B12-vitamin (Cobalamin) B6-vitamin (Pyridoxin) B9-vitamin (Folsyre)

Depression og mangel på B-vitaminer

Mangel på B-vitaminer er blevet sat i forbindelse med depression, men der findes kun meget få prospektive beviser fra befolkningsbaserede forsøg med ældre.

Beskrivelse af forsøget

En gruppe forskere undersøgte, om kostmæssigt indtag af B6- og B12-vitamin samt folsyre kan anvendes til at forudsige depressive symptomer over en periode på gennemsnitligt 7,2 år i en befolkningsbaseret grup­pe af ældre. Forsøgsgruppen bestod af 3.503 ældre fra det såkaldte Chicago Health and Aging Project – et befolkningsbaseret forsøg blandt ældre på 65 år eller derover. Forsøget omfattede såvel hvide (41 %) som sorte (59 %). Den kostmæssige måling blev foretaget ved hjælp af spørgeskemaer om kostvaner. Man målte omfanget af depression ved at tjekke for tilstedeværelse af fire eller flere symptomer fra en 10 punkts-skala udarbejdet af Center for Epidemiologic Studies.

Resultater

Depression og mangel på B-vitaminerDen logistiske regressionsmodel, som byggede på generaliserede vurderingsligninger, viste, at et højere samlet indtag (herunder kosttilskud) af B6- og B12-vitamin samt folsyre havde en sammenhæng med en lavere risiko for depression i op til 12 år efter justering for alder, køn, race, uddannel­se, indkomst og brug af antidepressiv medicin. Hver ekstra 10 mg B6-vitamin og ekstra 10 mg B12-vitamin gav 2 % lavere risiko for depressive symptomer om året. Sammenhængen holdt sig efter justering for rygning, alkoholforbrug, civilstand, forsørgelsesstatus, kognitiv funktion, fysiske handicaps og medicinske forhold.

Der var ingen sammenhæng mellem depressive symptomer og fødevareindtag af disse vitaminer og folsyre.

Resultaterne understøtter hypoteserne om, at et højere samlet indtag af B6- og B12-vitamin virker beskyttende mod depressive symptomer over tid hos ældre medborgere.

Læs også
B-vitaminerne har stor betydning for dit helbred
Depression og næringsstoffer
For lidt folsyre kan øge risikoen for depression
B12-vitamin og depression
Sport mod depression
Depressioner – naturlig hjælp
Perikon mod depression – og til rygeafvænning!

Kilde
Skarupski KA et al. Longitudinal association of vitamin B6, folate, and vitamin B12 with depressive symptoms among older adults over time. Am J Clin Nutr. August 2010;92(2):269-70.