C-vitamin

C-vitamin som antioxidant – dosis

En undersøgelse af 4 mænd og 6 kvinder (gennemsnitsalder: 26,1 år), som hver fik fra 500 til 2.000 mg C-vitamin pr. dag, viste, at den bedste antioxidant-beskyttelse mod iltningsskader indtraf ved en dosis på 500-1.000 mg C-vitamin pr. dag.

Kilde
Johnston CS, Cox SK. J Am Coll Nutr, 2001, 20(6).