Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Zinktilskud til børn kan forebygge sygdom og død

Zinkmangel, som er hyppigt forekommende i lav- og middelindkomstlande, bidrager til sygdom og død blandt børn, blandt andet som følge af diarré, pneumoni og malaria. Zinkmangel hæmmer desuden væksten. Formålet med dette Cochrane-review var at bestemme effekten af zinktilskud til børn i forhold til sygdomshyppighed, dødelighed og vækst.

I reviewet indgik 80 randomiserede, kontrollerede forsøg omhandlende zinktilskud til ikkeindlagte børn, i alt 205.401, i alderen seks måneder til 12 år. Man fandt, at zinktilskud medførte et lille, men ikke-signifikant fald i dødeligheden, både samlet set (relativ risiko (RR): 0,95; 95% konfidens-interval (KI): 0,86-1,05, 14 studier, høj evidens) og specifikt død som følge af diarré, luftvejsinfektioner og malaria (i alt ni studier, moderat evidens). Zinktilskud mindskede forekomsten af diarré (RR: 0,87; 95% KI: 0,85-0,89,26 studier, moderat evidens), men syntes ikke at have effekt i forhold til luftvejsinfektioner og malaria. På vækst var der en signifikant effekt af zinktilskud, omend den kliniske betydning blev vurderet som tvivlsom. Zinktilskud medførte hyppigere opkastninger og påvirkede desuden kobberstatus i en negativ retning. Hæmoglobin- og jernniveauer blev ikke påvirket. Samlet set konkluderer forfatterne, at fordelene ved forebyggende zinktilskud til børn i mangelområder opvejer ulemperne, men at der er brug for yderligere studier for at bestemme optimale regimer, herunder dosering.

Professor, overlæge Freddy Karup Pedersen, Børne-unge-klinikken, Rigshospitalet, kommenterer: "Danske læger, der behandler børn fra eller i lavindkomstlande bør være opmærksomme på, at WHO anbefaler zinktilskud i 10-14 dage til børn med akut diarré. Oplysninger om danske børns zinkstatus er utilstrækkelige til at danne baggrund for interventioner på området. Michaelsen et al fandt tegn på knapt optimal zinkstatus hos børn i slutningen af de første leveår, men yderligere undersøgelser er påkrævet.

Mayo-Wilson E, Junior JA, lmdad A et al. Zinc supplementation for preventing mortality, morbidity, and growth failure in children aged 6 months to 12 years of age. Cochrane Database Syst Rev 2014;5:CD009384.

Ugeskr Læger 176/18, 1. september 2014

Et forsøg med zink i vævene viser, at et lavt indhold af dette sporstof har en sammenhæng med en øget risiko for kræft i spiserøret. Et forsøg med 132 deltagere har vist, at de, der havde det højeste indhold af zink i vævet i spiserøret, havde en 80% lavere risiko for kræft i spiserøret sammenlignet med dem, der havde det laveste niveau. Zinkmangel øger virkningen af visse kræftfremkaldende stoffer. Zink findes som enkeltstående kosttilskud og i mange multivitamin-tabletter. Det bør indtages i et afbalanceret forhold med kobber for at undgå kobbermangel. Blandt de sunde fødevarekilder er bønner, korn og tofu.

Abnet CC et al. Zinc concentration in esophageal biopsy specimens measured by x-ray fluorescence and esophageal cancer risk. J Natl Concer lnst. 16. februar 2005;97(4):301-6.

Health News 2015

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012