Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Natur-Helbredelse I

Grundlæggende Viden om Behandling af Eksem og Psoriasis 

Af fhv. Kommunelæge Dr. med. Kjer-Petersen
Særtryk af Bladet Helbredelse, Oktober 1949


Indledning.

I "Ugeskrift for Læger" for 3. 2. dette År meddelte jeg to Sygehistorier" sålydende:

X. 72 År. Kommunelærerinde, nu pensioneret efter at have virket 48 År. Har siden 10 Års Alderen lidt af 
Psoriasis  i en til Tider ganske overordentlig udbredt Grad over hele Legemet, Hoved, Krop og Lemmer, således at hun, som oftest indbundet fra Top til Tå, skønt hun passede sit Arbejde, på mange Områder til stor Pine for sig selv og sine Omgivelser var asocial. Altså et Tilfælde som dem, der af P. V. Marcussen  i U. f. L. Nr. 52 1948 Pg. 1476 karakteriseres som hørende til den sværeste Kategori med stor Udbredning, lang Varighed og udtalt Behandlingsresistens, og om hvilke samme Forfatter sammesteds skriver, at enhver ambulant Behandlingsmetode, hvorunder Patienten holdes helt eller delvis arbejdsdygtig, har Interesse.

I 1944 blev hun tilskyndet til at søge Naturopat Dr. Axel O. Hansen, der forordnede en diætisk Kur - Vegetabilier og Råkost, Afhold fra Kød, Kaffe, Krydderier, Tobak og Spiritus og Drikning af visse Teer. Virkningen var næsten øjeblikkelig og har siden holdt sig, således at Patientens Tilværelse, om end der endnu findes ganske få Rester af Sygdommen (dog ikke på Hoved, Hals, Underarme og Hænder) simpelt hen er blevet helt lagt om.

J. 68. År. Husassistent. Tjente i Begyndelsen af 40'erne i mit Hjem, hvor denne meget arbejdsivrige Kvinde blev behandlet af sin Sygekasselæge for Smerter i mellemste Tå på venstre Fod, Smerter, der stadig generede hende meget, men ikke gjorde hende uarbejdsdygtig. Januar 1947 var hun kommet i en anden Tjeneste; men nu blev Tålidelsen så forvirret, at hendes Sygekasselæge henviste hende til "Ortopædisk Hospital". Her blev hun modtaget og undersøgt af Overlæge Berntsen, der havde god Tid både til Undersøgelse af Patienten, og til at tale ud med denne. Resultatet blev, at Patienten blev sendt hjem, for under Lægebehandling og Ro at få Betændelsen af Tåen hævet. Når det var sket, skulle Patienten komme på ny for eventuelt at få Tåen amputeret og en ortopædisk Støvle.

Da Patienten kom hjem, var der pr. Post sendt hende et Husråd:"Lige Dele Harpiks, Voks, Klaret og Smør".  En Klump af denne Blanding smeltes i Vandbad, et Stykke hydrofilt Vat dyppes i det smeltede og anbringes plastisk omkring Tåen. Skiftes daglig. Efter at Patienten i få Dage havde behandlet Tåen på denne Måde, var Betændelsen forbi. Efter en daglig Behandling i en Månedstid var enhver Gene forsvundet, og Patienten, der - efter i en Årrække stadig havde været mere eller mindre forpint - overhovedet i det forløbne År ikke har mærket noget til at have en dårlig Tå, kan nu benytte et Par rummelige, moderne Sko.

Redaktionen af "U. f. L." knyttede til ovenstaaende flg. Bemærkning:

Redaktionen har over for vor højt fortjente kollega, dr. med. Kjer-Petersens  indlæg ikke villet anlægge kritiske synspunkter, men vi må dog for vort vedkommende erklære, at vi ikke føler os overbeviste om et kausalforhold mellem den instituerede terapi og de opnåede resultater i de to fremførte tilfælde.

