Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

MEDISANA® ACUSTIM - betjeningsvejledning 2

... fortsat:

Manuel behandling

Indledning
Med manuelt menes, at du bestemmer, hvor længe de elektriske impulser skal overføres.

Hvordan gør jeg?
Følg disse trin for at behandle dig selv eller en anden person manuelt:

Trin

Handling

1

Tryk på stimuleringsknappen (den forreste af de to lange grå knapper) med pegefingeren og hold den nede.
Resultat: Lydsignalet ophører, og LED-panelet begynder at blinke.
Du behandler nu akupunkturpunktet med den laveste elektriske strøm (grundindstilling).

2

Ønsker du at øge strømstyrken?

 • Hvis ja, så fasthold spidsen på punktet og indstil styrken.
  Henvisning: Se "Indstilling af styrke".
 • Hvis nej, så fortsæt til trin 3.

3

Fortsæt behandlingen af det pågældende akupunkturpunkt.

4

Slip stimuleringsknappen, når du vil afslutte behandlingen.
Resultat: Stimuleringen ophører, og apparatet går tilbage til søgning

Behandling med tidsindstilling

Indledning
Du bruger denne funktion til at behandle dig selv eller en anden ved at indstille det indbyggede ur til 30 eller 60 sekunders elektrisk stimlering. Indstillingen bevares, når perioden er udløbet.

Hvordan gør jeg?
Følg disse trin for at behandle med tidsindstilling:

Trin

Handling

1

Tryk på den runde grå knap

 • én gang for at indstille til 30 sekunder
 • og én gang mere for at indstille til 60 sekunder.

Resultat: LED-panelet viser den valgte indstilling.

2

Søg efter akupunkturpunktet
Henvisning: Se "Søgning".

3

Tryk kortvarigt på stimuleringsknappen (den forreste af de lange grå knapper).
Note: Du behøver ikke at holde stimuleringsknappen nede, så du kan holde apparatet på akupunkturpunktet med kun et let tryk.
Resultat: LED-panelet begynder at blinke.

4

Når den indstillede tid er gået, går apparatet tilbage til Søgning.
Stimulér evt. samme punkt igen i samme tidsrum ved at trykke let på stimuleringsknappen.

Indstilling af strømstyrke

Indledning
Når du tænder for apparatet, er MEDISANA® ACUSTIM altid indstillet til laveste strømstyrke (grundindstilling). Men til visse akupunkturbehandlinger er det nødvendigt med en større styrke.

Et godt råd
Strømstyrken bevares, indtil du ændrer den eller slukker for apparatet. Du bør derfor altid sætte den til laveste niveau, inden du flytter akupunkturspidsen til et nyt punkt!

Hvornår skal jeg indstille strømstyrken?
Du kan ændre strømstyrken før eller under stimuleringen, men vi anbefaler, at du først ændrer styrken, når du har påbegyndt stimuleringen.
Begrundelse: Følsomheden er forskellig fra kropsdel til kropsdel. Desuden opfatter forskellige personer strømstyrken forskelligt.

Hvordan gør jeg?
Følg disse trin for at indstille strømstyrken:

Trin

Handling

1

Tænd apparatet.
Henvisning: Se "Hvordan tænder jeg apparatet".

2

Vil du

 • øge strømstyrken?
  Så tryk på plus (+), indtil du har nået den ønskede strømstyrke.
 • mindske strømstyrken?
  Så tryk på minus (-), indtil du har nået den ønskede strømstyrke.

Bemærk: Tryk flere gange - du kan ikke ændre strømstyrken ved at holde knappen nede.
Resultat: Lyspanelet ændres for hver gang, du trykker på knappen. Når sidste LED-element i panelet er tændt, er apparatet sat til højest mulige strømstyrke.

Vedligehold og batteriskift
Hvordan vedligeholder jeg apparatet?
Gør følgende for at sikre, at dit apparat bliver ved med at være funktionsdygtigt:

 • Fjern batterierne, inden du gør apparatet rent.
 • Gør apparatet rent med en blød klud, som er let fugtet med vand og en mild sæbe.
 • Dyp aldrig apparatet i vand, og sørg for, at der ikke på noget tidspunkt trænger vand ind i apparatet.
 • Brug først apparatet igen, når det er helt tørt.
 • Brug aldrig et skrapt rengøringsmiddel eller en stiv børste.
 • Rengør om nødvendigt separate hoveder med en lille, blød børste. Lad hovederne tørre helt, inden du bruger dem igen.

