Guider – Naturmedicinens kompleksitet

"Standardisering" betyder, at man udskiller noget af planten, et stof som fast, nøjagtig værdi – det man mener er den aktive substans – og kasserer resten, naturlige variable og vigtige næringsværdier, som man ikke tager det så nøje med – nogle fabrikanter kalder dem "urenheder" eller affald". Man fjerner altså produktet fra dets oprindelige naturlighed og kompleksitet og dermed også fra den form, planter har været anvendt i igennem århundreder, ja, årtusinder. 

Vier af den opfattelse, at det er samspillet mellem alle substanser i planterne, som giver dem deres lægende egenskaber og forhindrer uønskede bivirkninger gennem unaturlige højkoncentrationer af enkelte stoffer. Der findes intet videnskabeligt belæg for, at de substanser, der forsvinder ved standardiseringen, ikke spiller en væsentlig rolle i de millioner af kemiske reaktioner, der foregår i den menneskelige organisme. 

Et indtryk af plantens kompleksitet får man, når man ser nærmere på plantecellens opbygning, som vist nedenfor (ca. 6.000 gange forstørrelse).

Beskrivelse af tegningen:

1.

cellevæg

8.

kloroplast

15.

ru endoplasmatisk retikulum

2.

cellevæggens midterlameller

9.

mitichondrium

16.

plasmalemma

3.

cellekerne (nucleus)

10.

vakuole

17.

tonoplast

4.

kernemembran

11.

dictyosom

18.

ribosomen

5.

kernepore

12.

cytoplasma

19.

mikrotubuli

6.

nucleolus

13.

cytoplasmastrenge

20.

lipiddråber

7.

kromatin

14.

glat endoplasmatisk retikulum

   
celle

Tegningen giver et let skematisk billede af en udvokset celle fra en plantes assimilationsvæv. Den forbinder det lysmikroskopiske aspekt med det elektronmikroskopiske og viser først og fremmest cellebestanddelene i deres elektromikroskopiske struktur. Ved siden af cellevæggens lagdeling vises cytoplamaets sammensætning og de væsentlige celleorganer som cellekerne, kloroplaster, mitichondrier, endoplasmatisk reticulum, dictyosomer og ribosomer.
Af fremstillingstekniske grunde er åbningerne mellem cellerne fremstillet i et noget forstørret forhold. Cellevæggens overflade viser også småpletter.  

Kompleksitet i koldformalede urtekapsler* sammenlignet med andre doseringsformer
Doseringsformer er af afgørende betydning for optimal udnyttelse af planterne. Koldformaling (mikrominisering) af urter giver den højeste grad af udnyttelse af alle plantesubstanser. I nedenstående skema får man indtryk af, hvor meget af plantecellen, der går tabt ved forskellige bearbejdningsformer.