I det jeg her forbigår den anden Sygehistorie, hvis Hovedperson fremdeles intet mærker til nogen Tålidelse, kunne der derimod være Grund til at gå nærmere ind på den første. Uden at være Dermatolog (Specialist i Hudsygdomme) ved jeg nok, at 
Psoriasis  er en Sygdom, som momentvis kan variere i Styrke og Udbredelse hos den, der lider af den. Men det, at et Menneske et langt Liv igennem lider af en meget svær Psoriasis, også efter at der er iværksat en diætetisk Behandling næsten øjeblikkelig bliver bedre for så i 4-5 År at være praktisk talt helt rask, det synes mig at være simpelt hen overvældende. Og det, der undrer mig, er, at denne Meddelelse ikke har givet Anledning til, at Dermatologerne ønskede nærmere at se Patienten endsige at prøve Behandlingen på andre og åbenbart har slået sig til Ro med de ved Psoriasis ifølge Lærebøgerne kendte af ukendte Årsager forekommende Variationer i Sygdomsforløbet, hvilket jo er noget helt andet end at blive varigt helbredt efter en livslang svær Sygdom.

Kort efter min Meddelelse i "Ugeskrift for Læger" blev jeg ringet op af Naturopat, Dr. 
Axel O. Hansen,  hvem jeg personlig aldrig havde været i Forbindelse med, men hvis Virksomhed naturligvis var mig bekendt, også fordi min afdøde Ven, Dr. M. Hindhede  var meget interesseret i samme som Diætetiker(48. Beretning: Læge og Kvaksalver. Natur-Helbredelse. Jacob Lund, 1944).

Naturopat Dr. A. O. Hansen meddelte mig, at han i Anledning af min Omtale af hans Behandling af ovennævnte Psoriasispatient havde sendt Redaktionen af "Ugeskrift for Læger" et Brev, der redegjorde for hans Behandling af Psoriasis og andre Hudlidelser. På dette Brev fik han. Svar fra Ugeskriftets Redaktør, Professor, Dr. med. Mogens Fog, hvilket Ordskifte gengives her, da det har Krav på at blive kendt i videre Kredse.


Til Redaktionen af "Ugeskrift for Læger" (Gengivet efter "Helbredelse Nr. 10)

I Henhold til Redaktionens Tvivl om Helbredelsen af den i Dr. Kjer-Petersens Artikel nævnte Psoriasispatients Helbredelse med naturlige Lægemidler (Naturopatien) vil jeg gerne sende dette lille Indlæg og bede Redaktionen berigtige Deres Fejltagelse. Patienten er helbredt for Psoriasis gennem naturopatiske Midler og mange andre med hende. Jeg sender her to Beretninger og kan, om De vil, godt sende to Hundrede Beretninger om Psoriasislidelse og anden Hudlidelse, lige fra Lupus og Psoriasis til almindelig Børneudslæt.

Da jeg læste Artiklen i Dagbladet Politiken, ringede jeg straks til Redaktionen og spurgte Redaktøren, hvorfor han tvivlede. Dertil svarede han, at han ikke troede på Håndspålæggelse og anden Mystik, for øvrigt ønskede han ikke at diskutere denne Sag med mig, men henviste mig til en Specialist. Dertil ringede jeg, men kunne ikke få Forbindelse med Hr. H., da han ikke selv kom til Telefonen. Jeg ringede derefter til N. N.
  Hospital, Overlægen, derefter til dennes Privatklinik, og kunne heller ikke få denne Overlæge i Tale. Da jeg ikke har Tid til at sidde i et Lægeventeværelse for om muligt at få et affejende Svar, skriver jeg direkte til Redaktionen og i Henhold til Hr. F.s Løfte om muligt at få denne Artikel optaget. Ganske vist var det sagt i en noget hånende Tone, men et Ord er et Ord. Hr. F. ønskede gerne at lære, hvis der var noget at lære. Da de fleste af de førnævnte flere Hundrede Patienter har søgt mange Steder uden Resultat, og da de to nedenfor nævnte Patienter begge har søgt både Professor og Hospital, og Lidelsen for den ene har varet i 57 År og for den anden i 15 År, mener jeg, der kan være en Grund til, at de såkaldte medicinske Læger lærer af Naturlægevidenskaben. Derfor disse Beretninger, dog således, at Navnet og Adressen for de pågældende Patienter ikke fremkommer i Ugeskrift for Læger og dermed heller ikke i noget andet Blad, da det ikke ønskes.

