Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Krig og kræft - et stofskifteproblem?

Af Wilhelm Kanne, sen.

Mælkesyreholdige levnedsmidlers betydning for sundheden og fordøjelsesprocessen har igennem længere tid været videnskabeligt bevist. Den nordtyske bagermester Wilhelm Kanne opdagede allerede i 1970 de mange sundhedsfremmende aspekter ved brødkornsmælkesyrer og har skabt produktet "Brottrunk". Han har fremlagt sine rige erfaringer i sammenhæng med kræft for offentligheden på Biomedica-kongressen i Tyskland.

"Ifølge WHO's undersøgelser er ca. en tredjedel af alle kræfttilfælde ernæringsbetinget. Selv om der ikke findes nogen universel antikræft-diæt, så er det i dag entydigt dokumenteret, at organismens evne til at helbrede sig selv kan fremmes afgørende ved hjælp af ernæringsfaktorer", skriver den kendte kræftspecialist dr. Med. György Irmey i forordet til min kommende bog om kræft. Og han fortsætter: "Ikke blot det enkelte menneske, men hele verden som en sammenhængende organisme lider af kræft. Ligesom kræftcellerne, der i det enkelte menneske formerer sig radikalt og uden hensyn til omgivelserne, har talrige menneskers hensynsløse egoisme bragt jorden som organisme i en kritisk situation, som massivt truer dens overlevelse."

Kræft i sammenhæng med verdensbegivenhederne
En helhedssyn på kræft er også udgangspunktet for min aktuelle redegørelse i bogen, samt i foredrag og på seminarer. Mine overvejelser er opstået igennem 15 år med intensive og resultatrige iagttagelser og forskning. Jeg har opdaget sammenhænge mellem vores levevis, især vores ernæring, og vores sundhed, mens også med verdensbegivenhederne. Har samtidig opdaget adfærdsformer til effektivt at imødegå kræft, denne menneskehedens svøbe. Grundlaget har ofte været beretninger og breve fra de ramte - syge som helbredte. Ca. 1.000 meget gode tilbagemeldinger - ofte beskrevet som mirakelhelbredelser - har jeg samlet indtil i dag.

Hvad har kræft at gøre med krig? Hvor er fællesnævneren? Dette antydes i talemåder som "krigen er brudt ud", eller "kræften er brudt ud". Begge har en høj dødelighed til fælles. Hos begge er der noget, der ikke er i orden, noget der er kommet ud af balance. "Stofskiftet" fungerer ikke mere. Ved alvorlige sygdomme er organismens stofskifte for det meste forstyrret. Når alt fungerer, det vil sige, når ernæringen er rigtigt sammensat, tarmen arbejder rigtigt, kroppen har en god gennemblødning, cellernes forsynet med ilt, og de rigtige vitaminer, mineraler, fedtstoffer, proteiner og kulhydrater trænger ind i vævet, er der skabt forudsætninger for at opretholde sundheden.

Ernæring og fordøjelsesapparat
Fordøjelsen er forstyrret ved enhver sygdom. Således er det altid hele mennesket, der er sygt, ikke blot en del af det. Derfor skal tarmsymbiosen bringes i orden. "Døden sidder i tarmen", hedder det, og ikke uden grund.

Imidlertid er den antagelse, at det hele korn ernæringsfysiologisk er det bedste, ikke ganske rigtig. Ernæringseksperten Udo Pollmer forklarer hvorfor: "Intet levende væsen, heller ikke planter, lader sig gerne spise. I tilfælde af fare kan dyr løbe bort, men ikke planter. De må derfor beskytte sig mod den sultne omverden på en anden måde. Ca. 5% af deres tørmasse består af forsvarsstoffer imod alt og alle, uanset om det er mikrober, insekter, mus eller mennesker. Udrustet med bitterstoffer fordriver de skadevoldere. Med giftstoffer, såkaldte antinutriva, forstyrrer de vores fordøjelse, idet de hindrer optagelsen af næringsstoffer. Planteæderne har naturligvis også "oprustet": med indtil fire maver fordøjer, fermenterer og tygger de for at opløse ernæringen. Fjerkræ har desuden en kro.

Vi kender nu en hel række af substanser, som f.eks. phytin eller alkylresorciner og arabinoxylaner i rug, glukaner i byg og specielle pentoser i hvede, som hæmmer fordøjelsen hos mange dyr og naturligvis også hos mennesker. De samler sig alle i kornets mest værdifulde lag, i kimen og i det proteinlag, der omgiver kornet, aleuronlaget".

