Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Hvad man bør vide om medicin og bivirkninger

Som medlem af Sundhedsvæsenets patientklagenævn ser jeg klager fra patienter, der mener, at de har fået forkert medicin, eller at de ikke er blevet tilstrækkeligt oplyste om, hvilke bivirkninger medicinen kan medføre. Af Lone Scocozza

Hovedparten af al medicin har bivirkninger. Det kan være i småtingsafdelingen som f.eks. hovedpine, kløe eller mavebesvær, men det kan også være langt alvorligere, f.eks. at hjerte, nyrer og lever påvirkes med dødelig udgang.
Nogle får bivirkninger og andre ikke. Det kan være svært at afgøre, hvem der er i risikogruppe, og hvor stor risikoen er. Før et lægemiddel bliver frigivet til salg, skal det firma, som har fremstillet det, have afprøvet stoffet i en række forsøg. Først på menneskelige celler, så på dyr og til sidst på både raske og syge forsøgspersoner. Resultaterne af disse forsøg bliver dernæst, her i Danmark, forelagt Lægemiddelstyrelsen, der afgør, om midlet kan markedsføres. Som grundlag for styrelsens vurderinger ligger medicinalfirmaernes egne resultater fra de kliniske forsøg, hvilket jo godt kan vække til eftertanke. Et andet problem er, at forsøgene er udført på en meget lille del af befolkningen i forhold til de mange, der evt. vil komme til at bruge medicinen. Det betyder, at der vil kunne forekomme bivirkninger, som endnu ikke er kendte, når godkendelsen gives.

For at sikre at også disse bivirkninger bliver samlet op i det lange løb, så de kan indgå i lægernes overvejelser, når de udskriver medicin til deres patienter, har vi i Danmark også et bivirkningsnævn. Det har til opgave løbende at indsamle viden om bivirkninger, som blandt andet indberettes fra sygehuse og praktiserende læger, når medicinen er i brug. Her har vi imidlertid et stort problem, både i Danmark og i USA: Der bliver indberettet alt for få bivirkninger i forhold til dem, der faktisk forekommer. Fagfolk anslår, at indberetningerne kun dækker mellem 5 og 10% af de faktisk forekommende bivirkninger og dødsfald. Det betyder, at der i Danmark, hvor der årligt indberettes omkring 1.500 bivirkninger, heraf ca. 40 med dødelig udgang, dér kan vi regne med, at det virkelige antal bivirkninger overstiger 15.000 med 400 dødsfald. I USA regner man således med, at antallet af døde af medicinbivirkninger langt overstiger antallet af døde af medicinmisbrug.

Hvad kan man som patient gøre ved det? For det første kan man bede sin læge om at slå op i Lægemiddelkataloget (eller man kan selv gøre det på biblioteket eller apoteket) for at se, hvad der allerede er registreret om bivirkninger, og i hvilke tilfælde der advares mod brug af lægemidlet. Det kan f.eks. være advarsler til gravide eller ammende kvinder. For det andet skal man huske at fortælle sin læge, hvis man samtidig tager anden medicin. Mange bivirkninger opstår nemlig ved, at forskellige lægemidler virker ind på hinanden og hermed forstærker eller forringer effekten af medicinen. For det tredje skal man lytte til sin krop, der ofte fortæller én, hvis man ikke rigtig kan tåle præparatet, eller hvis dosis er for høj. Man skal nemlig huske på, at doseringerne er udregnet på basis af en lille gruppe forsøgspersoner, og at vi hver især har en meget forskellig biologisk omsætning af de stoffer, vi indtager. Her kan en smule anti-autoritetstro være på sin plads. Lægen har som regel kun Lægemiddelkataloget at holde sig til, patienten derimod sine egne signaler.
Hvis det endelig går galt, og man får skader af et lægemiddel, så kan man søge erstatning hos Patientforsikringen, hvis skaden er sket efter den 1.1.1996.
Patientforsikringen har følgende adresse og telefonnummer: Nytorv 5, 1450 København K., tlf. 3312 4343. 

Kilde: Med tilladelse fra Lone Scocozza og bladet IN. www

Health News 2001

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012