B1-vitamin (Thiamin) B6-vitamin (Pyridoxin)

B1- og B6-vitamin mindsker risikoen for at dø for tidligt

Tidsskriftet Clinical Nutrition skriver, at man har fundet en sammenhæng mellem et højere indtag af B1- og B6-vitamin samt et højere plasmaniveau af pyridoxal-fosfat (en indikator på B6-vitaminstatus) og en lavere risiko for at dø for tidligt blandt ældre mænd og kvinder i løbet af en 10 år lang opfølgningsperiode.

B1-vitamin mindsker risikoen for at dø for tidligt

Forsøget omfattede 1.747 personer, som deltog i Taiwanese Elderly Nutrition and Health Survey fra 1999 til 2000. Deltagerne blev fulgt til og med 2008, og i løbet af denne periode døde 627.

De deltagere, hvis indtag af B1- og B6-vitamin lå i den øverste tredjedel, havde 26 % lavere justeret risiko for at dø i løbet af opfølgningsperioden sammenlignet med dem, hvis indtag var i den laveste tredjedel. Et tilstrækkeligt pyridoxal-fosfat-niveau resulterede i en 48 % lavere risiko for at dø end hos dem, der havde et passende niveau.

B1-vitamin er særligt relevant for muskler, blod, kredsløb og neurologiske funktioner, og højere B6-vitaminindtag og plasmakoncentration kan reducere et forhøjet homocystein-niveau og dermed reducere risikoen for for tidlig død på grund af lidelser forbundet med forhøjet homocystein (hyperhomocysteinæmi).

B6-vitamin mindsker risikoen for at dø for tidligtLæs også
B-vitaminerne har stor betydning for dit helbred
Næringsstofmangel i befolkningen
Total B-Complex – alle B-vitaminerne + lidt mere
B1-vitamin til hjernen
B6-vitamin har mange sundhedsfordele
B6-vitamin kan reducere risikoen for visse former for brystkræft
K-vitamin kan mindske din risiko for at dø
Lev sundt og halvér risikoen for at dø tidligt
Wernicke-Korsakoff-syndrom: Mangel på B1-vitamin

Kilde
Clin Nutr. August 2012; 31(4):448-54.