Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Blomsterpollen: Et naturligt næringsstof med masser af fordele

Sådan indsamles pollen
Den pollen, dette dokument handler om, bliver indsamlet i småbitte korn af arbejdsbierne. Disse mikroskopiske dele, som kun måler nogle få tusindedele millimeter, bliver samlet til æggeformede kugler, som kan glimte i stort set alle regnbuens farve og fastholdes i små pollenkurve.

En arbejdsbi kommer hjem med ca. 15 mg af denne dyrebare substans fra hver flyvetur. Det bety­der, at der skal ca. 70.000 ture til blot et enkelt kg pollen. En sådan flid findes ikke andre steder i dyreriget.

Pollens sammensætning
På grund af dets ekstraordinære næringsstofkoncentration og ringe indhold af vand kan man uden at overdrive hævde, at pollen er det næringsstof, der med det laveste volumen indeholder flest stoffer. Det er også forklaringen på, at regelmæssig indtagelse af 10-
20 g pollen i mange tilfælde - og ofte i løbet af ganske kort tid - fører til meget overraskende resultater.

Pollen indeholder først og fremmest protein, dvs. enkle æggehvidestoffer eller iltforbindelser, som har stor betydning for menneskets stofskifte. I gennemsnit findes der 15-20% proteiner i pollen - afhængigt af blomsterstøvets kvalitet og oprindelse.

Pollen indeholder desuden aminosyrer, som er grundlaget for dannelse af andre proteiner gennem spaltning. De vigtigste af disse syrer er:

Aminosyre

Ca. antal g pr.
100 g tørret pollen

Isoleukin

4,7

Leukin

5-6

Lysin

6

Methionin

1,7

Fenylalanin

3,5

Treonin

4,5

Valin

6

Til denne på ingen måde udtømmende oversigt skal føjes histidin, tryptofan og glutaminsyre. Det væsentligste for dig er dog at vide, at disse vigtige aminosyrer findes i pollen, og at indholdet er af en sådan art, at en normal pollenkur svarer til det daglige behov for kroppen.

Af andre indholdsstoffer i pollen kan nævnes glucosider, dvs. druesukkerforbindelser, som udgør 35-48%. En stor del af disse glucosider stammer formodentlig fra de safter, som bierne blander i pollen ved indsamlingen. Derved får det hygroskopiske pollen en lufttæt ”emballage”, som beskyt­ter den mod fugt. Det, der efter vores mening, er det vigtigste, er forekomsten af et stort antal vita­miner. Disse stoffer, som er så uundværlige for os, virker mere på grund af deres tilstedeværelse end deres vægtandel. Man kan sammenligne dem med katalysatorer, dvs. stoffer, som muliggør en lang række reaktioner i vores krop, uden selv at tage del i den pågældende reaktion.

I de efterfølgende afsnit vil vi komme nærmere ind på aminosyrernes og vitaminernes egenskaber, som kommer til udfoldelse, når man indtager pollen. Men lad os først slå fast, at pollen i sig selv også er et udmærket antibiotikum - takket være et indholdsstof, som endnu ikke er isoleret, men er blevet påvist af dr. Chauvin og Dr. Lenormand.

Aminosyrernes egenskaber
Eftersom vi ved, at aminosyrerne i gennemsnit udgør 15% af pollens vægt, vil vi beskrive de vigtig­ste egenskaber ved disse stoffer hver for sig.

Cystein
Hovedbestanddel i stoffet keratin, som vores hår og negle er opbygget af. Deraf kan man konklude­re, at en pollenkur i rigtigt mange tilfælde kan bremse håraffald og i sjældne tilfælde endog fremme ny hårvækst. Cystein har desuden en stærkt afgiftende og anti-sclerotisk virkning, og endelig indgår stoffet i sukkerstofskiftet.

Histidin
Histidin har en hæmatopoetisk virkning, dvs. at det fremmer dannelsen eller genopbygningen af røde blodlegemer. Mangel på histidin er hovedårsagen til, at der dannes bylder i tolvfingertarmen.

Arginin
Arginin er et yderst vigtigt indholdsstof i pollen, for det udfolder sin virkning specielt ved leverin­sufficiens, proteinmangel og impotens.