Frk. P. konsulterede mig den 23. Februar 1944 lidende af svær Psoriasis, som hun, der da var 67 År, havde haft siden sit 10. År. Diagnosen af mig var: Psoriasis, grundet meget træge Tarme, langsom Puls (54), Hjertet let svækket, Milt og Lever virkede ikke godt. Diagnosen Psoriasis var stillet af en Professor og en Læge. Hun havde endvidere søgt mange andre Læger, Kloge Mænd og Koner uden Resultat. Efter to Måneders Forløb var de værste Symptomer borte, men da enhver Læge ved, at Psoriasis kommer og går, var der jo ingen Garanti for Helbredelse, det kunne jo, som Hr. F. ganske rigtigt bemærkede til mig i Telefonsamtalen, være en af sig selv momentvis Forbedring af Tilstanden. Imidlertid blev Frøkenen bedre og bedre og har aldrig i de snart fem År haft Tilbagefald. Der er ganske små Spor af Lidelsen, men ingen Gene og Kløe. Hun lever ganske almindeligt, men passer på ikke at spise de i den daværende Kur nævnte Ting og drikker endnu to Slags Urtemedicin, men ellers lever hun som andre Mennesker. Da Lidelsen jo var kronisk, og hun havde haft den i 57 År, var den jo noget vanskelig at helbrede, men langt fra det vanskeligste Tilfælde jeg har haft. Kurbehandlingen nævnes nedenfor, og der kommenteres, hvorledes de forskellige Ting, hun får, virker.

Fru L. konsulterede mig den 10. April 1945. Jeg diagnosticerede Psoriasis i meget svær Grad, træge Tarme med Tarmkatar, nogen Grad af Colitis, Levertilslimning, Overanstrengelse og nogen Hjertesvækkelse. Diagnose fra Professor og Læge: Psoriasis. Behandlet af Læger og kloge Mænd og Koner. Blev helbredt her på eet År og har ikke haft det de sidste ca. 2 1/2 År. Hjemmekurbehandlingen den samme som for Frk. P. og som nævnes nedenfor hvorledes. I 15 År havde Fruen haft denne Lidelse, før hun kom i naturopatisk Kur.

De naturlægevidenskabelige Kure og min Uddannelse herfor er således:
Gennem otte Års Studier i Tyskland, Sverige, Amerika og gennem 29 Års Erfaring på over 51.000 Patienter af næsten alle Slags Lidelser med Undtagelse af T. B., veneriske Lidelser og Sindsygdomme, er jeg kommet til denne Behandlingsmetode. En almindelig lægelig Diagnose, men så grundig, som det kan lade sig gøre. 1) Udtræk eller Afkog af Planter. 2) Hjemmebade. 3) Diætetik. Dette går igen i alle Kure. Det kan naturligvis gradueres og i højeste Grad individualiseres til Eks. med over 1.500 forskellige Urteblandinger, der dog stadig er de samme i Modsætning til den syntetiske "Medicin", der som Floden skifter År for År med "Forbedringer" eller Forandringer.

Herefter ser De Ordination B for begge Patienter, og jeg skal nærmere begrunde, hvorfor de gives:

Axel O. Hansens kur mod psoriasis

Urterne:
 
Nr. 103 gives ofte og som Regel til alle Patienter, der har træge eller svækkede Tarme. I 
 foenum graeceum (Bukkehorn) findes et virkeligt godt Enzym, og selve den lille enkle Blanding har vist sig at være god for Titusinder af Patienter.

