Hjerne

Styrk din hjerne med naturprodukter

Omega-3, grøn te, fosfatidylserin (PS), perikon, soja, ginseng, B-vitaminer og superfrugter som fx granatæble er blot nogle få eksempler på fødevarer, der anprises for deres evner til at få hjer­nen til at fungere optimalt. Her gennemgås nogle af de seneste forsøgsresultater, der har trukket overskrifter på dette område:

Udvikling i livets tidlige faser

Der er lagt meget fokus på børns kost i deres første leveår, når talen falder på at give de små den bedst mulige start i livet. Et nyt forsøg med DHA-beriget modermælkserstatning har vist, at blan­dingen kan fremme de kognitive evner ved sammenligning med spædbørn, der får ikke-beriget modermælkserstatning. Der skal en dosis på 0,36 % DHA (docosahexaen-syre) og 0,72 % ARA (arachidon-syre) til at øge barnets evner, viser resultaterne, der er offentliggjort i tidsskriftet Child Development.

Spændende resultater fra Danmark offentliggjort i American Journal of Clinical Nutrition tyder på, at C-vitamin spiller en større rolle for hjernens udvikling, end man tidligere har antaget. Et forsøg med marsvin viste, at C-vitaminmangel i de første uger og måneder kan hæmme udviklingen af neuroner i hjernen og dermed mindske den rumlige hukommelse. “Vi er måske vidne til, at børn får indlæringsvanskeligheder, fordi de ikke har fået tilstrækkeligt med C-vitamin tidligt i livet. Det er uudholdeligt at tænke på, når det ville være så enkelt at fore­bygge denne mangel ved at give et vitamintilskud til gravide og nybagte mødre i risikogruppen”, siger Jens Lykkesfeldt, professor i farmakologi og toksikologi ved Københavns Universitet.

Et fælles britisk og australsk forsøg offentliggjort i Britisk Journal of Nutrition har vist, at 12 uger med tilskud af vitaminer og mineraler kunne øge opmærksomheden hos børn. Forfatterne hævder, at det er den “første observation af akut adfærdspåvirkning med vitaminer og mineraler hos mennesker”.

Aldersrelateret svækkelse og demens

Kognitiv svækkelse sker naturligt med alderen og går ofte forud for sygdomme som Alzheimers. Men den kognitive funktion kan mindskes med opbygningen af plak fra beta-amyloid-aflejringer, og det øger risikoen for Alzheimers, den mest almindelige form for demens.

Der er store forhåbninger til omega-3 fedtsyrer, specielt DHA (findes i Antarktisk Krill kapsler). Data præsenteret på Alzheimer Association 2009 International Conference on Alzheimer’s Disease (IC AD 2009) viste, at dagligt tilskud af DHA kan forbedre både hukommelse og hjerte hos ældre – dog kun hos mennesker med den svækkelse i den kognitive funktion, som optræder naturligt med alderen. Derimod har DHA har ingen generel indvirkning på den kognitive funktion hos personer med mild til moderat Alzheimers.

For fosfatidylserin (som findes i Økologisk solsikke lecithin og Soja lecithin) tillader de amerikanske myndigheder en ‘modereret sundhedsanprisning’: “Ind­tagelse af fosfatidylserin kan måske reducere risikoen for kognitiv dysfunktion hos ældre” og “Ind­tagelse af forsfatidylserin kan måske reducere risikoen for demens hos ældre”.

Læs også
C-vitamin mindsker risikoen for hjerneblødning
Omega-3 kan måske modvirke sen Alzheimers
Lecithin mod neurologiske sygdomme og aldring
Antioxidantbehandling efter hjerneblødning mindsker risikoen for demens
Fosfatidylserin gør noget godt for din hjerne
Kosttilskud kan styrke hukommelse og forarbejdning af data
Salvie er godt for hjernefunktionen