Trods disse indlysende forhold bør man ikke give afkald på fuldkornsbrød, forudsat at der sker en fermentering og syrning før bageprocessen. For herunder bliver de vigtigste naturlige giftstoffer nedbrudt, sådan at fuldkornsbrødet bliver lettere fordøjeligt.

Brød som helbredelsesmiddel
Blodparametret forbedres under brødfortæringen, og forringes, når der spises mindre brød. Når blodet er inficeret af forgiftede levnedsmidler, kan man heller ikke klare sig åndeligt. Og mange mennesker, der har prøvet at klare sig med ensidige diæter uden brød har mange gange ikke mistet blot nogle "pund", men også sundheden.

Firmaet Kanne har i 15 år fremstillet Brottrunk af kornsorterne rug, hvede og havre - alle økologisk dyrket. Basis er brød, bagt i en speciel proces. Det blandes med brøndvand og behandles over et længere tidsrum gennem gærings- og fermenteringsprocesser. Derved opstår der helt nye, såkaldte brødkornssyrebakterier. De er syreresistente og har en pH-værdi på 2,9. I én milliliter findes i gennemsnit 5 millioner kolonidannende mælkesyrebakterie. Disse bakterier har egenskaber, der hidtil har været ukendte for videnskaben.

Internationale fagfolk, medicinere og videnskabsfolk har beskæftiget sig med fænomenet mælkesyrebakterier. De har foretaget kliniske tests med dette levnedsmiddel på raske og syge, samt jordbundsundersøgelser med kontamineret jord. Planter af alle arter og vandløb er blevet behandlet med det. Brødkornsyre er også blevet sat ind i dyrestalde.

Imponerende forskningsresultater
Efter 12 års indgående forskning står det fast: Brottrunk-mælkesyre er et probioticum. Den virker dræbende på patogene, altså sygdomsfremkaldende kim og er i stand til at nybesætte menneskers og dyrs fordøjelseskanal med symbionter, de livsvigtige bakterier.

I Kanne-Brottrunk findes som mælkesyrebakterier lactobacillusarter, især Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus alimentarius, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus farciminis, Lactobacillus brevis, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus fermentum og/eller fructivorens.

Disse positive virkninger på den levende organisme viser sig ived, at ilt-partialtrykket stiger, og blodparametrene normaliseres. I mange tilfælde stabiliseres og styrkes desuden immunsystemet. Undersøgelserne bekræfter også, at man føler sig bedre, regelmæssigt indtrufne influenzatilfælde bliver færre og mildere, man har mere energi og kan overkomme mere.

Firma Kanne er i stadig kontakt med over 100 læger, med rekreationshjem og sygehuse - hvilket garanterer tilbagemeldinger og informationer om Brottrunks virkemåder. Her viser det sig, at kombinationen med andre velkendte terapimetoder - fytoterapi eller antibiotika - er en mulighed, som bedrer sundhedstilstanden betydeligt hurtigere.

Ved siden af de undersøgelser, der gennemføres af anerkendte videnskabsfolk og medicinere, er der bl.a. gennemført praktiske forsøg på bondegårde med svin, køer, høns og fjerkræ af enhver art. Disse undersøgelser er dokumenteret, altså videnskabeligt vurderet for at få et samlet overblik.

Grundforskninger er afsluttet. Af det "daglige brød" er blevet et koncentrat, som dog ikke kan erstatte brødet, fordi dette igen er noget helt andet, nemlig en stigning af de i forvejen medicinske egenskaber ved brød. 

Et konkret tilfælde
Følgende tilfælde er afsikret på bedste måde med lægelige journaler. Hos en 64-årig mand lød specialistens opdagelse. Blærecarcinom, ikke operabel, fordi hjertet er for svagt og angrebet. Med ordene: "Jeg kan ikke forsvare det, De dør på operationsbordet", sendte lægen ham hjem. Efter min mening en rigtig og ærlig beslutning. På baggrund af hans sundhedstilstand fortalte man ham og hans kone, at man måske kun havde 3 måneder tilbage at levet i.