Nr. 161 er en udpræget Hudforbedringste. Den virker godt på Tarmene, Milten og Leveren, rensende og forbedrende på selve Hudfunktionen. Man kan også tage andre Blandinger, der ligger 161 nær, men denne er mest alsidig overfor Hudlidelser.

Nr. 176 er en opbyggende Medicin. Ved de svære Hudlidelser kan den ikke undværes, men den kan gradueres i Styrke, ligesom der kan indsættes andre Teer i Stedet for den til Eks. som nævnt for Frk. P., Nr. 162, der er mildere i sin Virkemåde i Begyndelsen. Det var jo en ældre Dame med noget langsom Puls.


Badene i Hjemmet:
 
I disse to Tilfælde kommer vi ganske let over Badene, idet Kamfersalve hovedsagelig er den bedste Kur herfor, undertiden kan Raspail Kamfersalve virke bedre, og andre Hudsalver kan indskydes momentvis, når man synes, der trænges til en Variation, og hvis man syntes, Kurens Hastighed mod Helbredelse ikke går tilstrækkeligt fremad.


Særlig Bemærkning: 
Kun sjældent anvendes fysiurgisk Behandling uden for Hjemmet, men hvis Patienten har Råd til det, kan nedenfor nævnte Kur tages som Tillægskur, men det er ikke nødvendigt for Helbredelsen, kun som midlertidig Forbedring og egentlig mere som et psykologisk Hjælpemiddel til en kortvarig hurtig Forbedring og helst i Vintertiden.

Jeg har selv lært på Skodsborg under Overlæge Ottosen, været hans Forretningsfører og Manuduktør for hans Massøser i fem År i Anatomi og Fysiologi samt haft eget Kurbad i Næstved i 9 År. Jeg ordinerer da til dem, der har Råd dertil, følgende:
Tre Gange ugentlig Saltbad, 37 Gr., ca. 10 Min., Afklapning (ikke Tørring), Hvile 1/2 Time, Kvartslys 16 Min., i alt 18 Behandlinger (6 Uger).

Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at disse fysikalske Behandlinger ikke er absolut nødvendige og har intet med den virkelige Helbredelse at gøre. Det kan kun Teerne 161 og 176 samt Diæten gøre.


Diæterne:
 
Nr. 1, 2, 3 og 5. (Se hoslagte) (Diæterne 1, 2, 3, 5 og 11 kan købes i helsekostforretninger).
Dog må der aldrig spises: Markrel, Sild, Ål, Kærnemælk eller fede, stegte Ting og ikke røgede Ting. Derimod i Vintertiden to Gange ugentlig Grønkål i en eller anden Form, og hvis det fås, to Gange stærk Hyldesuppe. Endvidere en Mælkesyrekalktablet tre Gange daglig i de to første Måneder.
Ved de meget svære og store akutte Psoriasislidelser, hvor Patienten er dækket næsten fra Top til Tå, og hvor også anden Udsletlidelse undertiden er med, udelades de ovenfor nævnte Diæter, og der gives de første tre Måneder Diæt 11 alene og helt slavisk, som der står anført (uden Afvigelser). Der findes ingen Psoriasislidelse, der ikke kan helbredes med Diæt 11 og Teerne Nr. 161-176.


Individualiseringen og Gradueringen. 

Det kan ved første Øjekast se ud, som disse Helbredelsesrammer er stive og uforsonligt hårde, at man slavisk skal følge dem hele Tiden. Det er netop Gradueringen af Styrkeforholdet i Kuren samt Individualiseringen Måned for Måned, der fremmer Helbredelsen. Det eneste, der ligger fast, er Urterne, Badene og Diæterne.


