B-vitaminerne

Delirium og B1-vitamin til ældre

En undersøgelse har evalueret 36 ikke-demente, hjemmeboende patienter, som blev indlagt akut på geriatrisk afdeling. Man fandt ved at vurdere thiamin-pyrofosfat-effekten (TPPE) frem til, at 31 % af patienterne havde marginal mangel på B1-vitamin (thiamin), mens 17 % led af absolut mangel.

Delirium optrådte blandt 32 % af patienterne med et normalt B1-vitaminniveau og hos 76 % af de patienter, der led af mangel på vitaminet.

Forfatterne konkluderer, at B1-vitaminmangel er almindelig blandt ældre patienter, der indlægges på hospital og kan være medvirkende årsag til udviklingen af delirium.

Kilde
O’Keefe ST et al. Thiamine Deficiency in Hospitalized Elderly patients, Gerontology, 1994;40:18-24.