Krom

Kromunderskud kan øge risikoen for hjerteanfald

Et lavt indhold af mineralet krom er sat i forbindelse med en øget risiko for hjerteanfald hos mænd og understøtter dermed den rolle, nærings­stoffet spiller for et sundt hjerte. Indtagelse af krom har vist sig at kunne øge insulinfølsomheden og glukosetoleransen og bedre for­holdet mellem HDL- og LDL-kolesterol – alt sammen faktorer, som er gavnlig for hjertet. Men de epidemiologiske beviser på sammenhængen mellem krom og kredsløbsygdomme er meget begræn­sede, lyder det fra forskningsrapportens forfattere fra Johns Hopkins University.

De målte kromindholdet i tånegle fra 684 mænd, som tidligere havde haft myocardie-infarkt. Pati­enterne blev rekrutteret fra hospitaler i otte europæiske lande og Israel. Tånegle giver en indikation af kromstatus over et længere forløb.

Sammenlignet med kontrolgruppen, som bestod af mænd, der aldrig havde haft et hjerteanfald, hav­de forsøgsgruppen et lavere indhold af krom: 1,10 µg/g i gennemsnit mod 1,30 µg/g, svarende til 15 % lavere. “Koncentrationen af krom i tåneglene havde en omvendt proportional sammenhæng med risikoen for et første myocardie-infarkt hos mænd”, skriver forskerne.

Kilde
American Journal of Epidemiology, bd. 162, udg. 2, s. 157-64.