Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Lutein Complex og aldersbetinget makulær degeneration: beviserne

Hovedkonklusioner

  • Den overvejende del af undersøgelserne viser en tydelig forbedring af den makulære pigmenttæthed (MPD) hos personer, der får lutein - enten som tilskud eller via kosten.
  • Tilskud med renfremstillet krystallinsk lutein forbedrer synsevnen hos patienter med aldersbetinget makulær degeneration (AMD).

Lutein er kendt viden om som "næringsstoffet, der beskytter øjet". Det ry har det fået på baggrund af en omfattende mængde forskningsresultater, bl.a. fra undersøgelser, der påviser aflejring i vævet, observationsstudier, som viser et omvendt forhold mellem luteinindtag og øjensygdom, og interventionsundersøgelser, som viser, at luteintilskud resulterer i øget luteinniveau i øjet og endog forbedret synsevne hos patienter, der lider af bestemte øjensygdomme som f.eks. aldersbetinget makulær degeneration (AMD).

Der findes en stor mængde lutein i makula, som er det lille område på nethinden, der styrer vores centralsyn og skarpsyn. Det makulære pigment (MP) er det gule pigment inden i makula, som beskytter vævet mod skadelig iltningspåvirkning fra blåt lys, og som udelukkende består af lutein og dets søsterstof zeaxanthin. Ud af de ca. 600 carotenoider, der forekommer i naturen, findes kun en lille håndfuld i menneskets blod. Og ud af denne håndfuld har naturen valgt, at kun lutein og zeaxanthin skal findes i makula. Alene dette faktum tyder på, at lutein spiller en afgørende rolle for vores øjne. Men de videnskablige beviser skal vurderes samlet, når man ønsker at fastslå, om et næringsstof nu også rent faktisk har en gavnlig indflydelse på vores helbred. Heldigvis findes der en righoldig mængde undersøgelsesdata, der understøtter den rolle, som lutein spiller i forebyggelsen af AMD.

Tabel 1: Observationsstudier, der viser et omvendt forhold mellem lutein og AMD

 

Studie

Fokus

Resultat(er)

Seddon et al. 1994

Carotenoider fra kosten og risiko for AMD

Betydeligt omvendt forhold mellem luteinindtag og risiko for AMD

Curran-Celentano et al. 2001

Luteinindtag, blodindhold og MPD

Betydelig positiv sammenhæng mellem hhv. luteinindtag og blodindhold af lutein og MPD

Bone et al. 2001

Luteinkoncentration i nethinden og risiko for AMD

Betydeligt omvendt fohold mellem luteinkoncentration i den centrale nethinde og risiko for AMD

Broekmans et al. 2002

Blodindhold af lutein og zeaxanthin, lutein i fedtvæv og MPD

Betydelig positiv relation mellem blodindhold af lutein og MPD (hos mænd)

Berstein et al. 2002

Luteintilskud og MPD hos AMD-patienter

MPD var betydeligt højere hos de AMD-patienter, der fik luteintilskud i forhold til dem, der ikke fik tilskud

Der findes en række observationsstudier, som viser sammenhængen mellem luteinindtag, blodets indhold af lutein, makulær pigmenttæthed (MPD) og risikoen for AMD hos mennesker (se tabel 1). Selvom disse undersøgelser, hvoraf de fleste er nye, belyser sammenhængen mellem lutein fra kosten og (a) øget MPD og (b) formindsket risiko for AMD fra et observationssynspunkt, så kan de ikke bruges som direkte bevis for, at der er en sammenhæng mellem indtagelse af lutein og en specifik gavnlig indvirkning på helbredet. Der er brug for kontrollerede interventionsundersøgelser på mennesker, før man kan fastslå, at der er en årsagssammenhæng. Når spørgsmålet er øjets sundhed, bliver der offentliggjort flere og flere undersøgelser, som går i dybden med undersøgelser af den direkte indvirkning på den makulære pigmenttæthed af lutein både fra kosten og i form af kosttilskud.

I alt seks undersøgelser vedr. luteins indvirkning på MPD hos mennesker er blevet offentliggjort i medicinske journaler - og alle seks viser en positiv indvirkning på MPD fra både luteintilskud og lutein fra fødevarer som f.eks. grønne bladgrønsager. Der findes desuden nogle få undersøgelser, som er blevet præsenteret i resumeform på forskellige videnskabelige symposier. Af denne gruppe har en del udvist positive resultater, men dette ikke er tilfælde for alle undersøgelser (opsummeret i tabel 2).

