SUMPPORST (Lédum palústre)

Produktnumer:
4747
Anvendelse:
Vand- og sveddrivende, brækmiddel. Kighoste; reuma; hudlidelser. Må i Danmark ikke anvendes til indtagelse.