MANGELØV/BREGNE (Dryópteris filix mas)

Produktnumer:
4204
Anvendelse:
Forekomst: Der findes ca. 9.000 bregnearter, de fleste i troperne. I Danmark på fugtige, skyggefulde steder, f.eks. i haver. Ikke medicinsk plante, må ikke anvendes til indtagelse; rodstokken har været anvendt til farvning.