Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Modermærkekræft kan afsløres af Q10 indholdet i blodet

Et lavt indhold af coenzym Q10 i blodet tyder på en øget risiko for, at modermærkekræft kan danne metastaser, dvs. sprede sig til andre steder i korppen, viser et nyligt offentliggjort forsøg foretaget i Rom.

Indholdet af antioxidanten coenzym Q10 er lavere i blodet hos patienter med forskellige former for kræftsygdomme, bl.a. modermærkekræft (melanom). Melanom er kendt for at være en aggressiv kræftform, som kun vanskeligt lader sig behandle, og man har derfor hårdt brug for en nøjagtig me­tode til måling af sygdommens udvikling, så man kan iværksætte den rigtige behandling og over­vågning. Det italienske forsøg vurderede effekten af at anvende coenzym Q10 til at forudsige, hvor­dan modermærkekræften udvikler sig.

I årene 1997-2004 opbyggede forskerne en forsøgsgruppe bestående af 117 mænd og kvinder med melanom, men uden metastasering. Patienternes gennemsnitsalder lå på 55 år; 79 havde sygdom­men på et tidligt stadie, 38 på et fremskredent stadie. Kontrolgruppen bestod af 125 frivillige uden melanom, som matchede forsøgsgruppen mht. køn, alder, erhverv og fødested. Man målte blodets indhold af coenzym Q10 for hver deltager, og et ’lavt indhold’ blev fastsat til at være mindre end 0,6 mg/l.

Coenzym Q10-indholdet var signifikant lavere hos patienterne i forhold til kontrolgruppen – og sig­nifikant lavere hos de medlemmer af forsøgsgruppen, som havde udviklet metastaser i forhold til dem, der ikke havde udviklet metastaser. Efter at have fulgt patienterne i 34 måneder kunne man iagttage en 8 gange så høj risiko for metastaser hos patienter med lavt blodindhold af coenzym Q10 i forhold til de patienter, der havde et højere blodindhold.

I forsøgsperioden dannede 35 af 82 patienter (43%) med lavt blodindhold af coenzym Q10 metasta­ser. Til sammenligning skete det sammen kun for 3 ud af 35 patienter (9%) i den del af forsøgsgrup­pen, som havde et højere blodindhold af coenzym Q10.

Kræften udviklede sig hurtigere hos patienter med et lavt coenzym Q10-niveau (i gennemsnit i løbet af 47 måneder) i forhold til den del af forsøgsgruppen, der havde et højere blodindhold (82 måne­der). Af de 82 patienter med lavt coenzym Q10-indhold døde 17 i løbet af forsøgsperioden, mens der ikke var dødsfald blandt de 35 patienter, der havde et højere blodindhold af coenzym Q10. Man kunne ikke iagttage nogen sammenhæng mellem blodindholdet af coenzym Q10 og patienternes køn.

Coenzym Q10-niveauet hang nøje sammen med svulstens tykkelse – p.t. den bedste indikator for sygdommens udvikling – således at et lavere indhold af coenzym Q10 sås hos de patienter, hvis svulster havde en øget tykkelse og dårligere prognose.

Da blodindholdet af coenzym Q10 er meget enkelt at måle, kan denne parameter meget vel blive den nye prognose-indikator for vurdering af risikoen for, at melanomer metastaserer. Der er behov for yderligere forsøg for at fastslå, om tilskud af coenzym Q10 kan forbedre udsigterne for patienter med modermærkekræft.

Laura J. Ninger, ELS

Reference:
Rusciani L., Proietti I., Rusciani A., et al. Low plasma coenzyme Q10 levels as an independent prognostic factor for melanoma progression. J Am Acad Dermatol. Februar 2006;54(2):234-41. 

Health News 2008

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012