Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Magnesium

I september 1983 berettede videnskabsmænd i Stuttgart-Hohenheim i Tyskland om ny indsigt i magnesiumterapien.

Inden for rammerne af det 6. årsmøde i det tyske selskab for magnesiumforskning (den 23. september 1983) blev det stadigt tydeligere, at der allerede foreligger sikker viden, som også kan overbevise tvivlere om magnesium-terapiens værdi.

Resumé: Det blev gjort gældende og bekræftet, at magnesium

  • virker som antisyrefaktor til beskyttelse af mennesker mod syreregnens nedbrydning af naturen og mennesker. 
  • øger tumorpatienters appetit og velvære 
  • helbreder et bredt spektrum af reumatiske lidelser 
  • modvirker gennemblødingsforstyrrelser og hjerteinfarkt 
  • bedrer mindst 25% af epilepsipatientemes kemifunktion 
  • er en forudsætning for sportslige toppræstationer 
  • modvirker hjertespasmer/kramper 
  • modvirker for tidlige fødsler 
  • forebygger nedbrydningen af knoglernes kalk ved høj indtagelse af protein daglig (ca. 70 g) 
  • modvirker stress og nervelidelser

Dette viser vigtigheden af Mega-Magnesium ordinering ved mangfoldige sygdomme.

Magnesium i lægelig praksis hos tumorpatienter og epileptikere.  Den for tiden verdensomspændende diskussion om  skovdød  på grund af miljøskader foranledigede Höfle (Darmstadt) til i indledningsreferatet at henvise til, at det allerede i årene 1950-59 i Darmstadt lykkedes af forhindre beskadigelser af frugttræer og vinstokke fra sur regn ved hjælp af en magnesiumindsprøjtning af bladene. 

Da magnesium som fysiologisk calcium-antagonist efter Höfles erfaringer har gunstige virkninger på smertetilstande i den metastatiske, osteolytiske destruktion af skeletsystemet og på det hypercalcæmisk betingede ubehag og appetitløsheden hos tumorpatienter, diskuteres magnesiums timorakachexieforhalende virkning i kombination med calcitonin. Magnesium nedsætter  epileptikeres  primære anfaldsberedskab gennem sin virkning på synapserne og anbefales som fysiologisk basisbehandling.

På grundlag af egne erfaringer kunne Schreiber (Glücksburg) i årtier iagttage, at røntgenologisk påviselige arthrotiske forandringer og de denned smertefulde bevægelsessygdomme kunne helbredes med en Mega Magnesium-terapi uden indtagelse af antireumatica i løbet af 3 måneder. Schreiber anbefaler derfor magnesium ved slynge-traumer (Schleudertraumen) og giver magnesiuminjektioner ved nakke-skulder-arm-syndromet fremfor de almindelige behandlingsmetoder.

Hyppigheden af  hjerteinfarkt  tager til verden over. For tiden ligger antallet af tilfælde på 22-25/ pr. 10.000 personer. 

En tetani manifesterer sig gennemsnitlig ved 26-års alderen, hos tetanikere med forbigående cerebrale gennemblødningsforstyrrelser allerede mellem det 11. og 15. leveår. Cerebrale ischæmier optræder fra ca. det 30. leveår og fører ved 20% af patienterne i gennemsnitsalderen på 40 år til invalidering. En langtidsundersøgelse over 12 år viste hos 104 tetanipatienter med transistoriske, cerebrale ischæmier et signifikant lavt magnesium-spejl i forhold til normale personer. Prognosen om disse patienters levealder kunne forbedres gennem en højtdoseret magnesiumbehandling (300-600 mg/dagl) Hos 25% af epilepsipatienterne kunne Fehlinger bedre de terapeutiske resultater med en supplerende magnesiumdosis.

Böhmer og hans kolleger (Frankfurt) gjorde det klart, at et optimalt serum-magnesium-indhold er forudsætning  for sportslige toppræstationer.-  Undersøgelser hos de nationale mandskaber for sejlere, roere og cykelryttere viste, at der under træningen og konkurrencerne blev udskilt store mængder af natrium, kalium, calcium og klorid. Hos godt trænede sportsfolk er elektrolyt-tabene mindre end hos mindre veltrænede atleter. Mens værdierne for natrium og klorid stiger kontinuerligt, reduceres i løbet af træningen udskillelsesværdierne for de andre elektrolytter i begge grupper. Erstatningen af elektrolytter og også af anion/klorid anbefales til præstationsforøgelse.

Ifølge nye undersøgelser af Ulshöfer og hans kolleger (Marburg) kan magnesiums rolle ved forhindringen af calcium-oxalatstene ikke forklares med stigningen af opløsningsproduktet fra calcium-oxalat. Sandsynligvis istandkommer den profylaktiske virkning af oral magnesiumtilførsel gennem indflydelse på stress, oxalatmetabolisme og en virkning på krystalliseringsinhibitorerne.