Prøv Kuren

klinisk på en Snes Patienter, og De vil få Resultat, Hr. F. Eller anmod Deres Kolleger, der er Specialister, om at prøve den.
Egentlig kunne jeg godt tænke mig at følge og lede disse kliniske Kure, eller være rådgivende. Jeg skal ikke nævne et Ord om det til Offentligheden eller nogen som helst, blot jeg kan være med til at helbrede og lære Dem og Deres ligestillede, hvorledes De skal helbrede disse Lidelser, det er Hovedsagen. Men Loven forbyder Dem jo desværre Samarbejde med en såkaldt Kvaksalver, mon dog ikke man kan se bort fra Loven i dette Tilfælde, hvis den ærlige Vilje i Virkeligheden er til stede? Jeg tror det!

Axel O. Hansen. 


Nr. 103 består af:
lige Dele af pulv. Bukkehornsfrø og knust Hørfrø.

Nr. 161 består af:
Pebermynte.
Borago officinalis.
Bukkeblad.
Tusindgylden.
Padderokke.
Rosmarin.
Knust Enebær.
Chelidonium.
Kamille.
Salvie.
Isop.
Jordrøg.
Baldrianrod.
Irlandsk Mos.
lige Dele af hver.

Nr. 176 består af:
Kinabark.
Ensianrod.
Pimpinellerod.
Baldrianrod.
Kalmusrod.
Rabarberrod.
Atlantrod.
5 Gr. af hver.
1 Gr. Safran.
200 Gr. Brøndumsnaps.

Nr. 103.
Tag en Kop på fastende Hjerte og ved Sengetid.
 
Tilberedning: To Teskefulde af denne Blanding omrøres i en Kop kogende Vand og tages lunkent-varmt, det hele både Vand og Frø + 2 Teskefulde Honning eller 2 Teskefulde Farin.
For at regulere Afføringen til mindst 1 à 2 Gange Afføring daglig, kan De tage Marmelade Nr. 1. Tilberedning: 1/4 kg Svedsker og 1/4 kg Figner rengøres og sættes i Blød Natten over. Svedskerne afstenes, og det hele hakkes meget fint eller går gennem en Kødhakkemaskine. Derefter kommes det i en Gryde sammen med det Vand, hvori det har stået i Blød, og heri kommes 2 1/2 dl Sirup og 1/4 kg Honning. Det hele gives et let Opkog. Lige før det tages af Ilden, tilsættes 50 gr. pulv. Sennesblade (ikke Bælge). Det opbevares bedst i en Stenkrukke. Der tages 1 à 2 Teskefulde, Morgen, Middag og Aften. Kan dette ikke fås, kan De tage fra 1 til 5 Korn Aloe, tørt på Tungen 
efter   103 Aftenteen og skylle det ned med Vand eller komme Kornene i et Stykke Brød.

Nr. 161.
Tag en Kop Kl. 10 Formiddag og Kl. 15 Eftermiddag. Må gerne drikkes koldt.
 
Tilberedning: To Topteskefulde overhældes med 1 Kop koldt Vand, der trækker under Låg Natten over og afsies. Om Morgenen overhældes de resterende, afsiede Teblade med 1 Kop kogende Vand og trækker 1/2 Time under Låg og afsies, hvorefter det hældes sammen med den første Te på en tilproppet Flaske.
Skulle det i Begyndelsen knibe med at tage så meget på een Gang, kan det tages af fire Gange med 1/2 Kop hver Gang. Skulle dette også knibe, kan disse fire Halvkopper opspædes med 1/2 Kop siet Havresuppe hver Gang. 
Bemærk nøje:   De Urter, der ikke kan fås på Udleveringsstedet, bliver angivet derfra på Pakken og skal købes på Apoteket og omblandes grundigt i Portionen.

