C-vitamin Knogleskørhed

C-vitamin og knogletab

Ved et forsøg med 775 kvinder i alderen 45-64 år fandt man frem til, at for hver 100 mg C-vitamin steg knogletætheden med 0,017 g/cm2.

Efter at have justeret for variabler var sammenhængen mellem C-vitamin og knogletætheden i lændehvirvlerne sammenlignelig med hoften, men ikke statistisk signifikant.

Blandt de kvinder, der indtog større mængder kalk, var der en statistisk signifikant sammenhæng mellem C-vitamin og knogletætheden i lændehvirvlerne. Disse data tyder på en positiv sammenhæng mellem C-vitamin og knogletæthed blandt kvinder efter overgangsalderen, som indtager mindst 500 mg kalk dagligt gennem kosten.

Læs også
C-vitamintilskud giver højere knoglemineraltæthed
C-vitamin – hvad skal jeg med det?
C-vitamin kan måske forebygge knogletab hos ældre mænd
Knogleskørhed – hvad er det, og hvad kan du gøre?
Calcium og D-vitamin mindsker knogletab
Multivitaminer giver ældre bedre knogler
Frugt og grønt til knoglerne

Kilde
Hall SL, Greendale GA. The Relation of Dietary Vitamin C Intake to Bone Mineral Density: Results From the PEPI Study. Calcified Tissue International, 1998;63:183-189.