Magnesium og hjerte.  Leder og hans kolleger (Freiburg) fandt hos rotter med magnesiummangel en tydelig rest af plasma-magnesium, mens calcium-indholdet i plasmaer ikke blev påvirket. Selv om den profylaktiske betydning af et optimalt serummagnesium-spejl til forhindring af koronarspasmer og den calcium-antagonistiske effekt af magnesium er uomstridt, så synes ifølge de nyeste undersøgelser af Ngyen Duong og kolleger (Ulm) en hypomagnesæmi som udløsningsfaktor for koronarspasmer at være tvivlsom.

En arbejdsgruppe i Forbundssundhedsministeriet kunne efter en rapport af Havestadt og kolleger (Berlin) bekræfte Mantheys (Heidelberg) resultater, gående ud på, at serum-magnesium- indholdet hos patienter med ventrikulær arrhytmi (ekstra hjerteslag) er signifikant lavere end hos sammenligningspersoner. En intensiv magnesium-terapi fører ikke kun til forøgelse af serum-magnesium-spejlet og af erytrocyten-magnesiet, men også til terapiresult at ved ventrikulære arrythmier. Magnesium burde derfor inddrages i den nuværende terapi, også for at undgå eller reducere bivirkningerne af terapien med antiarrythmika.

Resultatet af dobbeltblind-undersøgelsen på 76 personer med intravenøs magnesium-sulfatinfusion, foretaget af Morton og kolleger (Ottowa, Canada), ved akut myokardinfarkt viser, at ikke blot infarktstørrelse og hyppigheden af ventrikulære arrythmier kunne reduceres, men også den som standardterapi anvendte lidocain-dosis kunne signifikant nedsættes. Desuden bedredes i magnesium-gruppen almenbefindendet, og også smerterne forsvandt hurtigere end i kontrolgruppen.

Magnesium og graviditet, magnesium og ernæring, magnesium og sports-udøvere Selv om magnesiummangel hos kaniner ikke har nogen indflydelse på drægtigheden, kuldstørrelsen og pregesteron-indholdet, falder ifølge undersøgelser foretaget af Kamphues og kolleger (Hannover) magnesiumindholdet i placenta og frugt signifikant. Der består en snæver forbindelse mellem serum-magnesium-indholdet hos moderdyrene og de nyfødte på fødselstidspunktet.

Da kvindens svangerskab udgør en magnesium-mangelsituation, og da dette er en mulig årsag til for tidlige fødsler, bør der i alle tilfælde gennemføres en magnesium-tilskudsterapi under svangerskabet. Laboratorieundersøgelser foretaget af Spätling og kolleger (Zürich) gav ved en terapi med 40 mmol magnesium per dag som infusion en stigning over gennemsnittet af HPL- koncentrationen.Vurderes dette som et parameter for et bedre placenta-stofskifte, så har man med magnesium muligheden for en målrettet terapi ved utero-placentar insufficiens under svangerskabet.

Disse iagttagelser har stor værdi for mennesker, der indtager store mængder protein fra soja, kød, æg, ost, mælk mm. Derfor ser man ofte anvendelse af udligningskemi ved brug af mega dosering af magnesium.

Efter en fastlagt diæt med forhøjet tilførsel af protein, som hos sportsudøvere ofte ligger på 70 g per dag, fastslog Matzkies og kolleger (Bad Neustadt) en signifikant merudsondring af calcium og en forøget magnesiumudskillelse i urinen. Dette forklares med en forøget nedbrydningsrate af calcium fra knoglerne.

Magnesium, stress og bestemmelses-metoder. Den stressbeskyttende virkning af magnesium-aspartathydroklorid viste sig ifølge Schumm og kolleger (München) også ved nedsættelse af transporttabet ved fedegrise og grise. På baggrund af disse undersøgelser lader sig i første omgang udlede, at kødkvaliteten påvirkes positivt af magnesium-aspartathydroklorid. Den rutinemæssige bestemmelse af elektrolytter burde hyppigere udføres på klinik og i praksis, da de ifølge Rilling (Stuttgart) formidler væsentlig viden om terapien i praksis.

Hos 4 forsøgspersoner med familiær magnesium-mangel lå magnesiumværdierne i blandingsspyttet og i tårefloden højere end hos en kontrolgruppe. Ifølge Rieg og kolleger (Stuttgard/Hohenheim) hæver en behandling med magnesium-aspartathydroklorid serum-magnesium-spejlet og fjerner de spasmatiske lidelser hos forsøgspersoneme, men de andre parametre påvirkes ikke. Kun i blandingsspyttet ændres Ca-Mg-kvotienten. Disse fund viser, at magnesiumindholdet i blandingsspyt og tåreflod hverken genspejler den aktuelle magnesiumstatus eller er et mål for det fri, ikke proteinbundne serum-magnesium.

Man må af ovenstående konkludere, at en 3 måneders Mega-Magnesium kur vil sætte mange magnesiumskævheder på plads.

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012