Tabel 2: Interventionsstudier til undersøgelse af luteins indvirkning på MPD

 

Studie

Forsøgsgruppe

Indtag

Indvirkning på MPD

Hammond et al. 1997

13 sunde voksne personer

10 mg lutein pr. dag i 15 uger

Betydelig forøgelse af gennemsnitlig MPD

Landrum et al. 1997

2 sunde voksne personer

30 mg lutein pr. dag i 20 uger

Betydelig forøgelse af gennemsnitlig MPD

Johnson et al. 2000

7 sunde voksne personer

10 mg lutein pr. dag i 15 uger

Betydelig forøgelse af gennemsnitlig MPD

Berendschot et al. 2000

8 sunde voksne personer

10 mg lutein pr. dag i 8 uger

Betydelig forøgelse af gennemsnitlig MPD

Aleman et al. 2001

47 patienter med retinitis pimentosa og 11 med usher-syndrom

20 mg lutein pr. dag i 6 måneder

Forøgelse af MPD hos halvdelen af patienter

Duncan et al. 2002

7 patienter med choroideremi (degeneration af nethinden)

20 mg lutein pr. dag i 6 måneder

Betydelig forøgelse af gennemsnitlig MPD

Landrum et al. 2000*

24 sunde voksne personer

2,4 mg lutein pr. dag i 6 måneder

Betydelig forøgelse af gennemsnitlig MPD

Richer et al. 2002*

90 AMD-patienter

10 mg lutein pr. dag i 12 måneder

Betydelig forøgelse af gennemsnitlig MPD

Bernstein et al. 2002*

46 ældre personer

Kost med højt caroten-indhold eller luteintilskud i 12 uger

Ingen ændring i gennemsnitlig MPD

Yolton et al. 2002*

45 sunde yngre personer

6 mg lutein pr. dag i y måneder

Ingen ændring i gennemsnitlig MPD

* Resume præsenteret på videnskabeligt symposium

Disse undersøgelser er værdifulde, fordi de demonstrerer, at et af de elementer i nethindevævet, som menes at være essentielt for bevarelse af synsevnen (nemlig det makulære pigment), kan påvirkes betydeligt ved kostændring. Selvom der er en vis inkonsistens mellem undersøgelserne - en inkonsistens, som bør undersøges nærmere - er der ikke alarmerende uoverensstemmelser, eftersom langt hovedparten af de undersøgelsesresultater, der er tilgængelige i dag, peger i samme retning. Det er meget sjældent, at alle kliniske forsøg med et bestemt stof giver nøjagtigt samme resultater og konklusioner - ja, det sker så at sige aldrig. Mulige årsager til afvigelserne kan være variationer i forsøgspersongruppen. F.eks. har unge, sunde forsøgspersoner måske allerede tilstrækkeligt med lutein i kroppen, og derfor har kosttilskuddet en mindre bemærkelsesværdig virkning. Og modsat optager og omsætter ældre forsøgspersoner måske luteinet langt mindre effektivt, så der kræves højere doser for at opnå effekt. Andre mulige årsager kan være forskellige metoder til måling af MPD, forskelle i den form for kost, forsøgspersonerne spiser før og efter forsøgene, samt forskelligt niveau for, hvor nøje de følger den kostplan, de får udstukket. Mange af disse detaljer kan man ikke læse ud af de videnskabelige resumeer, og det er derfor begrænset, hvilke faste konklusioner der kan drages.

Men et spørgsmål er dog stadig åbent: Kan lutein fra kosten og/eller i form af kosttilskud som sådan forsinke udviklingen af eller reducere risikoen for øjensygdom? I 1969 beskrev Dr. Stuart Richer (DVA Medical Center, North Chicago) en række patienthistorier, som viste forbedringer på op til 92% hos 14 AMD-patienter i en række synstest efter indtagelse af en kost omfattende af 150 g spinat (svarende til ca. 14 mg lutein) og et kosttilskud af renfremstillet lutein 4-7 gange om ugen i op til et år. En nyligt offentliggjort undersøgelse fra en forskergruppe i Milano (University Eye Clinic, San Paolo Hospital Milan og Department of Ophthalmology, University of Brescia) viste, at AMD-patienter, der i en periode på 18 måneder fike en cocktail bestående af både vitaminer og antioxidanter (hvori der indgik 15 mg lutein), oplevede en dobbelt så stor forbedring i skarpsynet set i forhold til en placebogruppe.

