B1-vitamin (Thiamin)

Delirium og B1-vitamin til ældre

En undersøgelse har evalueret 36 ikke-demente, hjemmeboende patienter, som blev indlagt akut på geriatrisk afdeling. Man fandt ved at vurdere thiamin-pyrofosfat-effekten (TPPE) frem til, at 31 % af patienterne havde marginal mangel på B1-vitamin (thiamin), mens 17 % led af absolut mangel.

Delirium blandt ældre demente kan måske afhjælpes med B1-vitaminDelirium optrådte blandt 32 % af patienterne med et normalt B1-vitaminniveau og hos 76 % af de patienter, der led af mangel på vitaminet.

Forfatterne konkluderer, at B1-vitaminmangel er almindelig blandt ældre patienter, der indlægges på hospital og kan være medvirkende årsag til udviklingen af delirium.

Læs også
B1-vitamin: Historie og virkning
B1-vitamin kan måske forbedre kredsløbet hos diabetikere
B1-vitamin til hjernen
Mangelsymptomer: Vitaminer, mineraler, fedt og proteiner
Næringsstofmangel i befolkningen
Vælg det rigtige multivitamin-/mineralpræparat – Maximum!

Kilde
O’Keefe ST et al. Thiamine Deficiency in Hospitalized Elderly patients, Gerontology, 1994;40:18-24.