C-vitamin

Blodtryk og C-vitamin

I dette dobbeltblindforsøg omfattende 22 personer – 8 mænd og 14 kvinder med en gennemsnitsalder på 73,7 år – fik forsøgspersonerne enten 250 mg C-vitamin eller samme mængde placebo to gange dagligt.

I løbet af undersøgelsesperioden kunne man iagttage betydelige fald i både det systoliske og det diastoliske tryk – både i C-vitamingruppen og i placebogruppen. Efter seks ugers behandling med C-vitamin var blodets indhold af lipid-peroxid faldet til 1,6 nmol/1, mens man ikke kunne spore nogen ændring for placebogruppens vedkommende.

Forfatterne konkluderer, at der ikke var tale om en signifikant reduktion i blodtrykket efter seks ugers behandling med C-vitamin. C-vitaminbehandlingen viste dog en markant antioxidant aktivitet, som bør vurderes som mulig blodtryksnedsættende behandling. Et lille fald i det systoliske blodtryk efter C-vitaminindtag kan have stor indflydelse i form af en reduktion i antallet af slagtilfælde blandt ældre. Der er behov for flere langsigtede undersøgelser.

Kilde
Ghosh SK et al. A Double-Blind, Placebo-Controlled Parallel Trial of Vitamin C Treatment in Elderly Patients With Hypertension, Gerontology, 1994.