Dr. Richer har siden rapporteret resultater fra en opfølgnings-
undersøgelse under navnet Lutein Antioxidant Supplementation Trial (LAST), som blev præsenteret i 2002 på Association for Research in Vision and Ophthalmology. I dette dobbeltblind, placebo-kontrollerede forsøg fik 90 AMD-patienter et dagligt tilskud på enten 10 mg lutein, 10 mg lutein plus en blanding af antioxidanter eller placebo i 12 måneder. De patienter, der tog rent luteintilskud, oplevede i forhold til kontrolgruppen, der fik et placebopræparat, en klar forbedring af synsevnen ved adskillige objektive målinger, f.eks. den tid, patientens øjne er om at vende tilbage til normalt syn, kontrastfølsomheden og skarpsynet. Patienterne kunne også rapportere om en 50% forøgelse af MPD i forhold til placebo-gruppen. Lidt bedre resultater opnåede den gruppe, der fik det blandede kosttilskud. Dette er det første dobbeltblind, placebokontrollerede interventionsforsøg på mennesker, som viser, at luteintilskud kan forbedre synsevne for AMD-patienter - og det er helt i tråd med de resultater, der fremkom i den såkaldte Age-Related Eye Disease Study (AREDS), den til dato største randomiserede, placebokontrollerede undersøgelse af kosttilskuds indvirkning på øjesygdomme.

Tabel 3: Oversigt over interventionsforsøg på mennesker med synsforbedring som følge af luteintilskud

 

Studie

Forsøgsgruppe

Indtag

Resultat

Richer 1999

14 mandlige AMD-patienter

Patientundersøgelse af effekten ved et stort indtag af spinat eller rent luteintilskud (ca. 14 mg pr. dag) i op til et år

Varierende grader af forbedring i subjektive og objektive målinger af synsevnen

Dagnelie et al. 2000

16 renititis pimentosa-patienter

Tilskud på 40 mg rent lutein pr. dag i 9 uger og derefter 20 mg pr. dag

Betydelig forbedring i synsevne ved selvtest

Massacesi et al. 2001

50 AMD-patienter

Parallelt dobbeltblind forsøg med tilskud af daglig antioxidant-cocktail (bl.a. 15 mg rent lutein) vs. placebo i 18 måneder

Fordobling af synsevne i forhold til placebogruppe

Richer et al. 2002

90 AMD-patienter

Parallelt dobbeltblind forsøg med dagligt tilskud af 10 mg rent lutein, 10 mg rent lutein plus en antioxidant blanding eller placebo i 12 måneder

Lutein-tilskuddet alene resulterede i betydelig forbedring i MPD, øjets tilbagevenden til normaltilstand efter blænding, kontrastfølsomhed og synsevne i forhold til placebogruppe

Forskerne er enige om, at alle disse undersøgelsesresultater bør evalueres samlet, før man kan bedømme fordele og ulemper ved et givet næringsstof, og at konklusioner, der drages på baggrund af en enkelt undersøgelse, er uholdbare. Men det er tydeligt, at alle data understøtter teorien om, at lutein spiller en stor rolle for bevarelsen af et godt syn.