Nr. 176.
Tag en Teskefuld i lidt Vand to Gange daglig (1/2 Time efter Frokost og 1/2 Time efter Middag).
Tilberedning: Denne Portion trækker i 6 Døgn på 200 Gr. anvist Urtetinktur eller Brøndumsnaps og 5 Barneskefulde alm. Vand i en stor tilproppet Flaske og omrystes hver Dag. Derefter afsies den og er færdig til Anvendelse. Bemærk nøje:
 De Urter, som ikke kan fås på Udleveringsstedet, bliver angivet derfra på Pakken og skal købes på Apoteket og grundigt omblandes med Portionen.


Ernæringen (Diætetiken) - (Sygdomshindringen).
Med denne står og falder al Helbredelse og fuldkommen varig Sundhed.
I Kurtiden lever De frit vælgende efter Diæterne Nr. 1, 2, 3 og 5.
Axel O. Hansens Råsaft: Drik daglig fra 1/4 til 1/2 Flaske i Småslurke, ca. 1 Måned (læs hoslagte Råkostpjece).
Bemærk: Gennemlæs Diæterne nøje. Det forbudte gælder Dem
. Kaffe, Kaffesurrogat, kinesisk Te, Tobak, Snus, Spiritus, Øl, Kødsuppe, hårdkogte Æg, Salt. Af Kød er kun tilladt kogt Kalv, Høns, kogt Fars og Fisk, hvor Kogevandet er kastet bort. Hvis De en enkelt Gang tager et forkert Måltid gør det almindeligvis ikke noget, men ikke for ofte.

HUSK DETTE: 
Naturopatiens sygdomsspaltende Urter opbevares køligt. De skal blot roligt følge Kuren og kan altid rådføre Dem med mig. De afledende Bade hjælper Urterne til fornyet Udskillelse og kan gradueres til endnu stærkere eller svagere Udskillelse, end Kuren angiver, og den sygdomshindrende Diætetik og Ernæring grundlægger og opbygger hele Organismen til Sundhed - alt sammen ledet efter Øjendiagnosens og Naturopatiens grundige Diagnose. Bliv roligt ved, til De er sund. Normalt vedblives med Kuren, til alle Sygdomssymptomer er helt borte og derefter Kurtiden 1/2 Gang til.Og Prof., Dr. med Mogens Fog svarede:

28. 2. 1949.

Hr. Naturopat Axel O. Hansen.

Jeg har modtaget Deres artikel og drøftet den bl.a. med vor konsulent. Ingen af de sagkyndige stiller sig afvisende overfor den tanke, at man ad diætetisk vej skulle kunne nå et resultat med psoriasispatienter. Det, som gør erfarne hudlæger skeptiske, er, at der i tidernes løb har været anvendt et utal af forskellige diæter overfor sygdommen, uden at overbevisende helbredsresultater er opnået. Det er en kendt sag, at netop psoriasis er meget lunefuld i sin optræden og ofte kan være symptomfri gennem mange år, uanset hvilken behandling, der er anvendt.
Hvis man derfor skal 
bevise   en helbredende virkning af Deres kur, må man kræve et kontrolmateriale. Dvs. at man sammenligner f. eks. forløbet under Deres kur hos 100 ptt. og sammenligner forløbet med 100, som behandles på anden måde eller slet ikke behandles i forsøgsperioden. Kan man da påvise en sikker forskel i resultaterne, vil vi læger hellere end gerne gå ind for Deres kur - hvad skulle vi have imod at kunne helbrede også denne sygdom?
Med den interesse, De lægger for dagen, tvivler jeg ikke om, at De vil gå ind for et sådant eksperiment måske i samarbejde med hudlæger. Mon ikke Kjer-Petersen vil være Dem behjælpelig med at opnå fornøden kontakt, da han jo har følt sig overbevist af de hidtidige resultater?

Venlig hilsen, Deres ærbødige

Mogens Fog.


