Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

MSM har mange fordele viser praktisk erfaring

Parasit-dræbende
Et forskerteam ved OHSU har fundet frem til, at MSM har parasitdræbende egenskaber. Man undersøgte giardia og trichomonas - de to mest almindeligt forekommende parasitter i mave-/tarmkanalen. Giardia forårsager en parasitinfektion i tyndtarmen, som giver en forringet næringsoptagelse hos mennesker. Den er som oftest årsag til vandbåren diarré i USA. MSM har vist sig at være effektiv til at bekæmpe organismen, når den invaderer mennesker, og til at kontrollere symptomerne.

For meget mavesyre/sure opstød
Mennesker, der er afhængig af syreneutraliserende medicin og produkter som Tagamet og Zantac, kan holde op med at tage disse præparater ved at tage et kosttilskud af MSM. Det har vist sig at være effektivt i en dosis på 3.000 mg pr. dag.

Kliniske forsøg og laboratorieundersøgelser med MSM
Der er foretaget en lang række undersøgelser under kontrollerede forhold, som viser noget af det potentiale, MSM har som led i et behandlingsforløb. Blandt de lidelser, der er undersøgt, er snorken, lupus erythematosus, brystkræft, tyktarmskræft og ledegigt.

Snorken
Forskningsundersøgelser foretaget ved OHSU med deltagelse af 35 forsøgspersoner med kroniske snorkeproblemer har vist, at en 16% opløsning af MSM tilført hvert næsebor 15 minutter før sengetid gav en betydelig reduktion i omfanget af symptomerne hos 80% af deltagerne efter blot 1-4 dages brug.

Som kontrol erstattede man MSM med en saltopløsning hos otte af de patienter, som kunne mærke en virkning af MSM-opløsningen - uden personernes viden. Syv af de otte patienter begyndte igen at snorke højlydt. Ændringen indtraf inden for 24 timer. Efter at MSM-behandlingen var blevet genoptaget, snorkede de otte patienter igen betydeligt mindre. 90 dage efter behandlingen havde ingen af deltagerne meldt om bivirkninger.

Systemisk lupus erythematosus
Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en inflammatorisk vævssygdom med ukendt årsag. Den forekommer oftest hos unge kvinder (90% af alle SLE-patienter er kvinder), men også hos børn. Sygdommen kan begynde akut med feber, som ved en akut infektion, eller efter adskillige måneder eller år med periodiske feberanfald og træthed. De fleste klager over smertende led som ved ledegigt. Desuden er sygdommen karakteriseret ved hævet, rødligt udslæt. Senere i sygdomsforløbet ses desuden en form for nyredysfunktion, lupus nephritis, og betændelser i urinrøret er almindeligt forekommende. Sygdommen kan desuden i nogle tilfælde påvirke hjerte, lunger, milt, blod og fordøjelseskanal. Systemisk lupus erythematosus anses for at være en autoimmunsygdom, eftersom de fleste patienter synes at udvikle antinukleare antistoffer i blodet på et tidspunkt i løbet af sygdommen.

Eksperimenter foretaget med mus opdrættet til at være meget modtagelige for SLE har vist, at MSM har en beskyttende virkning både før og efter sygdommens udvikling. Mus, der fik en kost med 3% MSM i vandtilførslen fra en måned efter fødslen, havde en lavere dødsrate og færre leverskader end kontrolgrupperne, som kun fik almindeligt postevand. Efter syv måneder var 30% af kontrolgruppe-musene døde, mens ingen af de mus, der fik MSM, var døde. Desuden observerede man, at blandt de syv måneder gamle mus, som allerede viste tegn på fremskreden lupus, og som fik tilskud af MSM, var 62% stadig i live efter ni måneder - sammenlignet med kun 14% i den kontrolgruppe, som fik postevand.

Brystkræft
Forskning foretaget ved Ohio State University College of Medicin har vist, at oral indgivelse af MSM kan beskytte rotter mod udvikling af brystkræft. Rotterne, som man havde fremelsket til at være specielt til at være disponerede for at udvikle brystkræft efter tilførsel af visse kræftfremkaldende stoffer, fik en kost indeholdende MSM i otte dage. Efter denne indledende periode fik rotterne doser af det kræftfremkaldende stof dimethylbenzanthracen ved oral indgivelse. Man holdt øje med rotternes helbred igennem det meste af et år og sammenlignede med en lignende gruppe rotter, der også havde fået kræftfremkaldende stoffer, men som ikke havde fået MSM via kosten. Selvom der ikke var nogen statistisk forskel i antallet af svulster, som de to grupper udviklede, opstod svulsterne først ca. 100 dage senere hos MSM-rotterne end hos de rotter, som ikke fik MSM, og MSM-rotternes svulster blev først til kræftsvulster ca. 130 dage senere end for rotterne i kontrolgruppen. Den gennemsnitlige forventede levetid for en rotte er to år. Derfor svarer 100 dage for rotter til ca. 10 år i et menneskeliv.