Tryptofan

Livsvigtigt stof

Methionin

Livsvigtigt stof, der sikrer, at reguleringen af protein- og fedtforbrændingen sker korrekt beskytter levercellerne og forebygger forgiftninger

Fenylalanin

Livsvigtigt stof

Treonin

Livsvigtigt stof

Isoleukin

Livsvigtigt stof

Leukin

Livsvigtigt stof

Lysin
Denne aminosyre har langt den mest udslagsgivende indflydelse på væksten. Desuden indgår stoffet i helingen af ødelagt kropsvæv, og indtagelse af pollen fremmer dermed ardannelse ved sår og hol­der huden smidig og sund.

Glutaminsyre
Glutaminsyre er en vigtig bestanddel i pollen - dels på grund af, at det findes i procentvis ganske store mængder, dels på grund af dets påviste, genopbyggende virkning på hjernecellerne. Det er den eneste aminosyre, som umiddelbart kan optages af nervecellerne. Desuden virker den afgiftende.

Når man tager disse egenskaber ved pollenindholdsstofferne i betragtning, er det ikke noget under, at man med regelmæssig indtagelse af pollen er i stand til at holde sig åndsmæssigt frisk. Det hand­ler hverken om doping eller andre former for stimulanser, hvis virkning hurtigt forsvinder igen, men om en stimulans i ordets bedste betydning - et stof, som kan sætte skub i hjerneaktiviteten. Unge, der f.eks. forbereder sig til en eksamen, kan have stor gavn af pollens virkning. Det fremmer nemlig samtidig hukommelsen.

Vitaminernes egenskaber
Her gælder det samme som for aminosyrerne: De vitaminer, som findes i pollen i meget små mæng­der og skal måles i mikrogram eller 1.000-del milligrm (µg), virker frem for alt som katalysatorer. Mangler man disse vitaminer, kan der opstå meget forskellige sygdomme, som går under betegnel­sen avitaminose eller vitaminmangelsygdomme (beriberi, pellagra, rakitis, xerophtalmi).

I pollen findes de fleste af vitaminerne i B-gruppen, hvis samtidige tilstedeværelse skaber en form for synergi, dvs. en samlet større virkning end den, som vitaminerne hver for sig vil kunne give. Vi­taminerne er:

B1-vitamin (aneurin)
Beskytter centralnervesystemet, virker smertestillende og styrkende, regulerer sukkerstofskiftet og modvirker kvalme og frem for alt træthed.

B2-vitamin (riboflavin eller laktoflavin)
Vækstfaktor. Virker mod forstyrrelser i huden (øjenlåg, ører, læber, forskellige dermatoser). Svim­melhed og sitren.

B6-vitamin (pyridoxin)
Fremmer vækst, modvirker anæmi og hjælper meget ved hjerte-/karsygdomme. Regelmæssig ind­tagelse af pollen bør derfor være ekstra gavnligt efter en hjertesygdom.

Nikotinamid (pp-faktor)
Virker ved kredsløbsforstyrrelser, fordøjelsesbesvær samt ved hud-, nerve- og muskelsmerter. Des­uden beskytter vitaminet huden og slimhinderne.

B5-vitamin (pantotensyre)
Mangler man dette vitamin, vil man få problemer med hud og negle, samt slimhinderne i ånde­drætsorganerne.

C-vitamin (ascorbinsyre)
Det egentlige energivitamin, som fremmer den fysiske og psykiske modstandskraft og bekæmper træthed.

Folsyre
Fremmer dannelsen af røde blodlegemer.

D-vitamin
Forebygger rakitis og kalkmangel hos ældre.

E-vitamin
Anti-sterilitetsvitamin. Fremmer helingen af hudsygdomme og forbrændinger.

Provitamin A
Vækstvitamin, som frem for alt er uundværlig for hudcellevævene.

Professor Ioris fra det naturvidenskablige fakultet ved universitetet i Moskva har i pollen opdaget et glucosid (rutin), som stabiliserer de små kapillærer.