Først var parret chokeret, så sagde konen ordret: Jeg vil ikke lade dig dø, du drikker nu hver dag en flaske Brottrunk". Manden begyndte nu at indtage en flaske om dagen. Efter kl. 24 kunne han ikke falde i søvn igen, derfor stod han op g drak indtil kl. 1.30 endnu en flaske, mens han så fjernsyn. Altså en høj dosis, og hver nat gennem et helt år. Men først 1½ år senere konsulterede han den samme læge. Denne erklærede ham efter en grundig undersøgelse for fuldkommen rask.

Hvorledes er en sådan en forandring af organismen mulig? Hjertet var jo også impliceret. Hvad der lyder som en mirakel, lader sig ved nærmere betragtning delvis forklare. For det første havde manden en god livsvilje, og hans kone støttede ham. Viljen til overlevelse var meget stærkt udpræget hos begge. For det andet vågnede han instinktivt hver nat kl. 24 for at tage 750 ml Brottrunk til sig. Således kunne maven, tynd- og tyktarmen, samt nyrerne i de tidlige morgentimer - mens manden atter sov - arbejde i ro og optage energi. Og for det tredje overstrømmende han natten igennem sin krop med et levnedsmiddel, der nedbryder sygdomsfremkaldende kim, bringer ilt til cellerne, oversvømmer kroppen med enzymer, samt tilfører den mineraler og vitaminer i tilgængelig form, hvad der betyder, at organismen ikke bruger nogen energi til at forarbejde dette flydende kraftstof i organismen.

Endelig en yderligere kendsgerning: Efter at have drukket 750 ml Brottrunk på 90 minutter opstår der et helt naturligt søvnbehov. Selv stærke smerter bliver der dæmmet op for, og der sætter en helbredende søvn ind.

Dette fænomen har jeg selv opdaget efter et kravebensbrud. Smerterne var så stærke, at selv pakninger med Brottrunk ikke hjalp. Og smertestillende midler ville jeg ikke tage. Så kom jeg på den idé at bruge høje doser. Flere gange natten igennem drak jeg i ét drag et stort glas Brottrunk og faldt derpå igen i dyb søvn.

Man kan i dette tilfælde tale om en styrkelse gennem søvnen. Mere præcist sagt sker der en afgiftning af leveren og derved kommer det til et bedre velbefindende. Fænomenet med et langt bedre velbefindende opdagede jeg også i forbindelse med en salmonellaforgiftning, der varede to dage og var ledsaget af meget høj feber. I dette tidsrum drak jeg 6-8 flasker Brottrunk à 750 ml. En bekendt, der er professor i medicin, har bekræftet denne erfaring.

Kan denne højdosering overføres til kræftsyge? Afgørende i denne forbindelse er fordøjelsen, arten af kræft, og hvor meget fordøjelseskanalen er angrebet. Men det vèd kun en læge med godt kendskab både til sin patient og til Brottrunk.

Mælkesyrer i Brottrunk
L(+) og D(-) mælkesyre har, når disse mælkesyrer stammer fra Brottrunk, end anden virkning, end når mælk og kål (surkål) syrnes. Derfor må man i tilfældet Brottrunk tale om en brødmælkesyre.

Højre- og venstredrejende syre i Brottrunk har kun positive egenskaber.

Hvis det ikke forholdt sig således, ville Brottrunk have medicinske bivirkninger, som det er tilfældet med surkål og surmælksprodukter, der spises daglig.

250 g surkål om dagen skader organismen, fordi det kommer til afføring. Nøjagtigt som med ½-1 liter yoghurt eller syrnet mælk pr. dag, fordi kroppen ganske enkelt affører.

Det er ikke tilfældet med Brottrunk. Der kan omsættes 1 liter pr. dag i stofskiftet og tilmed over et længere tidsrum.

Det er bekendt, at D(-) mælkesyre kan være skadelig, det skyldes dog stofskiftet, hvoraf der fremstilles D(-) lactat.

Derfor har man fejlagtigt troet, at venstredrejende syre, altså D(-) lactat, er skadelig, og L(+) lactat er positiv eller fremmende. Dette synspunkt er forældet.

D(-) mælkesyre fra Brottrunk er efter min opfattelse endog kræftkiller nr. 1, mens L(+) mælkesyre også er vigtig for energistofskiftet. Den oplagres i kroppen ligesom D(-) lactat.

Men mælkesyrer givet enkeltvis og ikke i den levende galatforbindelse, fører til medicinske bivirkninger. Det har undersøgelser vist.

Health News   2002 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012