Zink

Zink beskytter ældre mod lungebetændelse

Ved at sikre et tilstrækkeligt indhold af zink i kroppen kan man beskytte ældre på plejehjem mod lungebetændelse og de komplikationer, der følger med sygdommen.

I et forsøg fik 617 mænd og kvinder i alderen 65 år og derover halvdelen af den anbefalede daglige tilførsel af vitaminer og mineraler, herunder zink, i ét år. Forskere fra Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging ved Tufts University målte serumindholdet af zink i blodprø­ver, der blev taget ved begyndelsen og afslutningen af forsøget.

Forskerne siger: “De forsøgsdeltagere, der havde en normal koncentration af zink i blodet, redu­cerede risikoen for at udvikle lungebetændelse med ca. 50 %. Desuden var antallet af dødsfald re­duceret med 39 % (der er ikke taget højde for dødsårsag). Disse forsøgsresultater tyder på, at daglig indtagelse af zink kan hjælpe de plejehjemsbeboere, der er i risiko for at få lungebetændelse – specielt dem, der har et lavt serumindhold af zink i blodet”.

Læs også
Zink – et af de vigtigste næringsstoffer
Lungefunktionen kan forbedres med mineraler
Kredsløbssygdomme, diabetes og zink
Zink til din lugtesans og smagssans
Tinnitus og zinkmangel
Lycopen og zink giver en sundere prostata
Betændelse fremmer kræft

Kilde
Meydani SN, Barnett JB, Dallal GE et al. Serum zinc and pneumonia in nursing home elderly. Am J Clin Nutr, oktober 2007;86(4):1167-73.