Fordøjelsesproblemer Kosttilskud Mave

Maxi flor – gode bakterier med mange helsefunktioner

Masser af danskere – ifølge undersøgelser over halvdelen af os – plages af vrøvl med maven. Det går ud over humøret og det fysiske velvære. Oppustethed, forstoppelse og diarré er nogle af de mest almindelige tegn på dårlig mave. Nedbrydelsen af den sunde, normale tarmflora er i dag en af de hyppigste årsager til ødelæggelse af velbefindende og helse hos masser af mennesker. Stresstilstande, brug af antibiotika, nedsat tarmperistaltik, forstoppelse, tarmforsnævring, skrumpelever og svækkelse af immunsystemet er blandt de mest almindelige faktorer, der fremkalder negative forandringer i tarmkanalens flora.

Det har længe været kendt, at de godartede mælkesyrebakterier – laktobacillerne – udøver vigtige fordøjelsesmæssige aktiviteter, særlig i tyktarmen, hvor de er normale beboere. Hos brystbørn er tarmfloraen forholdsvis ustabil, og små forandringer (fx infektioner og kostforandringer) kan forstyrre tarmfloraen. I modsætning hertil er tarmfloraen hos voksne i den nedre del af tarmkanalen stabil og kompleks, men alligevel er som nævnt den normale mikrobielle balance til stadighed udsat for risiko for at blive bragt i uorden. Den positive og tarmnormaliserende rolle, som mælkesyrebakterierne udøver, har ført til, at man i stigende grad bruger dem som kosttilskud.

Hvorfor Maxi flor?

Natur-Drogeriets Maxi flor kapsler er et sådant kosttilskud, der anbefales alle, som ønsker normale og velregulerede mave-/tarmfunktioner. Maxi flor kapsler fremstilles under anvendelse af den mest avancerede produktionsteknik, nemlig frysetørring, hvilket garanterer den fulde virksomhed af lactobacillerne. Frysetørring er en alment anerkendt metode til bevarelse af varmefølsomme substanser, der på denne måde bliver i stand til at bibeholde deres fundamentale egenskaber.

Frysetørring bevarer den tørrede substans’ biofysiske, biokemiske, smagsmæssige og ernæringsmæssige egenskaber intakte. Det tørrede stof stilles så at sige uden for tiden: Så længe det forbliver i sin frysetørrede tilstand, er enhver nedbrydning eller forringelse af det annulleret. Ved kontakt med væsken i organismen (mave og tarm) genvinder stoffet alle sine egenskaber og starter igen sin udviklingscyklus præcist i dét punkt, hvor den blev afbrudt af frysetørringen.

Det er godtgjort, at det er vanskeligt at fremkalde væsentlige forandringer i tarmfloraen alene ved at ændre på kosten, men regelmæssig brug af Maxi flor sikrer, at tarmkanalen kontinuerligt tilføres “starter-bakterier”, der hjælper med til at opretholde en passende balance i den etablerede flora.

Maxi flors beskyttede rolle over for infektioner og bivirkningerne af antibiotisk behandling har man smukke eksempler på. Sammenlignende undersøgelser af to grupper spædbørn, hvoraf den ene fik modermælkserstatning, tilsat mælkesyrebakterier, og den anden et kærnemælkspræparat, viste, at infektionerne var 8 gange hyppigere i kærnemælksgruppen end i gruppen med modermælkserstatning. Der kan også peges på en succesfuld anvendelse af Lactobacillus acidophilus ved tilfælde af bakterie-enterocolitis eller tarmforstyrrelser hos småbørn.

Maxiflor udøver en kraftigt hæmmende virkning på de skadelige forrådnelsesbakterier i tarmfloraen, idet mælkesyrebakterierne i Maxi flor ikke alene producerer organiske syrer, der forholder sig antagonistisk til de uønskede bakterier, men også stoffer, der har antibiotisk karakter (lactocidin, acidophilin, acidolin) og brintoverilte. Mange rapporter omtaler også den rolle, som mælkesyrebakterierne spiller ved afgiftningen af patienter med kroniske leversygdomme. Brugen af Maxi flor hjælper med til at reetablere den normale tarmflora (der sædvanligvis forstyrres ved leverbetændelse), samtidig med at mængden af ammoniak og frie fenoler i blodet reduceres. Det er også interessant, at Maxi flors enzymer kan reducere potentielt kræftfremkaldende stoffer. Nitrosaminer kan således dannes i organismen af sekundære aminer og nitrit, men dannelsen af disse forbindelser kan nedsættes af den enzymnedbrydning, der iværksættes af laktobacillerne i Maxi flor.

Maxi flor anvendes derfor ikke blot ved akutte sygdomstilstande som diarré og tarminfektioner, men er også vigtig i forebyggelsen. Desuden støtter Maxi flor organismens immunforsvar, idet de levende starter-bakterier må betragtes som en betydningsfuld leverandør af antigener, som fører til dannelsen af antistoffer i organismen. De seneste forskningsresultater tyder på, at mikroorganismer, som stammer fra indtagelse – fra føden og/eller via kosttilskud – er mere immunitetsstyrkende end de organismer af tilsvarende type, der dannes i mave-tarmkanalen.

Produktdata

Tarmen har stor indflydelse på udviklingen af rigtigt mange sygdomme, bl. a. fibromyalgi, psoriasis, allergi, astma, fedme, depression, stress…

Maxi flor indeholder pr. kapsel 4 milliarder frysetørrede levende mælkesyrebakterier fra:

 • Bifidobacterium bifidum
 • Bifidobacterium longum
 • Bifidobacterium lactis
 • Lactobacillus casei
 • Lactobacillus salivarius
 • Lactobacillus rhamnosus
 • Lactobacillus plantarum
 • Lactobacillus acidophilus
 • Lactobacillus bulgaricus
 • Lactococcus lactis
 • Streptococcus thermophilus

Læs også
Tarmfloraen – hvorfor er den så vigtig?
Mælkesyrebakterier – menneskets mindste husdyr
Mælkesyrebakterier – indre vagtposter mod sygdomme
Probiotika – og de sygdomme, de modvirker
Tilskud af probiotika kan medvirke til at lindre depression
Kanne Brottrunk for en sund tarm

Kilder
Kaloud H, Stögmann W. Arch. Kinderheilk, 177, 29 (1968).
Sandine WE, Muralidhara KS, Elliker RR, England DC. J. Milk Food Technol. 35, 691 (1972).
Shahani KM, Chandan RC. J. Dairy Sci., 62, 1685 (1979).
Gilliland SE. J. Food Protec. 42,164 (1979).
Müting D. Leber, Magen, Darm, 7, 256 (1977).
Golding BR, Gorbach SL. Cancer, 40, 2421 (1977).
Rowland JR, Grasso R. Appl. Microbiol. 29, 7 (1975).
Savage DC. I Microbial Ecology of the Gut, p. 277. Academic Press. London (1977).
Moreau MC, Ducluzeau R, Guy-Grand D, Müller MC. Infection, Immunity, 21, 532 (1978).