Hvornår skal jeg skifte batterier?
Den røde LED-knap begynder at blinke, når batterierne er ved at være brugt. For at sikre korrekt funktion skal du skifte batterierne med det samme.

Batteritype
Du skal bruge 2 stk. 3V Lithium CR 2032.

Hvordan gør jeg?
Følg disse trin for at skifte batterier:

Trin

Handling

1

Skub låget på batterirummet i bunden af apparatet bagud og væk og fjern begge batterier

2

Indsæt to nye batterier af samme type.
Bemærk: Husk at +-polerne skal vende mod bunden af apparatet.

3

Luk låget til batterirummet.

4

Smid de brugte batterier i de specielle containere, som er opstillet til miljøfarligt affald.

Hyppige spørgsmål - og svarene på dem

Hvorfor viser mit apparat af og til, at der ingen akupunkturpunkter er?
Tjek følgende:

Behandler du...

Så undersøg følgende:

Forklaring

dig selv

Berører du kontakt-elektroden?

Det elektriske kredsløb skal altid være sluttet.

Hold MEDISANA® ACUSTIM sådan, at du altid berører kontaktelektroden med mindst én finger.

andre

Er det elektriske kredsløb er sluttet? Har du fysisk kontakt med den behandlede person?

Hvis du bruger den eksterne elektrode:

Er den eksterne elektrode sat rigtigt på - dvs. fast kontakt med huden (uden creme eller olie)?

Er kablet sat rigtigt i stikket?

med akupunktur-spids

Har spidsen kontakt med apparatet?

Prøv evt. at tage spidsen af og sætte den på igen eller drej den rundt for at genoprette kontakten.

Hvordan slår jeg lyden fra?
Sæt høretelefonen til. Nu kan du ikke længere høre lyden i rummet - kun gennem høretelefonen. Akupunkturpunkterne indikeres ved hjælp af lyspanelet.

Kan jeg tage skade af at arbejde med elektricitet?
Nej. Den elektriske strømstyrke er så lav, at den er fuldstændig uskadelig - selv ved længere tids brug.

Note: Indstil styrken efter hudområdets sensitivitet. F.eks. er ansigtshud mere følsom end hud på hånden. Hver gang du flytter apparatet til et nyt akupunkturpunkt, bør du stille styrken på laveste niveau og derefter gradvist øge den efter forholdene.

Garanti mv.

Garanti
Kontakt din forhandler, hvis du har en reklamation i løbet af garantiperioden. Her vil du i mange tilfælde kunne få et fyldestgørende svar vedr. defekter eller lignende - eller bistand, hvis  reparation er nødvendig. Læs venligst garantibevisets betingelser.

EU konformitetserklæring
Vi erklærer herved, at vi, MEDISANA AG, Eisbachstraße 2, D-53340 Meckenheim, med eneansvar bekræfter, at

MEDISANA ACUSTIM
Type SW-103 F
Varenr. 81500, 81600
som er omfattet af denne erklæring, opfylder kravene i Direktiv 93/42/EV for lægeapparater:
MEDISANA AG, Meckenheim, 17.1.2000

Sidst, men ikke mindst
MEDISANA AG tilbyder en lang række forskellige produkter til din sundhed. Vi fokuserer på at vedligeholde dit helbred, sørge for, at du slapper af og har det godt, og vi støtter smertebehandling og helbredelse af sygdom.

Kontakt din forhandler for oplysninger om andre interessante MEDISANA®-produkter, eller læs om de seneste nyheder fra us på vores website:

www.medisana.de

- eller ring direkte til os. Vores hotline-nummer er +49 180 199 9196

Vi besvarer gerne alle dine spørgsmål om dit helbred.

Tekniske data

Udgangseffekt

Max. 12 V ved 500 ohm / max. 100 V uden ladning

Strømstyrke

Max. 48 mA ved 500 ohm

Stimuleringsperioder

Manuelt, 30 sek eller 60 sek

Signalets varighed

150 µ s

Impulsfrekvens

16 Hz

Strømtilførsel

6 volt (2 x 3 volt lithium batterier af typen CR2032)

Batterivarighed

2200 behandlinger af 30 sekunders varighed

MPG-klassificering

Beskyttelsesklasse

BF

SW-103F diagram over impulsbølge ved 500 ohm på fuld styrke-

Output-kurven knækker ved 500 ohm.

Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer i form af videreudvikling af produktet.

MEDISANA® ACUSTIM - betjeningsvejledning 1 HER!

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012