Sund kost og livsstil

Rødvin under graviditeten kan skade det ufødte barn

“Danske gravides drikkeri kan få uoverskuelige konsekvenser for de kommende generationer af børn. Antallet af danske børn med indlærings- og adfærdsproblemer stiger nu foruroligende, og vi har nordisk rekord i spædbørnsdødelighed. Jeg er ikke i tvivl om, at gravides drikkeri er hovedårsag til problemerne”, siger overlæge May Olofsson, gynækologisk afdeling, Hvidovre Hospital, der er Danmarks førende forsker i graviditet og alkohol.

Det er forskere fra Wayne State University School of Medicine i Michigan, der står bag den første meget omfattende undersøgelse, der klart kan påvise en direkte effekt på intelligenskvotienten hos et barn med neurologiske alkoholskader.