Baggrund

Igennem mange år er der samlet meget viden om forskellige helsespørgsmål. Meget af denne viden er samlet på denne hjemmeside under overskrifterne:

 • Gode råd
 • Vitaminer og mineraler
 • Naturmidler

Der er endvidere en del beskrivelser af – primært – danske produkter, som vi finder det relevant at informere om.

Alt, hvad der står på denne hjemmeside, er egen tilvirkning og skal derfor betragtes som input til diskussion, grundlag for yderligere opsøgen af information eller blot inspiration.

Formålet med hjemmesiden er at dele vores viden med andre; vi mener, at den kan bidrage til at øge viden om lægeplanters lægende egenskaber gennem phyto- eller planteterapien. Planteterapien er – sammen med hydroterapien – grundlæggende terapiformer, der hører med til vores ældste helbredsmetoder. I tidernes morgen var man ikke i tvivl om visdommens rækkefølge. For 3000 år siden hed det blandt lægerne i det gamle Grækenland: Først ordet – så planten – til sidst kniven!

Håbet er, at denne hjemmeside kan hjælpe til at…

 • øge folkesundheden
 • fremme forståelsen af, hvor vigtigt det er at tage ansvar for sin egen sundhed
 • give indsigt i fordelene ved at bruge naturlige produkter og
 • afdække, hvad der er ødelæggende for sundhed og livskvalitet.

På dette website finder du artikler om alt fra de ting, der sker inden for den nyeste forskning netop nu, til gamle kendte husråd og opskrifter. Igennem århundreder er der blevet opsamlet folkemedicinske erfaringer, som har gyldighed den dag i dag. Ofte er der tale om virksomme urter og droger, som har stået deres prøve gennem tiderne. På den måde er du altid “på forkant” og får grundig baggrundsviden om, hvad du selv kan gøre for at bevare eller genoprette din sundhed med de mange tilbud, som findes i dag.

Hvorfor skal disse oplysninger kun komme specialisterne og de få til gavn? På Helsenyt lægges der vægt på, at så mange relevante oplysninger som muligt kvit og frit når ud til så mange mennesker som muligt – for at du kan forbedre din helse og livskvalitet allerede i dag!

Sundhed og optimal livskvalitet er betinget af flere faktorer, fx

 • genetisk arv
 • ren naturlig føde
 • rent vand
 • ren luft
 • god hygiejne
 • motion
 • socialt netværk
 • fred med sin Gud og sin næste

Lige bortset fra den genetiske arv er alle disse punkter noget, du selv kan gøre noget ved. Jo mere man ignorerer denne basale “visdom”, jo mere vil man miste af livets gave, et liv i kvalitet, sundhed og fred!

Med venlig hilsen

Tina Christiansen
Kost- og fytoterapeut

tinaharken

Tina Christiansen (ansvarshavende)
Kost- og phytoterapeut
Cairo, Ægypten