Sporstoffer i pollen
I dette tilfælde handler det om spormineraler. Det er stoffer, som findes i rigtigt mange næringsmid­ler og i særlig grad i pollen. Ligesom aminosyrerne og vitaminerne findes også spormineralerne i forholdsmæssigt små mængder i pollen, men deres tilstedeværelse er absolut nødvendig, hvis man vil bevare sit gode helbred.

Ved analyse af pollenaske har man fundet frem til følgende mineralske bestanddele:

Kalium

20-45%

Magnesium

1-12%

Kalk

1-15%

Kobber

0,05-0,08%

Jern

0,01-0,3% (undertiden op til 12%)

Silicium

2-10%

Fosfor

1-20%

Svovl

1%

Klor

0,8%

Mangan

1,4%

Forskellene i de angivne procentsatser er betinget af planternes voksesteder og frem for alt af for­skelligt mineralindhold i den jord, de vokser på.

Desuden skal det nævnes, at man har påvist 1,1-2,1 mg kobber pr. 100 g frisk pollen, hvilket er en meget stor procentdel.

Pollen og bevarelse af et sundt helbred
Af ovenstående beskrivelse kan man udlede, at aminosyrerne, vitaminerne og sporstofferne tilfører vores organisme substanser, som den har et tvingende behov for, og som man ikke finder i så store mængder andre steder i naturen - pollen er simpelt hen en enestående sundhedscocktail.

Når pollen så samtidig ikke besidder nogle af de øvrige karakteristika ved medicinske præparater, er der på basis af mange års erfaringer ikke længere nogen tvivl om, at pollen ikke blot bidrager til at bevare et godt helbred, men også - og i endnu højere grad - udligner de mangeltilstande, som det moderne menneske i stigende grad bliver ramt af.

Pollens indvirkning på cellulitis
Cellulitis skyldes bl.a. en irritation af bindevævet i underhuden på grund af blod, der bliver dårligt afgiftet. Eftersom pollen bringer fordøjelse og tarmfunktion i ligevægt igen, er stoffet med til at fremme en afgiftning af blodet og udelukker dermed en af hovedårsagerne til disse fedtpudedannel­ser. Derfor kan man specielt hos kvinder iagttage overraskende fremskridt.

Man mener desuden, at de moderne levevilkår angriber hele nervesystemet. Også i dette tilfælde har pollen en specifik virkning i og med, at stoffet sikrer en ny ligevægt.

Virkninger ved naturligt blomsterpollen

Øget modstandskraft over for træthed og forkølelse
Bedre syn
Dannelse af røde blodkar
Standsning af håraffald
Ny hårtilvækst, hvis hårrødderne ikke er uddøde
Ny balance i fordøjelses- og tarmfunktionen
Flottere og sundere hud
Tilførsel af nye mineraler
Forbedring af blodtrykket
Sundere søvn
Formindskelse af nervøsitet
Fingernegle brækker ikke mere
Bedre hukommelse (naturlig glutaminsyre)
Større fysisk og mental aktivitet
Klarere tanker
Forbedret selvtillid
Nedbrydning af cellulitis-væv

Anvendelse
20 g pollen er en tilstrækkelig dagsdosis til fysisk og mentalt aktive, voksne mennesker, der gerne vil opretholde et godt helbred. Personer, hvis sundhedstilstand ikke er i topform, er trætte eller svækkede bør tage 32 g pollen dagligt.

Til dosering kan man anvende en ske, dvs.

1 strøget teskefuld

5 g tørret pollen

1 strøget spiseske

15 g tørret pollen

1 teskefuld med top

8 g tørret pollen

1 spiseskefuld med top

24 g tørret pollen

Med dette skema er det muligt på en let måde at udregne den daglige dosis pollen.

Det bedste tidspunkt for indtagelse af pollen er om morgenen, ca. 1 kvarters tid før morgenmaden, dvs. på fastende hjerte. På dette tidspunkt kan man tage hele dagsdosis på én gang uden at være ner­vøs for ubehagelige bivirkninger. Dagsdosis kan naturligvis også inddeles, således at man tager halvdelen om morgenen før morgenmaden og den anden halvdel enten før frokost eller før aftens­maden.

Health News 2006

 

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012