Calcium D-vitamin Naturlig støtte til vægttab

Calcium og D-vitamin kan påvirke mængden af kropsfedt

En artikel i Menopause beskriver forsøgsresultater fra det såkaldte Women’s Health Initiative CaD-forsøg, der viser, at deltagere, der tager tilskud af calcium og D-vitamin, har en bedre fedtbalance i kroppen.

Peter F. Schnatz og hans kolleger sammenlignede serumindhold af fedtstoffer hos over 600 deltagere, som fik enten placebo eller 1.000 mg calcium og 400 I.E. D3-vitamin i løbet af forsøget. Ud over dobbelt så ofte at have et D-vitaminniveau i kroppen på 30 ng/ml eller mere havde de kvinder, der fik calci­um og D-vitamin, et serumindhold af LDL-kolesterol på gennemsnitligt 4-5 mg/dl lavere end dem, der fik placebo. Deltagere, der fik calcium og D-vitamin, havde også et højere serumindhold af HDL-kolesterol end placebogruppen.

Blandt de kvinder, hvis D-vitaminniveau lå på 15 ng/ml eller derover, havde calcium og D-vitamintilskud en sammenhæng med et lavere indhold af triglycerider.

Læs også
Calcium og D-vitamin – et stærkt makkerpar
Calcium og D-vitamin reducerer risikoen for diabetes
Calcium og D-vitamin styrker muskulaturen
Calcium – et vigtigt mineral helt uden bivirkninger
Calciummangel sat i forbindelse med overvægt
D-vitamin kan forlænge dit liv
D-vitaminmangel øger risikoen for Parkinsons
Sammenhæng mellem D-vitaminmangel og knogleskørhed
Leveren producerer mere fedt hos overvægtige end hos slanke

Kilde
Menopause, 2014