Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

D-vitamin og cancer/kræft

Viden akkumuleret gennem de seneste ti år peger på, at man skal revurdere den klassiske opfattelse af D-vitamin-metabolismen.

Intracellulær hydroxylering af den mindre aktive meabolit 25(OH)D3 synes at spille en stor rolle for effekten af D-vitamin i mange væv. Dette forklarer paradokset vedrørende en manglende sammenhæng mellem cirkulerende serumniveauer af den mest aktive metabolit 1,25(OH)2D3 og effekter på cellulært niveau. Yderligere udviser incidensen af de hyppigste cancerformer, colon-, prostata- og mammacancer, en klar korrelation til graden af UVB-bestråling. Tværsnitsstudier har vist, at lave serumniveauer af 25(OH)D3 øger risikoen, mens høje niveauer beskytter mod colon-, prostata- og mamacancer.

Den påviste tilstedeværelse af intracellulære hydroxylaser i celler fra alle tre cancerformer understøtter denne hypotese. Kun i store prospektive studier kan man påvise den reelle effekt af D-vitamin-substitution på cancerrisiko, men de hidtil publicerede data understreger kraftigt behovet for substitution i den ældre population, ikke blot for at forebygge hypovitaminosis-D-myopati og hoftefraktuer, men også for at mindske risikoen for udvikling af cancer.

Som anført af Holick er S-25(OH)D3 >50 nmol/l nødvendig for adækvat dannelse af 1,25(OH)2D3 ved renal hydroxylering. Imidlertid kan det meget vel tænkes, at meget højere niveauer er nødvendige for at sikre tilstrækkelige intracellulære koncentrationer af 1,25(OH)2D3 til at forebygge udvikling af malignitet. Det er i talrige studier vist, at D-vitamin-substitution til ældre er en billig og sikker intervention, og baseret på de hidtil opnåede resultater må man anbefale, at S-25(OH)D3 holdes over 50 nmol/l.

Endelig afklaring af, om S-25(OH)D3 eventuelt bør ligge på et endnu højere niveau, må afvente resultatet af kommende store prospektive undersøgelser på området.

D-vitamin og prostatacancer
Prostatacancer er mere udbredt blandt sorte amerikanere end blandt hvide, og nordligt beliggende lande som Danmark og Norge er blandt de lande med den højeste forekomst.

I et finsk studie fandt man, at lave D-vitamin-niveauer øgede den relative risiko for prostatacancer med en faktor 2-3

Ref.: Ahonen MH, Tenkanen L, Teppo Let al. Prostate cancer risk and preadiagnostic serum 25-hydroxyvitamin D levels (Finland). Cancer Causes Control 2000;11:847-52.

D-vitamin og mammacancer
Lave calcium- og D-vitamin-niveauer øger celleproliferationen af brystcancerceller. Der er påvist en klar korrelation mellem VDR-polymorfier og risikoen for mammacancer. I en nylig analyse af kvinder fra den store amerikanske NHANES-kohorte har Schwarz et al vist, at kvinder med højt S-25(OH)D3 udviste en 50% reduktion i risikoen for mammacancer.

Ref.: Lipkin M, Newmark HL. Vitamin D, calcium and prevention of breast cancer: a review. J Am Coll Nutr 1999;18:3925-7S.

D-vitamin og coloncancer
Allerede i 1980 blev der hypotetiseret en sammenhæng mellem D-vitamin-status og risiko for coloncancer. Siden er det vist, at indtagelse af mere end 3,75 mcg D-vitamin/dag reducerer forekomsten af coloncancer med 50%. I et case-kontrol-studie omfattende 25.600 personer påvistes reduceret forekomst af coloncancer ved S-25(OI-1)D3 >65 nmol/l.

Ref.: Garland CF, Garland FC, Gorham ED. Can colon cancer incidence and death rates be reduced with calcium and vitamin D? Am J Clin Nutr 1991;54: 193S-210S.

I amerikanske studier er der vist en tydelig gradient med stigende forekomst af mamma-, prostata- og coloncancer fra syd til nord. Helt for nylig har Grant påpeget, at 14 forskellige cancerformer, (bl.a. c. pancreatis, c: renis og myelomatose) synes at udvise en sammenhæng med UVB-bestråling. Baseret på epidemiologiske og meteorologiske data vedrørende soleksposition har han kalkuleret, at 15.000 amerikanere dør hvert år af cancer, som kunne forebygges med øget eksposition til UVB. En sandsynlig forklaring på denne gradient er, at UVB-bestråling gennem D-vitamin-syntese beskytter mod cancerudvikling.

NB: Natur-Drogeriets D-vitamin præparater er af Ugeskrift for Læger (22. juni 2009) blevet anbefalet som Danmarks billigste.

Ref.: Garland CF, Garland FC, Gorham ED. Calcium and vitamin D. Their potential roles in colon and breast cancer prevention. Ann N Y Aced Sci 1999;889.
Lipkin M, Newmark H, Boone CW et al. Calcium, vitamin D, and colon cancer. Cancer Res 1991;51:3069-70.
Schwartz GG, Hulks BS. Is vitamin D deficiency a risk factor for prostate cancer? (Hypothesis). Anticancer Res 1990;10:1307-11.
Freedman DM, Dosemeci M, McGlynn K. Sunlight and mortality from breast, ovarian, colon, prostate, and non-melanoma skin cancers a composite death certificate based case-control study. Occup Environ Med 2001;59:257-62. 21. Grant WB. An estimate of premature cancer mortality in US due to Inadequate doses of solar ultraviolet-B radiation. Cancer 2002;94:1867-75.
Reinhold Vieth. Vitamin D Nutrition and its Potential Health Benefits
Cancer and other Conditions. Journal of Nutritional & Environmental Medicine (2001) 11, 275-291.

Kilde: Henning Glerup i Ugeskrift for Læger 166/1-2, 5, januar 2004.

Hvis du ikke får D-vitamin nok gennem den daglige kost og sollys, så læs her: Vitamin D - gammel autoritær viden dur ikke.

Health News 2004

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012