Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Fisk og forurening

Møde i Selskabet for Ernæringsforskning, den 12. september 1996

Persitente, chlorholdige forureninger i fisk - sundhedsmæssige aspekter
af afdelingsforstander John Christian Larsen, Institut for Toksikologi, afd. for Biokemisk og Molekylær Toksikologi.

"Den udbredte forurening af havmiljøet med en række persistente og fedtopløselige, chlorholdige forureningsstoffer bevirker, at disse stoffer opkoncentreres i fede fisk. Derfor er fede fisk en af de mest betydningsfulde kilder til menneskers indtagelse af disse stoffer. De sundhedsmæssigt mest betænkelige forureninger er: polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner ("dioxiner"), polychloreredc biphenyler (PCB) og DDT (dets hovedmetabolit DDE). De sundhedsmæssige effekter, som hyppigst kobles sammen med disse forureninger er kræftfremkaldende effekt, immuntoksisk effekt, og reproduktionstoksiske effekter. Især de reproduktionstoksikologiske effekter har på det seneste været sat i forbindelse med nedsat sædkvalitet hos mænd og adfærds- og indlæringsproblemer hos børn. Dioxiner og PCB dækker over komplekse blandinger af enkeltstoffer, som har forskellige toksikolgiske egenskaber, der både kan tænkes at spille sammen, men også modvirke hinanden. Således har nogle af stofferne østrogen effekt, mens andre er særdeles potente anti-østrogener.

Der vil blive gjort forsøg på at give en samlet vurdering af den sundhedsmæssige betydning af disse stoffer i fisk. På det seneste er der dukket yderligere, potentielt betydningsfulde forureningsstoffer op i fede fisk. Af disse vil indhold af bekæmpelsesmidlet toxaphen, og af de såkaldt chlorerede fedtsyrer blive omtalt. Den toksikologiske viden om disse stoffer er indtil videre særdeles mangelfuld".

Fisks placering i sygdomsforebyggelse og behandling
af Lektor Peter Mackmann, Forskningstitut for Human Ernæring.

"Magre og fede fisk er meget forskellige med hensyn til indholdet af langkædede n-3 fedtsyrer. I den biokemiske forskning er det næste udelukkende fed fisk og separeret fiskefedt som har været undersøgt, og der er herved blevet påvist en række markante effekter, som formentlig alle kan tilskrives n-3 fedtsyrerne. Flere af de fundne effekter anses at kunne forebygge hjertekarsygelighed. Visse interventionsundersøgelser og epidemiologiske observationer underbygger denne opfattelse, men andre har kontrasterende konklusioner. Væsentlige eksempler fra den senere tids forskning vil blive fremdraget".

Health News 2003

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012