Referencer:
Landrum JT, Bone RA. Lutein, zeaxanthin, and the macular pigment. Arch Biochem Biophys 385:28-40, 2001.
Beatty S, Boulton M, Henson D, Koh HH, Murray IJ. Macular pigment and age-related macular degeneration. Br J Ophthalmol 83: 867-877, 1999.
Seddon JM, Ajani UA, Sperduto RD, Hiller R, Blair N, Burton TC, Farber MD, Gragoudas ES, Haller J, Miller DT et al. Dietary carotenoids, vitamins A, C, and E, and advanced age-related macular degeneration. Eye Disease Case-Control Study Group. Jama 272: 1413-1420, 1994.
Curran-Celentano J, Hammond BR, Jr., Ciulla TA, Cooper DA, Pratt LM, Danis RB. Relation between dietary intake, serum concentrations, and retinal concentrations of lutein and zeaxanthin in adults in a Midwest population. Am J Clin Nutr 74: 796-802, 2001.
Bone RA, Landrum JT, Mayne ST, Gomez CM, Tibor SE, Twaroska EE. Macular pigment in donor eyes with and without AMD: A case-control study. Invest Ophthalmol Vis Sci 42: 235-240, 2001.
Broekmans WM, Berendschot TT, Klopping-Ketelaars IA, de Vries AJ, Goldbohm RA, Tijburg LB, Kardinaal AF, van Poppel G. Macular pigment density in relation to serum and adipose tissue concentrations of lutein and serum concentrations of zeaxanthin. Am J Clin Nutr 76: 595-603, 2002.
Bernstein PS, Zhao DY, Wintch SW, Ermakov IV, McClane RW, Gellermann W. Resonance Raman Measurement of Macular Carotenoids in Normal Subjects and in Age-Related Macular Degeneration Patients. Ophthalmology 109: 1780-1801, 1997.
Hammond BR, Jr., Johnson EJ, Russell RM, Krinsky NI, Yeum KJ, Edwards RB, Snodderly DM. Dietary modification of human macular pigment density. Invest Ophthalmol Vis Sci 38: 1795-1801, 1997.
Landrum JT, Bone RA, Joa H., Hilburn MD, Moore LL., Sprague KE. A one year study of the macular pigment: the effect of 140 days of a lutein supplement. Exp Eye Res 65: 57-62, 1997.
Johnson EJ, Hammond BR, Yeum KJ, Qin J, Wang XD, Castaneda C, Snodderly DM, Russell RM. Relation among serum and tissue concentrations of lutein and zeaxanthin and macular pigment density. Am J Clin Nutr 71: 1555-1562, 2000.
Berendschot TT, Goldbohm RA, Klopping WA, van de Kraats J, van Norel J, van Norren D. Influence of lutein supplementation on macular pigment, assessed with two objective techniques. Invest Ophthalmol Vis Sci 41: 3322-3326, 2000.
Aleman TS, Duncan JL, Bieber ML, de Castro E, Marks DA, Gardner LM, Steinberg JD, Cideciyan AV, Maguire MG, Jacobson SG. Macular pigment and lutein supplementation in retinitis pigmentosa and usher syndrome. Invest Ophthalmol Vis Sci 42: 1873-1881, 2001.
Duncan JL, Aleman TS, Gardner LM, de Castro E, Marks DA, Emmons JM, Bieber ML, Steinberg JD, Bennett J, Stone EM, MacDonald IM, Cideciyan AV, Maguire MG, Jacobson SG. Macular pigment and lutein supplementation in choroideremia. Exp Eye Res 74: 371-381, 2002.
Landrum JT. Serum and macular pigment response to 2.4 mg dosage of lutein (Abstract). ARVO 41: S60, 2000.
Richer S, Stiles W, Statkute L, Pei KY, Frankowski J, Nyland J, Pulido J, Rudy D. The lutein antioxidant supplementation trial (LAST) (Resume). ARVO: B539, 2002.
Yolton D, DeRuyter B, Miller B, Sadler T, Wick J, Citek K. Failure of oral supplement containing lutein to change macular pigment density. American Academy of Optometry, San Diego, CA, 2002.
Bernstein PS, Burrows J, Askew EW. Serum and macular responses to antioxidant supplementation versus a carotenoid-rich dietary intervention in the elderly (Resume). AAO Proceedings: 157, 2002.
Curran Celentano J, Burke JD, Hammond BR, Jr. In vivo assessment of retinal carotenoids: macular pigment detection techniques and their impact on monitoring pigment status. J Nutr 132: 535S-539S, 2002.
Richer S. ARMD-pilot (case series) environmental intervention data. J Am Optom Assoc 70: 24-36, 1999.
Massacesi AL, Faletra R, Gerosa F, Staurenghi G, Orzalesi N. The effect of oral supplementation of macular carotenoids (lutein and zeaxanthin) on the prevention of age-related macular degeneration: A 18 months of follow up study ARVO 42: S234, 2001.
Group A-REDSR. A Randomized, Placebo-Controlled, Clinical Trial of High-Dose Supplementation With Vitamins C and E, Beta Carotene, and Zinc for Age-Related Macular Degeneration and Vision Loss: AREDS Report No. 8. Arch Ophthalmol 199: 1417-1436, 2001.
Dagnelie G, Zorge IS, McDonald TM. Lutein improves visual function in some patients with retinal degeneration: a pilot study via the Internet. Optometry 71: 147-164, 2000.

Health News 2004

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012