvang, som skruppelløst erstatter 'salgstale' med 'statsautoriseret tale' - og i bund og grund kun af den ene grund, at det var en salgstale, og at den kom fra industrien. Forordningen er symbolet på ideen om, at frie markeder er dømt til at mislykkes, og at forbrugerne derfor er dømt til at lide, medmindre industrien lægges i en juridisk spændetrøje, der bærer påskriften 'skyldig indtil det modsatte er bevist'.

Health Claims Censored er en udlægning af de tekster, der uden ophør strømmer fra det ikke-valgte europæi­ske bureaukrati. Under påskud af at handle i forbrugernes interesse arbejder dette bureaukrati som den usyn­lige hånd, der forsøger omhyggeligt at regulere og påvirke forbrugernes kostvalg. Fordi lovgivningen med kost­tilskudsforordningen ændres fra at dreje sig om sikkerhed til at dreje sig om kost- og sundhedskommunikation, er den en advarsel til dem, der stadig mener, at EU vil lade dem være i fred i deres kommunikation med forbru­gerne. "Bruxelles" udvider sin kompetence langt ud over, hvad der står i Traktaten. Desværre er EU-Domstolen ukritisk over for denne udvikling. Men kosttilskudsforordningen er en proces, der synes at køre uden at tage hensyn til fornuftig kritik, og det er den samme Domstol, der i sidste ende skal afgøre, om forordningen er - eller ikke - er en lov, der er ude af proportioner.

Ifølge dets omfang og indhold skal EU-Kommissionens forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1924/2006/EC) "harmonisere medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, samtidig med at der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau". Forordningen "finder anvendelse på ernæ­rings- og sundhedsanprisninger i kommercielle meddelelser, uanset om det er i form af mærkning, præsen­tation eller reklame for fødevarer, der leveres i den foreliggende form til den endelige forbruger".

I forordningen er følgende definitioner fastlagt:

Anprisning: Ethvert budskab eller enhver fremstilling, der ikke er obligatorisk i henhold til fællesskabslovgivnin­gen eller national lovgivning, herunder billeder, grafik eller symboler uanset form, som angiver, indikerer eller antyder, at en fødevare har særlige egenskaber.

Sundhedsanprisning: Enhver anprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at der er sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og sundhed.

Anprisning af en reduceret risiko for sygdom: Enhver sundhedsanprisning, der angiver, indikerer eller antyder, at indtag af en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele i betydelig grad reducerer en risiko­faktor for udvikling afen sygdom hos mennesker.

Bert Schwitters (1945) har været aktiv inden for ernæring og sundhed siden midten af 1970'erne. Han har i årenes løb været ejer og leder af virksomheder, der har markedsført kosttilskud i Europa og andre dele af verden. I efteråret 2011 vendte han tilbage til sin 'første kærlighed' og oprindelige profession, der bedst kan defineres som 'undersøgende journalistik'.

Ved at bruge den både brede og dybe erfaring, han har opnået inden for stort set alle aspekter af den interna­tionale kosttilskudsbranche, og sine forsker/forfatter-evner har han omhyggeligt dissekeret EUs forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger. I april 2012 udgav han Health Claims Censored samtidig med plenarafstemningen i EU-Parlamentet om, hvorvidt sundhedsanprisninger indsamlet og administreret af EU-Kommissionen skal placeres i et offentligt EU-register.

Forsigtighed og frihed
Frihed indebærer accept af de valg, der tages, og resultaterne af de aktiviteter, der foretages. Filosofisk set ødelægger Forsigtighedsprincippet friheden, fordi princippet er baseret på et falsk løfte om, at den, der anven­der det, vil undgå vurdering. Ved at acceptere løftet om, at man kan undgå juridisk bedømmelse, mister man retten til frihed.

Med tro på Gud, religion, accept af eller kendskab til det åndelige "selv" som transcendentalt, kommer dom og frihed. Det er derfor, at Forsigtighedsprincippet ikke blot ødelægger friheden, men også vanhelliger det religiø­se fundament for vores fælles høje kultur. Desuden mister den, der accepterer løftet om, at dom kan undgås, sit åndelige selv.

Health News 2014

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012