Calcium Knogleskørhed

Calciumtilskud og knogleskørhed hos kvinder

Knogleskørhed (osteoporose) er en lidelse, der især rammer ældre kvinder. Forskerne har hidtil været i tvivl om, hvilken rolle calciumtilskud kan spille for at dæmme op for denne lidelse. Kan tilskud nedsætte eller forhindre tab af knoglemasse?

En gruppe amerikanske videnskabsmænd har i det anerkendte tidsskrift New England Journal of Medicine redegjort for en stor undersøgelse, der kaster lys over calciumtilskuds betydning for disse kvinder. Forskerne undersøgte 301 sunde kvinder i den postmenstruelle alder. Kvinderne opdeltes i to grupper, alt eftersom de før undersøgelsen havde et dagligt calciumindtag på under 400 mg eller over, dvs. mellem 400 og 650 mg. Disse grupper inddeltes derpå i tre undergrupper, som fik hhv. placebo, tilskud af calciumcarbonat og calciumcitratmalat. Man sondrede også imellem, om kvinderne havde menopausen mere eller mindre end 5-6 år bag sig. Undersøgelsen var en dobbelt-blind undersøgelse, placebo-kontrolleret og baseret på tilfældig udvælgelse til de respektive grupper.

Man målte knogletabet i lårhals, spoleben og rygsøjle. Hovedresultaterne var følgende:

  • Kvinder, der havde passeret menopausen 5 år tidligere eller mindre, havde et hurtigt knogletab i rygsøjlen og blev ikke påvirket af calciumtilskud.
  • Hos de kvinder, som havde lagt menopausen bag sig for 6 år eller mere, og som fik placebo, var knogletabet mindre i den gruppe, der i den daglige kost havde den høje calciumindtagelse.
  • Hos kvinder med et lavt dagligt calciumindtag forhindrede calciumcitratmalat knogletab i alle undersøgte knogler i de 2 år, undersøgelsen varede.
  • Calciumcarbonat opretholdt knogletykheden i lårhals og spoleben, men ikke i rygsøjlen.
  • De kvinder, der havde været i den postmenstruelle alder i 6 år eller mere, og som i forvejen havde et højere dagligt calciumindtag, opretholdt i alle 3 behandlingsgrupper knogletætheden i hofte og spoleben, men mistede masse i rygsøjlen.

På denne baggrund var forskernes konklusion klar: Sunde ældre postmenstruelle kvinder med et dagligt calciumindtag på mindre end 400 mg kan reducere deres knogletab signifikant ved at øge deres calciumindtag til 800 mg pr. dag. Ved den her testede dosis var tilskud med calciumcitratmalat mere effektivt end calciumcarbonat.

Læs også
Knogleskørhed: Forebyggelse og behandling
Calcium og D-vitamin mindsker knogletab
Knogleskørhed? Prøv østersskaller…
Sammenhæng mellem D-vitaminmangel og knogleskørhed
Knogleskørhed: Magnesium er et must
Calciumcitrat overgår calciumcarbonat i forsøg med knogleskørhed
Forebyg knogletab med K2-vitamin

Kilde
New England Journal of Medicine 1990; 323:878-83.