Tyktarmskræft
De samme forskere ved Ohio State Medical College undersøgte også, i hvor høj grad MSM-tilskud kan beskytte rotter, som får indsprøjtet dimethylhydrazin, et stof, som kan fremkalde tyktarmskræft. En gruppe af rotter fik indsprøjtet det kræftfremkaldende stof og blev derefter med to måneder mellemrum undersøgt for svulster under bedøvelse. Efter målingen blev rotter, der ikke havde nogen form for indikation af svulster, genindsat i forsøget. Igen var antallet af tyktarmssvulster hos rotterne statistisk set det samme for såvel behandlede som ubehandlede rotter set over den samlede undersøgelsesperiode på ni måneder, men der gik betydeligt længere tid, inden den første svulst viste sig blandt de rotter, der blev behandlet med MSM. Forskerne konkluderede, at MSM i betydelig grad udskyder udviklingen af svulster blandt MSM-behandlede rotter i forhold til kontrolgruppen.

Ledegigt
Forskere ved OHSU har undersøgt en museart, som er disponeret for at udvikle spontane ledlæsioner i stil med dem, man ser ved ledegigt. Man fandt frem til, at dyr, som fik en kost omfattende en 3% MSM-opløsning i drikkevandet fra 2 måneder til 5 måneder, ikke udviste nogen form for degeneration af ledbrusken. I en kontrolgruppe bestående af mus, som kun fik postevand, havde 50% af dyrene lokal nedbrydning af ledbrusken.

Referencer:
Jacob, S.W. and Lawrence R.M., The Miracle of MSM (G.B. Putnam’s Sons) 1999.
Lovelock, J.E. et al., Atmospheric dimethyl sulphide and the natural sulphur cycle, Nature, Vol. 237, 452-3 (1972).
Ruzicka, L. et al., Isolation of dimethyl sulfone from cow’s blood, Helvetica Chimica Acta, Vol. 23, 559-61, (1940).
Pfiffner, J.J. and North, H.B., Dimethyl sulfone: A constituent of the adrenal gland, Journal of Biological Chemistry, Vol. 131: 731, (1940).
Pearson, Thomas W., Natural occurring levels of dimethyl sulfoxide in selected fruits,vegetables, grains and beverages, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 140:36-39, (1988).
Williams, K.I.H., et al., Dimethyl sulfone: Isolation from human urine, Archives of Biochemistry and Biophysics, Vol. 113: 215-2, (1966).
Jacob, S.W. and Lawrence R.M., The Miracle of MSM (G.B. Putnam?s Sons) 1999.
Deichman, W.B. and Gerarde, H.W.eds.,Toxicology of Drugs & Chemicals, 4th edition (Academic Press) 1969.
Telefoninterview med Jacob, S.W., Gerlinger Professor, Oregon Health Sciences University, Portland, Oregon.
U.S. Patent 5,569,679 (October 29, 1996).
Bennett, J.C. and Plum, F. eds., Cecil Textbook of Medicine, 20th edition (W.B. Saunders Co.) (1996).
Jacob, S.W. and Lawrence R.M., The Miracle of MSM (G.B. Putnam?s Sons) 1999.
McCabe, D., Eugene W., et al., Polar solvents in the chemoprevention of dimethlenzanthracene-induced rat mammary cancer, Archives of Surgery, Vol. 121:1455-59.
O’Dwyer, P.J. et al., Use of polar solvents in chemoprevention of 1,2-dimethylhydrazine-induced colon cancer, Cancer, Vol. 62:944 (1988).
Moore, R.D., and Morton, J.I., Diminished inflammatory joint disease in MRL/1pr mice ingesting dimethyl sulfoxide (DMSO) or methylsulfonylmethane (MSM), Federation of American Societies for Experimental Biology, 69th Annual Meeting, Vol. 692, April 1985.

Health News 2005

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012