B-vitaminerne Hjerne

B-vitamin i høje doser medvirker til at forebygge Alzheimers

Et nyt forsøg tyder på, at en høj dosis af B-vitaminer kan bremse Alzheimers ved at forebygge, at den midterste tindingelap skrumper. Det er i dette hjerneområde, at sygdommen opstår.

Forsøget, som er udført af Douaud et al. og offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences, viste, at denne del af hjernen skrumper langsommere hos personer med mild kognitiv svækkelse, når de tager B-vitaminer.

Forskerne gav 156 ældre med mild kognitiv svækkelse – stadiet før demens eller Alzheimers – en kombination af B12-vitamin (550 mikrogram), B6 (20 mg) og folsyre eller placebo i en periode på to år. Hos de 80 ældre, der fik B-vitamin, påviste man signifikant mindre hjernenedbrydning end i placebogruppen.

Forsøgsleder David Smith fra Oxford University siger: “Hos personer med et højt homocystein-niveau i de specifikke områder af hjernen, der har med Alzheimer at gøre, udviklede sygdommen sig otte gange langsommere hos de forsøgspersoner, der tog B-vitamin, i forhold til placebo-gruppen. Dette tyder stærkt på, at B-vitamin i betydelig grad kan bremse eller potentielt helt standse sygdomsprocessen hos de patienter, der befinder sig i de tidlige stadier af kognitiv svækkelse”.

Tidligere forskningsresultater har vist, at et øget plasmaniveau af homocystein har en forbindelse til kognitiv svækkelse, Alzheimer og vaskulær demens. Det her omtalte forsøg konkluderede, at B-vitamin-behandling kan reducere plasmaindholdet af homocystein med 29 % i gennemsnit. Smith siger: “Dette understreger vigtigheden af tidlig screening fra 50-års alderen for de første tegn på kognitiv svækkelse sammen med homocystein-tests og potentiel B-vitaminbehandling. Vores forsøg viser, at de, der har et homocystein-niveau over 70 mikromol/l – og det er ca. halvdelen af alle over 65 – kan have stor fordel i form of reduceret hjernesvind ved at tage høje doser of B6-vitamin, B12-vitamin og folsyre, men dette skal helst foregå under medicinsk supervision”.

Læs også
Alzheimers kan forebygges med store doser B-vitamin
Alzheimer: Højrisiko-patienter har behov for tilskud af B12-vitamin
Alzheimers sygdom – og alternativ forebyggelse og behandling
Forebyggelse af demens – er det muligt?
B-vitaminer holder hjerne og øjne sunde
Folsyre kan måske beskytte hjernen mod Alzheimers
Omega-3 fedtsyrer mindsker kognitiv svækkelse hos ældre

Kilde
Douard G et al. Preventing Alzheimers disease-related gray matter atrophy by B vitamin treatment. Proceedings of the National Academy of Sciences.