Vitaminer & Mineraler

Mikronæringsstoffer til kritisk syge reducerer antallet af dødsfald

Denne systematiske gennemgang vurderede virkningen af mikronæringsstoffer til voksne under rekonvalescens efter kritisk sygdom. Elektroniske, bibliografiske databaser, bibliografier af
artikler og personlige data blev gennemgået.

Gennemgangen omfattede randomiserede, kontrollerede forsøg med voksne, kritisk syge patienter, der fik tilskud af mikronæringsstoffer via sonde eller direkte i blodet som supplement til behandlingen. To forfattere fandt uafhængigt af hinanden de ønskede data og vurderede forsøgets kvalitet. Resultaterne viser, at tilskud af mikronæringsstoffer gav et fald i dødeligheden både generelt og efter 28 dage.

Forfatterne konkluderer, at “denne analyse rent faktisk tyder på, at der er en potentiel gevinst ved at give tilskud af mikronæringsstoffer til kritisk syge voksne ved formentlig at medføre et fald  i dødeligheden”.

Læs også
Mikronæringsstoffers virkning negligeres af den konventionelle medicin
Multivitaminer holder på næringsstofferne hos ældre
7 næringsstoffer, du ikke kan få fra planter
Multivitaminer evalueret for virkninger på humør og velvære
Multivitaminer kan måske fremme hukommelsen

Kilde
Visser J et al. Micronutrient supplementation for critically ill adults: A systematic review and meta-analysis. Nutrition. 27(7-8):745-58, 2011.