Artikler: 7000  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

  Artikler & Produktviden
  Produktfakta
  
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Medi-Test Combi-9 og -10

SKJULT VIDEN. Skal det holdes hemmeligt, fordi man kan ødelægge nogens indtjening? Eller mener man, at folk er for dumme til at forstå det?

Det skulle man i hvert fald tro, siden ingen ved noget om den geniale og videnskabeligt udviklede måletest, der fortæller om, hvorvidt hele 9 eller 10 kropsfunktioner er i orden. Vi tror, at mange ikke ønsker, at folk skal bruge denne forebyggende testmetode, der bare koster 2,50 kr. pr. gang.
Spørg i din helsekostforretning, og få klar besked om denne geniale testmetode!

Se illustration om anvendelsen til sidst i artiklen!

MEDI-TEST COMBI-9:

50 test-strimler til hurtig påvisning af blod, urobilinogen, bilirubin, protein, nitrit, ketonstoffer, ascorbinsyre og glucose i urinen samt til bestemmelse af pH-værdi.

Brugsanvisning: Test-strimlen dyppes i ca. 1 sek. i frisk urin (ikke over 4 timer gammel). Stryg kanten af mod beholderen for at fjerne overskydende urin. Sammenlign efter 30-60 sek. test-strimlens farveskala med emballeringens farveskala (kolonnen længst til venstre, pilene på test-strimlen og ved kolonnens bund angiver retningen for den korrekte placering). Er der fuldstændig overensstemmelse mellem de to skalaer, optræder ingen af de testede stoffer i urinen i patologiske mængder. Er der afvigelser mellem skalaeme, kan dette være tegn på en patologisk tilstand hos patienten. 

For de enkelte stoffer gælder:

Blod:  Test-strimlen farves enten ensartet eller kornet grønlig; farveafvigelsen måler af erythrocyter (ery), dvs. røde blodlegemer, pr. microliter (1 microliter = 1 milliontedel liter). Blod i urinen kan indicere  urinvejsinfektion urinvejscancer, polyp i blæren.

Urobilinogen:  Test-strimlen farves let rødlig; urobilinogen kan indicere visse  leverlidelser og febersygdomme.

Bilirubin:  Test-strimlen farves svagt rødlig; bilirubin i urinen kan være tegn på  unormal funktion af lever og/eller galdeblære.

Protein: Test-strimlen farves let grønlig. Protein i urinen kan indicere  nedsat hjertefunktion nyrelidelser og  febertilstande.

Nitrit:  Enhver rosa-farvning af test-strimlen betyder  bakteriel urinvejsinfektion; farveintensiteten siger ikke noget om graden af infektion.

Keton:  Test-strimlen rosa-farves; ketonstoffer i urinen  angiver forstyrrelser i kulhydratstofskiftet, og evt. diabetes.

Ascorbinsyre:  Test-strimlen taber sin oprindelige blå farve; da allerede meget små mængder ascorbinsyre virker forstyrrende især ved lave blod- og glucose-koncentrationer, må blod- og glucosetesten gentages ved positiv ascorbinsyrereaktion, dog tidligst 10 timer efter den seneste C-vitamin-tilførsel. Rimelige måleværdier af ascorbinsyreudskillelse giver øget sikkerhed for  kropsafgiftning af tungmetaller.

Glucose:  Test-strimlen skifter farve til blågrøn, farvning til gul og svagt grøn angiver normaltilstand; farveafvigelsen måler mg/dl. Glucose i urinen kan være et tegn på diabetes.

pH-værdi:  Hos mennesker, der ikke har forståelse for sundhed, ligger pH-værdien omkr. pH 5 og 6, men den skal i sundhedssammenhænge ligge mellem 6 og 7, helst 7, så slider der mindst på knogler og brusk. Farveskalaen tillader en klar differentiering af pH-værdien mellem pH 5 og pH 9.

Forhandler:

Natur-Drogeriet A/S - 8263 Hørning tlf. 8692 3333 - fax 8692 3343 - www.Natur-Drogeriet.dk

Beholderen lukkes straks efter brug og opbevares på et tørt og køligt sted (under 30° C).

MEDI-TEST COMBI-10:

MEDI-TEST COMBI-10 påviser som MEDI-TEST COMBI-9 blod, urobilinogen, bilirubin, protein, nitrit, keton, ascorbinsyre, glucose, pH-værdi (se anden side) i urinen, men dertil også leukocyter (hvide blodlegemer).

Brugsanvisning:  Bemærk, at reaktionsfarven for leukocyt-testfeltet skal sammenlignes med farveskalaen  efter 60-120 sek. (mod 30-60 sek. for de andre målinger). 

Specielt om leukocyt-testen:  Testen beror på granolocyternes esteraseaktivitet. Dette enzym spalter en carbonsyreester. Den derved frisatte alkoholkomponent reagerer med et diaziumsalt ved at producere et violet farvestof. 

Testen registrerer værdier fra ca. 10-25 leucocyter/mcl urin. Farvninger, der ikke kan henføres til det negative sammenligningsfelt og svage violette farvninger efter 120 sekunder, må vurderes positivt. 

Farvesammenligningsfelterne svarer til følgende leukocyt-koncentrationer: 

negativ (normal), 25, 75, 500 leukocyter/mcl. 

En afsvækket koncentration kan forventes ved proteinudskillelser over 500 mg/dl og en glucosekoncentration over 2g/dl, samt ved indtagelse af præparater med cephalexin hhv. gentamycin. Bakterier, trochomonader og erythrocyter reagerer ikke med denne test. Udskillelser af bilirubin, nitrofurantion og andre stærkt farvende forbindelser kan dække reaktionsfarven. Ved tests hos kvindelige patienter kan vaginale udflåd forårsage en falsk positiv reaktion.

Forhøjede/nedsatte leukocyt-værdier ses ved 1) infektioner, 2) allergier og 3) parasitlidelser.

Testen er enkel, præcis og praktisk - urinanalyse på ca. 60 sekunder!

1) Dyp teststrimlen i urinen i ca. 1 sekund

 

 


2) Stryg den på kanten af beholderen for at fjerne overskydende urin

 3) Vent 30 sekunder

 

 


4) Sammenlign teststrimlen med farveskalaen på emballagen efter 30-60 sekunder. det bedste tidspunkt er efter 30 sekunder. Farveforandringer efter mere end 2 minutter er uden betydning.

 

 

 

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012