B12-vitamin (Cobalamin)

Alzheimers: Højrisiko-patienter har behov for tilskud af B12-vitamin

For lidt B12-vitamin har en sammenhæng med dårligere hukommelse hos ældre i højrisikogruppen for at udvikle Alzheimers. Det viser et svensk forsøg, som menes at være et af de første, der har undersøgt, hvordan sammenhængen mellem kost og gener kan påvirke indlæringsevnen hos ældre. Forskerne har fundet frem til, at hos raske over 75 år med den genotype, der sættes i forbindelse med en øget risiko for Alzheimers, kan der være en forbindelse mellem et lavt kropsindhold af B12-vitamin og signifikant dårligere resultater i hukommelsestests.

Patienter med høj risiko for Alzheimers har behov for tilskud af B12-vitaminMan kender allerede til en genetisk prædisponering for Alzheimers og har slået fast, at lavt kropsindhold af to B-vitaminer – B12 og folsyre – også har en indvirkning. Men ingen havde hidtil undersøgt ernæring og genotype i forhold til kognitiv præstation. Forskerne kigger i stigende grad på genetik – eller begrebet ‘nutrigenomics’ – som en metode til at se nærmere på individuelle ernæringsbehov. Ét forsøg tyder på, at frugt og grønt kan give større beskyttelse mod brystkræft hos personer med særlig genetisk sammensætning.

Beskrivelse af forsøget

Det her omtalte forsøg, der er foretaget af David Bunce fra Goldsmith’s College, University of London, Miia Kivipelto fra Aging Research Center ved Karolinska Institute i Stockholm og Stockholm Gerontology Research Center og Åke Wahlin, psykolog ved University of Stockholm, var et led i et langsigtet, tværdisciplinært projekt, der følger ældre personer i Kungsholm-området i Stockholm.

Forskerteamet rapporterer, at apolipoprotein E-genet, der flytter kolesterol i kroppen, har en version kaldet ε4-allel. Dette gen, der bæres af ca. 15 % af befolkningen, er en risikofaktor for demens. Nye data indsamlet over en seksårig periode tyder på, at næsten hver fjerde bærer med ét eksemplar af dette allel og næsten halvdelen af dem, der bærer to eksemplarer, vil udvikle Alzheimers. Det skal dog bemærkes, at ikke-bærere også kan udvikle Alzheimers.

Bærere af ε4-allellet har en mindre hippocampus (det område i hjernen, hvor hukommelsen findes), så forskerne ønskede at måle, hvordan yderligere fysiologiske mangler på fx B-vitamin påvirker disse bærere – fordi man ved, at mangel på B12-vitamin og folsyre generelt kan svække hukommelse og øge risikoen for Alzheimers. Måske 10 % af voksne i alderen 75 år og derover har lavt kropsindhold af B12-vitamin eller folsyre, mener forskerne.

Bunce, Kivipelto og Wahlin undersøgte 167 raske ældre personer med en gennemsnitsalder på næsten 83 år. Først tjekkede de blodprøver for vitaminindhold og genotype. 82 deltagere havde et lavt kropsindhold af B12-vitamin (28 med ε4-allel og 54 uden). Forskerne testede derefter deltagernes episodiske hukommelse, hvor de varierede testforholdene for at gøre dem så følsomme som muligt for den underliggende sygdom.

Forsøgsresultater

Blandt bærerne af ε4-allellet kunne personer med normalt B12-niveau huske flere ord. Længere tid til indlæring (fem sekunder i stedet for to) gav også flere huskede ord. Ved fordobling af indlæringstiden blev hukommelsen øget mere for de ε4-allel-personer, der havde et lavt vitaminindhold, i forhold til de øvrige deltagere. Man kunne iagttage en signifikant forskel i forsøgets mest krævende situation, hvor deltagerne kun fik 2 sekunder til at indlære ord. Under disse forhold havde de højrisiko-deltagere, der havde det laveste vitaminindhold, klart dårligere hukommelse.

Resultaterne underbygger en kompleks model af sårbarhed, hvor både genetiske og ikke-genetiske faktorer spiller ind. Forfatterne siger: ε4 ApoE-bærere kan få relativt større kognitiv nytte af tilskud af Bl2-vitamin og folsyre. Behandling med tilskud er relativt billigt og kan være nødvendigt som en del af de forebyggende sundhedstiltag for ældre personer”.

Læs også
Mangel på B12-vitamin er impliceret i Alzheimers
B12-vitamin beskytter hjernen
Demens: Vitaminmangel øger Alzheimer-risiko
Folsyre kan måske beskytte hjernen mod Alzheimers
E-vitamin forsinker udvikling af let til moderat Alzheimers
Alzheimers sygdom – og alternativ forebyggelse og behandling
Alzheimers: Vent ikke på ny medicin – sats på kosttilskud

Kilde
Neuropsychology, bd 18, nr. 2.