I sin Skrivelse til Naturopat, Dr. A. O. Hansen henstiller Professor Fog, at naturlægen skal alliere sig med mig for at sætte en Undersøgelse i Gang i Samarbejde med Læger. Hertil skal jeg bemærke, at jeg er Professor M. Fog meget taknemmelig, at han som Redaktør af U. f. L. har vist det Frisind at lade et så uortodokst Indlæg som mine "to Sygehistorier" offentliggøre. Men derimod tror jeg ikke, at Professorens Forslag er Vejen frem i denne Sag, om det overhovedet er muligt. I Stedet har jeg bedt Naturopat, Dr. A. O. H. om at skrive til en Række - altså ikke udvalgte - Udslætspatienter, og af dem at udbede sig Meddelelse om Resultatet af Behandlingen med Ret til (uden Navns Nævnelse) at offentliggøre Svarene. Naturopaten har fulgt mit Råd, idet der er sendt Forespørgsel til 120 Patienter med det Resultat, at der er indkommet 52 Besvarelser, hvilket vist må siges at være et stort Tal, idet sikkert en Del Patienter på Forhånd på Grund af Kurens Strenghed slet ikke har holdt den, medens andre har været Ængstelige for de Vanskeligheder, det fra Lægers og Sygekassers Side kunne medføre for dem, hvis det alligevel skulle blive opklaret, at de "illegalt" havde søgt en "Naturlæge". Disse 52 Svar offentliggøres i dette Skrift som Bilag uden Navns Nævnelse (der er ingen anonyme blandt de 52, og den af mig omtalte Sygehistorie er Nr. 15, svarende til Frk. P. i Naturopatens Brev til "U. f. L."). Ligeledes nævnes Sted- og Lægenavne ikke.
Mon ikke også Professor M. Fog vil indrømme, at disse Breve taler "om en Forskel i Resultaterne" i et så tydeligt Sprog, at de burde tilskynde Læger til i det mindste at prøve Naturopat Dr. A. O. Hansens Behandling med Diæt og Urteteer? At Læger, stillede overfor et af de svære, behandlingsresistente Tilfælde af Psoriasis, som gør Patienten asocial, tør undlade et Forsøg på Behandling ad Naturhelbredelseslinier, forstår jeg ikke.

I Begyndelsen af dette År havde 
"Dansk Dermatologisk Selskab"   50 Års Jubilæum. I den Anledning stod der i "Politiken" for 1. januar at læse et Interview med dansk Dermatologis første Mand, Professor ved Rigshospitalet, Dr. med. H. Haxthausen.  Interviewet slutter med disse Ord:
"Jeg har selv set, at kloge Koner har anordnet fornuftige Behandlinger; men jeg vil nu ikke anbefale helt at springe Lægerne over."

Og på Interviewerens Spørgsmål, om Kosten spiller nogen Rolle, når man lider af Hudsygdomme, svarer Professoren:
"Det kan den gøre. Vi foreslår ofte en Diæt i vegetarisk Retning, og nogle Patienter er begyndt med Råkost. Men vi har ingen Erfaring for, hvor nyttigt det er".

Ja, men når førende Dermatologer ingen Erfaringer har om Råkost, var det så ikke på Tide, at de skaffede sig en sådan, og når man som Professoren er storstilet nok til ikke at føle det som et Prestigetab at måtte indrømme Værdien også af "kloge Koners" Behandling, ville det da være urimeligt, om man med de her fremførte Resultater for Øje prøvede Behandling med Diæter og Urter som foreslået af Naturopat, Dr. A. O. Hansen, der jo netop ikke vil springe Lægerne over.
Skulle Patienter derved komme sig, vil de sikkert ikke lade sig deres Glæde derover berøve, fordi der var dem, der hævdede, at det gode Resultat måtte ses i Lys af Sygdommens bekendte Lunefuldhed.

Sluttelig vil jeg kun bemærke, at denne Pjece kan købes i enhver Boghandel.

August 1949.

KJER-PETERSEN

Se Breve fra Dr. A. O. Hansens Patienter under Natur-Helbredelse II og III
 

Health News 2001

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012